Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka


Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla sądu w GdańskuSygnatura akt: V R Nsm ____/10                                  Kraków, 2 listopad 2012r.

                                                          

 

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe

w Gdańsku

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

 

 

Wnioskodawczyni:           Danuta ___________;

Uczestnik:   Marian ___________;

Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego, występująca w imieniu małoletniej Olgi _____________; adres do doręczeń: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego, 32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29.

 

O P I N I A

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego zaleca orzeczenie opieki wspólnej wobec małoletniej Olgi ______________, w zakresie nie mniejszym niż wnosi o to ojciec we wniosku z 24 września 2012 r.

Z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wynika jednoznacznie, że tylko orzeczenie opieki wspólnej-równoważnej chroni dziecko przed wystąpieniem u niego Zespołu Dziecka Alienowanego (PAS), a rodziców przed Zespołem Rodzica Alienowanego i Zespołem „Rodzica” Alienującego. Zespół Dziecka Alienowanego oficjalnie uzyskał kategorię dziecięcej choroby psychicznej, w oficjalnym ich katalogu, firmowanym przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. W te zaburzenia wprowadza dziecko „rodzic” alienujący i sąd orzekający, przekonany błędnie o konieczności posiadania przez dziecko „jednego centrum życiowego”. Koncepcja „jednego centrum życiowego dziecka” czyni więcej szkody niż pożytku w jego psychice i działa wbrew jego dobru. Wynika to jednoznacznie z badań naukowych.

 

Zastosowane metody i narzędzia badawcze:

 

Opinię wydano na podstawie badań Uniwersytetu Jagiellońskiego, Universitaire Instelling w Antwerpii (Belgia), Uppsala Universitat (Szwecja), wywiadu kierowanego z ojcem Marianem _____________, analizy akt sprawy, analizy poprzednich badań przeprowadzonych w sprawach opiekuńczych małoletniej, Kwestionariusza oceny zachowań z zakresu alienacji rodzicielskiej w rodzinie opracowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 

Sytuacja wychowawcza dziecka:

 

Po rozwodzie oboje rodzice utrzymali pełnię władzy rodzicielskiej. Miejsce pobytu córki zostało określone przy matce. Kontakty z dzieckiem nie zostały uregulowane wyrokiem i układały się w rytmie, który obowiązywał w trakcie rozwodu, czyli:

- miejscem przekazywania dziecka było przedszkole w taki sposób, że w poniedziałki, środy i co drugie piątki z przedszkola odbierała córkę matka, a we wtorki, czwartki i co drugie piątki odbierał ojciec. Dziecko u każdego nocowało i następnego dnia było odwożone do przedszkola. Dzięki temu córka była codziennie z matką i z ojcem.

- co drugi weekend córka była z jednym z rodziców.

Matka doprowadziła jednak do podwyższenia alimentów i wniosła o uregulowanie kontaktów ojca z córką. Sprawa o kontakty trwa.

Jako zabezpieczenie powództwa w kontaktach matka domagała się orzeczenia spotkań  z córką 1 x na dwa tygodnie w miejscu zamieszkania matki między godz. 10-15 pod jej obecność.

Sąd jako zabezpieczenie powództwa orzekł, że podtrzymuje dotychczasowy rytm, z wyjątkiem weekendów, które podzielił tak, że parzyste weekendy przypadły ojcu, a nieparzyste matce. W ten sposób w ciągu każdego roku tracę 3-4 weekendów w kontaktach z córką. Ojciec nie odwołał się od tego orzeczenia, ale matka odwołała się i uzyskała zabezpieczenie ograniczające ojcu kontakty z córką do wtorków i czwartków między godz. 16-18 oraz parzystych weekendów. Instancja odwoławcza uzasadniła, że dziecko powinno mieć jeden ośrodek życia. Pomimo, że po rozwodzie to ojciec został w domu, który dla córki jest domem rodzinnym, a matka się już dwa razy z nią przeprowadzała. Dziewczynka od  zawsze twierdzi, że u taty jest w domu, a tam jest „u mamy”.

Ojciec nie honoruje tego zabezpieczenia powództwa i realizuje kontakty z córką wg orzeczenia z pierwszej instancji. Zdaje sobie sprawę, że łamie postanowienia sądu odwoławczego, ale jego chęć utrzymania właściwej relacji z córką jest silniejsza niż zgodność z dyskryminującym go prawem. Założył też sprawę o zmianę miejsca pobytu córki, żeby było określone przy nim, a nie przy matce. Przede wszystkim kierował się bezpieczeństwem córki. Matka wykazuje całkowitą samowolę w stanowieniu o córce, mimo niczym nie ograniczonych, pełnych praw ojca. Sama wybrała dla córki przedszkole, teraz je zmieniła. Jest gotowa szczepić córkę wszystkimi możliwymi szczepionkami, niezależnie od ryzyka powikłań.

          W grudniu 2011 roku odbyło się, po półrocznym oczekiwaniu, badanie w RODK w Gdańsku. Biegli Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA zapoznali się z jego opinią badając sytuację rodzinną małoletniej i niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska alienacji rodzicielskiej w jej rodzinie w pełnym nasileniu.

 

 

 

 

Wnioski końcowe:

 

       Zebrany w badanej sprawie materiał pozwala sformułować następujące zalecenia dla Sądu:

  1. Orzeczenie opieki wspólnej wobec małoletniej w zakresie wskazanym przez ojca.
  2. Skierować rodziców do Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA na terapię której celem jest nauczenie ich takiej relacji z córką, aby nie deprecjonowali oni się wzajemnie w jej oczach, nie podważali wzajemnie swojego autorytetu i nie przerzucali na dziecko negatywnych emocji związanych z rozwodem i konfliktem około rozwodowym na tle opieki nad dzieckiem.

 

 

 

Krzysztof  Mariusz Kokoszka

Biegły sądowy (SO w Poznaniu) z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania

Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP

Pełnomocnik Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej

Dyrektor Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego

przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP

Dyrektor Centrum Mediacji i Negocjacji

przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP

 

 

 

Anna Maria Werbiłowicz

Terapeutka, Specjalistka ds. Pomocy Ofiarom Przemocy Alienacyjnej

  

  

 

Bibliografia:

1. Czerederecka A. "Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o udział w opiece", Dziecko krzywdzone" nr 4 (25) z 2008 r.;
2. Czerederecka A. "Syndrom oddzielenia od drugoplanowego opiekuna (PAS) - przydatność analizy w badaniach sądowych w kontekście krytyki zjawiska", Nowiny Psychologiczne nr 3 z 2005 r (str. 31 - 42);
3. Czerederecka A. "Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców u dzieci z rozbitych rodzin" Nowiny Psychologiczne nr 4 z 1999 r (str. 5 - 13);
4.
Czerederecka A., Wach E. "Difficulties of Social Adaptation of Presons Experiencing Marital Failures", Z Zagadnień Nauk Sądowych nr XXX z 1994 r.;
5. Darnall D. ""Divorce Casualties: Protecting your Children from Parental Alienation", Taylor Trade Publishing;
6. Darnall D. "The Parental Alienation Directory", PsyCare http://www.parentalalienation.com/articles/index ;
7. Gardner R. "Academy Forum", Volume 29, Number 2, Summer, 1985, p. 3-7 Recent Trends in Divorce and Custody Litigation." www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr85.htm;
8.
Kaczmarek J., Kotara H., Pocent T. "Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców. Mechanizmy psychologiczne występujące w konflikcie okołorozwodowym według koncepcji Richarda Gardnera", Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa 2004;

9. Kokoszka M. Krzysztof „Alienacja rodzicielska i sposoby jej przeciwdziałania” Wydawnictwo Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, Kraków 1012;

10. Kokoszka M. M. Krzysztof „Zespół Dziecka Alienowanego” Wydawnictwo Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, Kraków 1012;

11. Kokoszka M. Krzysztof „Zespół Alienującej „Matki” Wydawnictwo Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, Kraków 1012;
12. Kowanetz M. "Rola dziadków w opiece nad dziećmi w rodzinach rozbitych", Nowiny Psychologiczne nr 4 z 1999 roku;
13. Materiały z forum dyskusyjnego "Alienacja rodzicielska" http://www.goldenline.pl/grupa/alienacja-rodzicielska ;
14.
Materiały ze strony Hostile Aggressive Parneting http://www.hostile-aggressive-parenting.com/ ;
15.
Materiały ze strony internetowej www.parental-alienation-awareness.com ;
16. Rand, Deirdre Conway.
The Spectrum Of Parental Alienation Syndrome (Part I). American Journal of Forensic Psychology, vol 15. no 3, 1997;
17. Warshak R. A. "Divorce Poison: "Protecting the Parent-Child Bond from a Vindictive Ex (Hardcore)";

18. “Wiersze dla syna – antologia wierszy dorosłych ofiar przemocy alienacyjnej” Wydawnictwo Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, Kraków 1012.


Dzisiaj stronę odwiedziło już 43062 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja