Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacji Pożytku Pyublicznego


 

XV Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych
Szanowni Państwo,


Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Fundacja (...)
serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na XV
Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych
, które odbędzie się w dniu 5
grudnia 2012 r.
o godz. 10.00 w (...)


Forum towarzyszyć
będą:


Konferencja Co
nowego w trzecim sektorze?”


oraz


Gala wręczenia Nagród
„Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”


Podczas konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące: perspektyw
finansowania działalności organizacji pozarządowych,  promocji podmiotów
ekonomii społecznej, budowania relacji z biznesem, pozyskiwania darczyńców i
sponsorów.  


Podczas uroczystej gali na zakończenie konferencji rozdane zostaną Nagrody:
Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum” i Marszałka
Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”.


Po gali zapraszamy na projekcję filmu „Nietykalni”, w reżyserii
Oliviera Nakache, najlepszej komedii mijającego roku!


Szczegółowy program wydarzenia znajdą Państwo w załączniku.


 


 


Z poważaniem


Organizatorzy Forum


 

Program XV Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-12.15 Konferencja „

Co nowego w trzecim sektorze?”

Wystąpieniom towarzyszyć będzie dyskusja z publicznością – moderatorka Ewa Chromniak, prezes zarządu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych

10.00-10.45

 

Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce – Marta Bohdziewicz - Lulewicz, przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

10.45-11.30

 

Trampolina marki, czyli jak skutecznie wskoczyć na rynek z produktami i usługami przedsiębiorstw społecznych – Maciej Migda, trener i konsultant marketingowy/Anioł Ekonomii Społecznej

11.30-12.15

 

Fundraising – co jeszcze mogę zrobić dla swojej organizacji? – Michał Sternicki, przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu

12.15-13.00 Przerwa na lunch

13.00-13.45 Gala wręczenia nagród

„Amicus Hominum”

 

 

i „Kryształy Soli”

13.45-15.30 Projekcja filmu

Nietykalni, reż. Olivier NakacheTarnów, 15 listopada 2012 r.


 


Szanowni Państwo!


W imieniu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Lidera
projektu „Certyfikacja Miarą Jakości Trzeciego Sektora” oraz Stowarzyszenia
Rewitalizacji Kultury w Tarnowie, Partnera projektu, pragnę serdecznie zaprosić
do udziału w seminarium pt.


„Standaryzacja organizacji
pozarządowych – diagnoza stanu obecnego,

rekomendacje na przyszłość”,


które odbędzie się
w dniu 4.12.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Bochni, o godz. 14.00 – 16.00 w
sali nr 103 przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia.


Celem seminarium jest zaprezentowanie raportu z wyników 3 miesięcznej
pracy badawczej dotyczącej określenia stanu obecnego istniejących standardów
organizacyjnych w podmiotach trzeciego sektora zlokalizowanych na terenie miasta
Tarnowa oraz powiatów brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego
i bocheńskiego.


Prezentacja wyników diagnozy stanu istniejących standardów
organizacyjnych podmiotów trzeciego sektora, na terenie powiatu bocheńskiego
oraz pozostałych obszarów realizacji projektu będzie kanwą do dyskusji na temat
ostatecznych, rekomendowanych do wypracowania i kolejno wprowadzenia w ramach
projektu, standardów organizacyjnych wpływających na efektywność pozyskiwania
oraz wydatkowania środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe.


Ponadto podczas seminarium prowadzona będzie rekrutacja na warsztaty 12
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 6 przedstawicieli
administracji lokalnej, którzy podczas zajęć warsztatowych wypracują ww. schematy
standardów niezbędnych do wprowadzenia w organizacjach pozarządowych w celu
otrzymania certyfikatu DOBRA JAKOŚĆ TRZECIEGO SEKTORA.


Przewidywany czas trwania seminarium to ok. 2 godziny.

 

Jednocześnie, w przypadku
braku możliwości osobistego uczestnictwa w wydarzeniu, zwracamy się z prośbą
o oddelegowanie pracownika lub członka organizacji pozarządowej zajmującego się
tematyką pozyskiwania środków zewnętrznych lub zarządzania organizacją.


 
 


 


Z wyrazami szacunku,


Tomasz Kita


Prezes Zarządu Fundacji im. Hetmana Jana
Tarnowskiego


 

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami w NGO, zarządzania finansami w NGO,
przeglądu funduszy i ich pozyskiwania. Zajęcia odbędą się w dniach 20,21, 27,28
listopada 2012 r. w . Brzesku


Małopolski
Ośrodek Trzeciego Sektora to również unikalna szansa skorzystania z porad
profesjonalistów. Każdy z uczestników szkoleń ma możliwość spotkania z księgową,
prawnikiem lub fundraiserem.

W
ramach szkolenia „Przegląd i skuteczne pozyskiwanie funduszy” uczestnicy będę
mogli stworzyć własne projekty korzystając z komputerowych generatorów wniosków
dotacyjnych. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z trenerem możliwe będzie
skorygowanie błędów i uwrażliwienie uczestników na kwestie związane ze
skutecznym aplikowaniem o fundusze.

Pozostałe
szkolenia mają charakter warsztatowy i prowadzone są metodami
aktywnymi.
Szkolenia
w Brzesku

20
listopada 2012 -  Zarządzanie projektami w organizacjach
pozarządowych

21
listopada 2012 r.- Zarządzanie finansami w organizacjach
pozarządowych

27-28
listopada 2012 - Przegląd i skuteczne pozyskiwanie funduszy na działalność
NGOProwadzący

Anna
Styszko
â
absolwentka Politologii, dyplom Europeistyki Uniwersytetu Provence Aix-Marseille
we Francji. Od ponad dziesięciu lat związana z pracą w III sektorze. Autorka i
koordynatorka wielu projektów społecznych. Ekspertka w zakresie oceny
merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trenerka i
coach w zakresie zarządzania projektami, budowania partnerstw oraz pozyskiwania
funduszy zewnętrznych. Posiada certyfikat Pełnomocnika Funduszy Strukturalnych
wydany przez jednostkę certyfikującą Tuv Nord oraz ukończoną Szkołę Trenerów
Zarządzania MATRIK. Stypendystka programu Liderzy w społeczeństwie obywatelskim
Instytutu Roberta Schumana.

Oraz

Aldona
Gibalska
-
Główny Księgowy Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 11-letnie
doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe - Wyższa Szkoła Zarządzania i
Bankowości w Krakowie - licencjat kier. finanse i rachunkowość, od 98 roku na
stanowisku Główny Księgowy, wydała publikację "Przegląd źródeł finansowania
Uniwersytetów Trzeciego Wieku", ukończyła kurs, "Zarządzanie finansami w
organizacjach pozarządowych", w organizacjach pozarządowych pracuje od 2003
roku. Równocześnie od 2006 roku pełni stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fundacji
dla UJ ds finansowych. Posiada certyfikat European Bussiness Competence Licence
(EBCL) oraz zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie ksiąg
rachunkowych.

Dzisiaj stronę odwiedziło już 43062 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja