Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

 


Szanowni Państwo,


 


FundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOrganizacjaPożytkuPublicznego serdecznie zaprasza rodziców w sytuacji rozwodu lub rozstania
i ich rodziny do udziału w cyklu warsztatów umiejętności rodzicielskich i
wychowawczych pod nazwą „Tata i Mama na zawsze”.


Program kierujemy do rodziców i ich bliskich, którzy chcą przyjrzeć się
swojej rodzinie, swojemu małżeństwu/związkowi oraz swoim dzieciom w sytuacji
rozwodu/rozstania.


Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z elementami wykładu. Przykładowe
tematy to: 1. Rozwód jako kryzys i proces dotykający całą rodzinę.

 2. Para podczas kryzysu rozpadu; dynamika związku.

 3. Sposoby przeżywania i radzenia sobie w sytuacji rozwodowej przez
       osoby w niej uczestniczące.

 4. Rozstanie jako proces żałoby.

 5. Terapia utraty.

 6. Czy miłość jest przemocą psychiczną?

 7. Rozpoznanie i nazwanie własnych uczuć w związku z sytuacją rozwodu
       oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

 8. Podstawy skutecznej komunikacji, elementy mediacji.

 9. Nowa jakość rodzicielstwa, rozpad relacji partner-partner, zmiany w
       relacji rodzic-rodzic i rodzic-dziecko.

 10. Problemy z nowymi partnerami.

 11. Obciążenie stresem osób występujących w procesach sądowych w roli
       strony i w roli świadka.

 12. Zjawisko alienacji rodzicielskiej.

 13. Alienacja rodzicielska jako proces psychologiczny i jego dynamika.

 14. PAS

 15. Zespół Dziecka Alienowanego i jego fazy.

 16. Jak rozmawiać z dzieckiem alienowanym, aby nie pogłębiać jego
       urazów.

 17. Psychologiczny portret dziecka w sytuacji rozwodu rodziców; reakcje
       dziecka na nową sytuację, jak je zrozumieć.

 18. Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi uczuciami i
       sytuacjami.

 19. Konflikt lojalności, dysonans poznawczy, obniżenie poczucia własnej
       wartości, lęki, kryzys utraty i bezpodstawne nadzieje jako motywy zachowań
       dzieci których rodzice się rozwodzą.

 20. Dziecko w konflikcie rozwodowym – destrukcyjne role.

 21. Wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców, konkretne wskazówki
       dla rodziców i innych opiekunów.

 22. Wsparcie

 23. Wpływ zachowań rodziców na zachowanie dziecka.

 24. Znaczenie współpracy pomiędzy rodzicami na samopoczucie psychiczne
       dziecka.

 25. Zespół Osoby Alienującej i jego fazy.

 26. Ocena predyspozycji psychologicznych i socjologicznych rodziny do
       alienowania.

 27. Kurs empatii jako profilaktyka ZjAR.

 28. Zespół Osoby Alienowanej i jego fazy.

 29. Sposoby radzenia sobie z alienacją ze strony innych osób.

 30. Jak radzić sobie z alienacją instytucjonalną.

 31. Programowanie nieurazowego postrzegania swojej sytuacji rodzinnej.

 32. Psychologia orzeczeń sądowych.

 33. Sąd jako instytucja urazowa.

 34. Kurs asertywności jako profilaktyka ZjAR.

 35. Psychologiczne metody wpływania na treść orzeczeń sądowych.

 36. Proces sądowy jako teatr. Na podstawie musicalu "Chicago".

 37. Jak zaprogramować sędziego, policjanta i prokuratora metodą NLP.

 38. Jak umieć sprzedać się w sądzie. Metoda autokreacji. 

 39. Koncepcja stresu sądowego i jak go wykorzystać unikając jednocześnie
       zawału serca.

 40. Mediacje jako gra nie zero-jedynkowa.

 41. Goodwill ugody. 


Osoby chętne lub skierowane przez sędziów i innych specjalistów prosimy o
kontakt mailowy: k-kokoszka@wp.pl lub telefoniczny: 606-515-686
celem omówienia szczegółów.


          Informujemy, że warsztaty mogą odbywać się albo w formie
1-2 godzinnych spotkań 1-2 razy w tygodniu lub w formie wczasów
terapeutycznych, an łonie natury.


Zapraszamy.


 
 Dzisiaj stronę odwiedziło już 43063 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja