Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka KamakaDo pisma: MOPS.536.43.2014                                                  Bochnia, 18 październik 2014 r.

           

 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Krakowie

30-048 Kraków, ul. Lea 10

za pośrednictwem

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

----------------------------------------------------

 

 

Wnioskodawca:             _________________________________________________________;

Przedstawiciel społeczny:     Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego, 32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29

 

 

Z A Ż A L E N I E

 

            Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego składa zażalenie na postanowienie z dnia 19 września 2014 r. o odmowie dopuszczenia do udziału jako przedstawiciela społecznego w sprawie o umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

UZASADNIENIE:

 

            W dniu 28 lutego 2013 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej wpłynął wniosek Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego o dopuszczenie jako czynnika społecznego do udziału w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana ________________________ w sprawie o umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

            Postanowieniem z dnia 19 września 2014 r. odmówił Fundacji Obrony Praw Dziecka udziału w niniejszej sprawie. Argumentację podaną w uzasadnieniu tego postanowienia należy uznać za chybioną. Celem statutowym Fundacji Obrony Praw Dziecka jest przeciwdziałanie instytucjonalnej alienacji rodzicielskiej. MOPS przyznając „matkom” alienującym świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekonuje je, że ojciec nie jest potrzebny jej dzieciom bo zastąpić go może państwo i podatnicy. Fundacja działa 20 lat. Zna kilkadziesiąt tysięcy przypadków alienacji rodzicielskiej. Nigdy tego rodzaju patologia nie występuje jeśli matka wie i czuje że nie poradzi sobie z dziećmi bez ich ojca. Jeśli nie ma nikogo kto by jej odebrał dzieci z przedszkola i pomógł je utrzymać. Jeśli w jej otoczeniu znajdzie się „życzliwa” babcia (jej matka), sąd przyzna alimenty (bez orzeczenia opieki wspólnej, kontaktów i przekona „matkę”, że ich egzekucja jest w Polsce NIEMOŻLIWA), a dodatkowo jeszcze MOPS przyzna jej świadczenia z funduszu alimentacyjnego to wtedy ojciec może zapomnieć o dzieciach bo NIGDY ich już nie zobaczy. A jeśli będzie chciał je zobaczyć to trafi do więzienia bo „nęka matkę, złośliwie ją niepokoi, zakłóca jej mir domowy a nawet się nad nią znęca”.

            Fundacja przekonała o tej patologii sędziów Krajowego Rejestru Sądowego i dzięki temu korzysta z pieniędzy publicznych (tzw. 1%) dążąc do jej zlikwidowania. Głównie poprzez zmianę prawa tak, aby sąd nie mógł orzec „matce” alienującej alimentów jeśli wcześniej nie orzeknie opieki wspólnej. Tym bardziej MOPS nie będzie mógł pomagać jej w eliminowaniu ojca z życia dzieci poprzez zastępowanie go w obowiązku utrzymywania ich. Niniejsza sprawa zostanie przedstawiona przed Trybunałem Konstytucyjnym RP i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu bo te organy są w stanie wymusić na ustawodawcy zmianę przepisów uniemożliwiających „Alienowanie przez alimentowanie” – jak zresztą brzmi tytuł książki wydanej przez Fundację Obrony Praw Dziecka, opisującej w szczegółach poruszane tutaj kontrowersje. W tej kwestii działania Fundacji są monitorowane i kontrolowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego.

            W tej sytuacji, wbrew twierdzeniom MOPS, interes społeczny zdecydowanie i niewątpliwie przemawia za dopuszczeniem Fundacji Obrony Praw Dziecka do udziału w tym postępowaniu.     

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

Za Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka

Prezes Zarządu

 

Joanna Ornat


Dzisiaj stronę odwiedziło już 43063 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja