Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie 

Poland, Cracow, 23 September 2014                      No. FD 14 P 008___

           

 

THE HIGH COURT OF JUSTICE

FAMILY DIVISION

1st Mezzane, Queen’s Building

Royal Courts of Justice

Strand, London WC2A 2 LL

e-mail: rtj@thepsu.org.uk

 

 

IN THE MATTER OF KRZYSZTOF ARTUR ________ (dob 08.02.2008)

Between AGATA  ____                                                                       Applicant

and DAWID RYSZARD  __________                                                      Respondent

and FOUNDATION FOR DEFENSE OF CHILDREN’S RIGHTS KAMAKA

Representative of the Social

 

Responding to the call of the day 19th September 2014 Foundation for Defense of Children's Rights Kamaka acting on behalf of KRZYSZTOF ARTUR ________ (dob 08.02.2008) under granted by his father Dawid RYSZARD ________ attorney explains:

I.

We are not able in such a short time to present our full position, diagnosis and proposals for such a court ruling that it was fully in line with the interests of the child.

II.

We are in the diagnosis of the child's family situation. Normally it takes 2-3 weeks. The needs of this court we will try to speed up the presentation of the full results.

III.

In similar situations, when a child's parents live in two different countries, we press on family courts across Europe to the judgment of joint custody. This solution is best for the child. This is demonstrated by the results of our scientific studies, among others, at the Jagiellonian University in Cracow.
We classified 17 forms of joint custody. The moral right to choose the form of joint custody orderedj by the family court, in accordance with the principles of social coexistence, a parent is entitled to be a more conciliatory stance, according to the basic law of the child to the care and contact with both parents, even if they stopped living together. The law that says the legal and international agreements in force in Europe. For example:
1. in the Lisbon Treaty (Article 24 paragraph. 3 of the Charter of Fundamental Rights);
2. of the Convention on contact concerning children adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in Vilnius, 3 May 2002. (Signed in Strasbourg on 15 May 2003., Journal. Laws of 2009. No. 68, item. 576), signed by the Poland on 24 September 2003 .;
3. of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950. (Journal. Laws of 1993. No. 61, item. 284);
4. in the Convention on the Rights of the Child by the United Nations General Assembly on 20 November 1989., Dz. Laws of 1991. No. 120, item. 526;
5. in the European Convention on the Exercise of the rights of children, signed in Strasbourg, 25 January 1996 .;
6. of the European Social Charter (European Social Charter (ESC), Europäische Socialcharta, Charte sociale européenne), signed in Turin on 28 October 1961., Amended by the Protocol amending the ESC, prepared in Turin on 21 October 1991. Its signatories are members of the Council European Union, including Poland. ESC guarantees fundamental rights m.in .: right to the protection of children and young people from parental alienation, right of children and young people to take care of the common - the equivalent, the right to organize, not to obstruct the activities of social organizations, monitoring the work of public institutions, including the courts;
7. in Principle 6 Recommendation No R (84) on parental dated 28 February 1984., Adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe;
8. of the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, done at The Hague on 25 October 1980.


The moral right to choose the form of joint custody ordered by the family court, in accordance with the principles of social coexistence, is also entitled to a parent who is not guilty or less guilty disintegration full, stable family so necessary for proper development of the child.


The reality of this case:


I. The parties jointly built a house in Poland with money earned in England
Evidence:
1. Photos from the construction.
2. Invoices purchases of building materials.

II. Common engraved, as planned, the child to school in Poland. To which minors currently attends.

Proof:
Form enroll your child to school in Poland. Filled own mother.

III. Mother did not keep vows. Set and puts forth above your interests and selfish needs over the needs of her child. She betrayed her husband. Rather than engaging in the needs, care and upbringing of the child embroiled in an affair with a married father (having a son with his wife) and puts higher than you need your child needs a lover.

In this case, the right to choose joint custody is entitled to the child's father. A father wants the child to go to school in Poland. All days off from school duties (it is six months) the child may spend with his mother in Polish. After completion of the child's primary school may be changed. That is the second-level school child may end in England and his father will be able to spend with him all the days free from school duties.
In the literature it is noted that such a solution brings additional child benefit performances:
The child brought up in two cultures already without completion of a vocational school with the acquisition of majority acquire invaluable professional skills. He knows the two state systems, understands the two cultures, two languages
​​fluent. Immediately employ him every Polish company that wants to invest in England and every company that wants to invest English in Poland. Children brought up in such a form most perfectly realize the idea of ​​European integration. May I somehow in the genes.
In opposition to this, the traditional solution proposed to the court by the always-minded lawyers aggressively pursuing selfish interests of parents, children's rights without involving sticking it to one of the parents causes deep resentment of parental alienation. Child raised in England by her mother will be automatically subconsciously raised by her hatred of not only his father but also to the Polish, which will associate the pain of losing him to the other parent, and half of the family, conflict of loyalty and cognitive dissonance. Conversely, a child raised by his father in Poland will be automatically subconsciously raised by him in hatred not only we but also to England, which will associate the pain of losing his other parent and half of the family, conflict of loyalty and cognitive dissonance.
On the other hand, according to research, the proposal decision led by the Foundation for Defense of Children Kamaka Public Benefit Organization, increases the likelihood of re-descent parents and family restaurants. What is the dream of every child which is the victim of the parental alienation. We deal with such children and explore them for 20 years.
We conclude therefore urge the court not to further reward the mother for having destroyed the life of her child and husband selecting a new relationship at a time when her son most need stability and both parents instead of trying to alleviate the child's welfare, through conversation and marital therapy appear , at each connection, moreover, difficult.

Original in Polish:

W podobnych sytuacjach, kiedy rodzice dziecka mieszkają w dwóch różnych krajach, naciskamy na sądy rodzinne w całej Europie na orzeczenie opieki wspólnej. Jest to rozwiązanie najlepsze dla dziecka. Dowodzą tego wyniki naszych badań naukowych przeprowadzonych między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Sklasyfikowaliśmy 17 form opieki wspólnej. Moralne prawo wyboru formy opieki wspólnej orzekanej przez sąd rodzinny, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, przysługuje rodzicowi który wykazuje bardziej ugodową postawę, zgodną z Prawem Podstawowym dziecka do opieki i kontaktów z obojgiem rodziców, nawet jeśli przestali ze sobą mieszkać. O prawie tym czytamy w umowach prawno-międzynarodowych obowiązujących w Europie. Na przykład:

1.      w  Traktacie Lizbońskim (art.24 pkt. 3 Karty Praw Podstawowych);

2.    w Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy w Wilnie 3 maja 2002 r. (sporządzonej w Strasburgu 15 maja 2003 r., Dz. U. Z 2009 r. Nr 68, poz. 576), podpisanej przez Polskę dnia 24 września 2003 r.;

3.    w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. Z 1993 r. Nr 61, poz. 284);

4.    w Konwencji praw dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526;

5.    w Europejskiej Konwencji o wykonywaniu praw dzieci sporządzonej w Strasburgu 25 stycznia 1996 r.;

6.    w Europejskiej Karcie Społecznej, (European Social Charter (ESC), Europäische Socialcharta, Charte sociale européenne) sporządzonej w Turynie 28 października 1961 r., poprawionej w Protokole zmieniającym ESC, przygotowanym w Turynie 21 października 1991 r. Jej sygnatariuszami są członkowie Rady Europejskiej, w tym Polska. ESC gwarantuje prawa podstawowe, m.in.: prawo ochrony dzieci i młodzieży przed alienacją rodzicielską, prawo dzieci i młodzieży do opieki wspólnej - równoważnej, prawo do organizowania się, nieutrudniania działalności organizacji społecznych, monitoringu pracy instytucji publicznych, w tym sądów;

7.    w Zasadzie 6 rekomendacji nr R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej z dnia 28 lutego 1984 r., przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy;

8.    w Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r.

 

Moralne prawo wyboru formy opieki wspólnej orzekanej przez sąd rodzinny, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, przysługuje również rodzicowi który nie jest winny lub jest mniej winny rozpadowi pełnej, stabilnej rodziny tak bardzo potrzebnej dziecku do prawidłowego rozwoju.

W realiach niniejszej sprawy:

I. Strony zbudowały wspólnie dom w Polsce za pieniądze zarobione w Anglii

Dowody:

1. Zdjęcia z budowy.

2. Faktury zakupów materiałów budowlanych.

 

ii. Wspólne zapisały, tak jak planowały, dziecko do szkoły w Polsce. Do której małoletni obecnie uczęszcza.

 

Dowód:

Formularz zapisania dziecka do szkoły w Polsce. Wypełniony własnoręcznie przez matkę.

 

III. Matka nie dotrzymały przysięgi małżeńskiej. Postawiła i dalej stawia wyżej swój interes i egoistyczne potrzeby ponad potrzebami jej dziecka. Zdradziła męża. Zamiast angażować się na potrzebach, opiece i wychowaniu dziecka wplątała się w romans z żonatym ojcem (mającym z żoną syna) i stawia wyżej niż potrzeba własnego dziecka potrzeby kochanka.

 

W takiej sytuacji prawo wyboru opieki wspólnej przysługuje ojcu dziecka. A ojciec chce aby dziecko chodziło do szkoły podstawowej w Polsce. Wszystkie dni wolne od obowiązków szkolnych (czyli pół roku) dziecko może spędzać z matką na terenie Polski. Po zakończeniu przez dziecko nauki w szkole podstawowej może nastąpić zmiana. To znaczy dziecko szkołę drugiego poziomu może kończyć w Anglii  a ojciec będzie mógł spędzać z nim wszystkie dni wolne od obowiązków szkolnych.

W literaturze przedmiotu zaznacza się, że takie rozwiązanie przynosi dziecku dodatkowe benefisy:

Dziecko wychowywane w dwóch kulturach już bez ukończenia szkoły zawodowej wraz z nabyciem pełnoletniości nabywa bezcennych umiejętności zawodowych. Zna dwa systemy państwowe, rozumie dwie kultury, biegle włada dwoma językami. Od razu zatrudni go każda polska firma która chce inwestować w Anglii i każda firma angielska która chce inwestować w Polsce. Dzieci wychowywane w takiej formie najdoskonalej realizują ideę integracji europejskiej. Maja ja niejako w genach.

W opozycji do tego, tradycyjne rozwiązanie, proponowane sądowi przez zawsze agresywnie nastawionych prawników realizujących egoistyczne interesy rodziców, z pominięciem praw dziecka polegające na przyklejeniu go do jednego z rodziców powoduje głębokie urazy alienacji rodzicielskiej. Dziecko wychowywane w Anglii przez matkę będzie automatycznie  podświadomie wychowywane przez nią w nienawiści nie tylko do ojca ale również do Polski, która będzie kojarzyła mu się bólem utraty drugiego rodzica i połowy rodziny, konfliktem lojalności i dysonansem poznawczym. I odwrotnie dziecko wychowywane w Polsce przez ojca będzie automatycznie  podświadomie wychowywane przez niego w nienawiści nie tylko do mamy ale również do Anglii, która będzie kojarzyła mu się bólem utraty drugiego rodzica i połowy rodziny, konfliktem lojalności i dysonansem poznawczym.    

Z drugiej strony, jak wynika z badań naukowych, propozycja orzeczenia kierowana przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizację Pożytku Publicznego, zwiększa prawdopodobieństwo ponownego zejścia się rodziców i restauracji rodziny. Co jest marzeniem każdego dziecka alienowanego. A zajmujemy się takimi dziećmi i badamy je już od 20 lat.

Wnioskujemy więc i apelujemy do sądu aby nie wynagradzał dodatkowo matki za to, że zniszczyła życie swojemu dziecku i mężowi wybierając nowy związek w okresie kiedy jej syn najbardziej potrzebuje stabilizacji i obojga rodziców zamiast starać się dla dobra dziecka niwelować, poprzez rozmowę i terapię małżeńską pojawiające się, w każdym zresztą związku, trudności.

 

 

Sincerely,
  

 

Krzysztof  Mariusz Kokoszka

Director of the Foundation for Defense of Children's Rights Kamaka NGO
Proxy Committee Legislative Initiatives Joint Care
Director (Family) Center for Diagnostic and Consultation
the Foundation for Defense of Children's Rights Kamaka NGO
Director, Center for Mediation and Negotiation
the Foundation for Defense of Children's Rights Kamaka NGO
 

 

Joanna Ornat


Chairman of the Board of the Foundation for Defense of Children Kamaka NGO

 

For the attention of:

1 Ministry of Justice of the Republic of Poland; Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw;
2 Prosecutor General's Office; 02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30;
3 The European Court of Human Rights, the European Court of Human Rights, the Cour Européenne des droits de l'Homme; The Council of Europe, Counsil of Europe, Conseil de l'Europe 67075 Strasbourg Cedex, France, Requête 16521/10, 16521/10 to the case;
4 Office of the Ombudsman for Children; ul. Industrial 30/32, 00-450 Warsaw;
5 Office of the Ombudsman; Solidarity Avenue 77, 00 - 090 Warsaw;
6 Embassy of the United States of America, Department of Consular Section American Citizen Consul Frisco McDonald of the Foundation for Defense of Children's Rights Kamaka OPP, once a year, preparing for the State Department, the President and Congress a report on human rights violations in Poland, in particular of human rights of the child and the parent to interact and to joint custody, as well as how to silence and eliminate those who dare to criticize the power (judicial) in Poland. More on: http://www.opiekawspolna2.pl.tl
7th class action lawsuit, for damages (under Art. 416 Code of Civil Procedure), coordinated by the Foundation for Defense of Children's Rights Kamaka OPP, against the authorities of public authority for:
Ø unlawful act or omission - under Art. 417.§ first K.C .;
Ø comply with the law, but the harmful act or omission - under Art. 417 2 of the Civil Code
- Generating pathology phenomenon of parental alienation.
8th European Court of Human Rights, European Court of Human Rights, the Cour Européenne des droits de l'Homme; The Council of Europe, Counsil of Europe, Conseil de l'Europe 67075 Strasbourg Cedex, France, Collective Complaint against Poland
Ø conducted by the Foundation for Defense of Children's Rights Kamaka OPP,
Ø before the European Court of Human Rights in Strasbourg,
Ø redress within the meaning of Art. 41 of the European Convention on Human Rights,
Ø for damage caused by incompatible with the Convention act or omission in the exercise of public authority by the state authorities, in particular by the Polish courts, prosecutors and police units,
Ø articles in the field of protecting the absolute right of children and parents to interact and shared care, in particular in the field of art. 8 and 14 of the ECHR.
 
Foundation for Defense of Children's Rights Kamaka Public Benefit Organization
KRS 0000341653, NIP 8681951946, TAX 121279362

Tel. 606-515-686;

www.opiekawspolna2.pl.tl,

74 branches of the national, inter alia, in

Sucha Beskid (34-200 Sucha Beskidzka, ul.
Mickiewicz), Bochnia (32-700 Bochnia, ul. Modrzejewska 29), Krakow, Warsaw, Lublin, Wroclaw, Trzebnicy, Bydgoszcz, Torun and Zielona Góra, GorzowieWielkopolskim, Opole, Rzeszów, Białystok, Gdańsk, Katowice, Kielce and Krosno, Olsztyn, Poznan, Szczecin, Łódź, Częstochowa.

Some foreign branches:

Los Angeles -  Silicon Valley (USA), Venice (Italy), Punta Sabioni (Italy), Trepporti (Italy)
 
At the Foundation OPD Kamaka OPP work:

1 Centre for Mediation and Negotiation Judgments;
2 (Family) Consultation Centre, issuing opinions to the courts, zgodnez concept of equality, non-discrimination, joint custody and welfare of the child. More at: http: //opiekawspolna2.pl.tl/ (R) ODK at the Foundation OPD Kamaka;
3 Attorney. The Foundation OPD Kamaka OPP operates hundreds of lawyers and trainee lawyers throughout the country.
4 Lawyers, solicitors. The Foundation OPD Kamaka OPP is working throughout the country, hundreds of solicitors and their trainees.
5 Law Offices of judicial mediators associated in Negotiation and Mediation Center for the Judiciary at the Foundation OPD Kamaka OPP.
6 Alienowanych Helpline for Children and Adults (switching through 606-515-686), whose staff specializes in the prevention of parental alienation and violence, but shall also solve other problems reported by callers in their legal aspects, psychological and social.
7 Theatre Kamaka, who spreads the knowledge society pathology stoned through the power of artistic expression. Now, in Lodz, prepare a performance with which you want to tour the entire country and Europe, described in an extensive article in the week, "Facts and Myths", in its issue of September 20, 2012 r., About the destructive impact of being alienowanym childhood to adulthood. Actress appearing in this production occurs simultaneously in three roles: the "mother" alienating, Judge family and the Virgin Mary, completely failing to see how much damage your child mentally that alienates from his father, the other grandmother, grandfather, etc. second. Constantly being unconvinced that works for the "good child" within the meaning of Polish Family and Guardianship Code. "Polish Code" because the codes of the countries leading family in Poland in terms of the development of civilization, such as Brazil, the "good child" understood as an absolute rule of joint custody even without the consent of one parent and the punishment of imprisonment of all who try to use parental alienation. People who want to get a ticket for this show are invited to deposit into the account of the Foundation of the amount, at least, 50 zł, with a note: "The performance in ...", stating his place of residence, we did not send a person living in Szczecin ticket for the show in Rzeszów . The total profit from ticket sales is spent on prevention of parental alienation.
8 Publisher of the Foundation for Defense of Children Kamaka OPP. Currently we sell by mail order books: "Violence in the phenomenon of parental alienation", "Prison for Children in Poland", "alienated by maintenance", "Parental Alienation and the ways of its prevention", "alienated children", "Team alienating" Mother "," legal fictions in the Code of Execution And in cryo. "" Rehabilitation parents alienowanych "," infantilization rehabilitation ". Each of these costs, at least, 99 zł + shipping (unless the contract relates to e-book'a). The total profit from the sale is donated to counteract parental alienation. Those who want to get these books, please deposit into the Foundation's account, indicating the titles and the address for which to send them. If you run out of space on the transmission, please send complete information to: k-kokoszka@wp.pl.
9 In Dry Beskid and other places we Homes Escape for OfiarPrzemocy Alienacyjnej and Support Centres Family Ties. Details nawww.opiekawspolna2.pl.tl,.
10 organize, in nature, holidays therapeutic or divorcing parents marriage in crisis.
11 In 183 places in Poland giving away food and clothing alienowanym irodzicom children and others in need. Details on: www.opiekawspolna2.pl.tl.
 
Address for correspondence:

Foundation for Defense of Children's Rights Kamaka
Public Benefit Organization
Bochnia 32-700, ul.
Helena Modrzejewska 29

Account: Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka
Pekao SA 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676

 

 

Z poważaniem,

 

 

Joanna Ornat

Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP

 

 

  

Krzysztof  Mariusz Kokoszka

Dyrektor Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP

Pełnomocnik Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej

Dyrektor (Rodzinnego) Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego

przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP

Dyrektor Centrum Mediacji i Negocjacji

przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP

 

 

 

Do wiadomości: 

 

1.      Ministerstwo Sprawiedliwości RP; Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa;

2.     Prokuratura Generalna; 02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30;

3.     Europejski Trybunał Praw Człowieka, European Court of Human Rights, Cour Européenne des Droits de lHomme; Rada Europy, Counsil of Europe, Conseil de lEurope 67075 Strasbourg Cedex, France, Requête 16521/10, Do sprawy 16521/10;

4.     Biuro Rzecznika Praw Dziecka; ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa;

5.     Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;          Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa;

6.     Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wydział Konsularny, Sekcja Obywateli Amerykańskich, konsul Frisco McDonald z którym Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, raz w roku, przygotowuje dla Departamentu Stanu, Prezydenta i Kongresu USA raport o łamaniu praw człowieka w Polsce, w szczególności o łamaniu praw dziecka i rodzica do wzajemnych kontaktów i do opieki wspólnej, a także o sposobach uciszania i eliminowania tych, którzy ośmielają się krytykować władzę (sądowniczą) w Polsce. Więcej na: http://www.opiekawspolna2.pl.tl

7.     Pozew zbiorowy, o odszkodowanie i zadośćuczynienie (na mocy art. 416 K.p.c.), koordynowany przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, przeciwko organom wykonującym władzę publiczną za:

1.      niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie – na mocy art. 417.§ 1. K.c.;

2.     zgodne z prawem, ale wywołujące szkodę, działanie lub zaniechanie – na mocy art. 417 2. K.c.

- generujące patologię zjawiska alienacji rodzicielskiej.

8.     Europejski Trybunał Praw Człowieka, European Court of Human Rights, Cour Européenne des Droits de lHomme; Rada Europy, Counsil of Europe, Conseil de lEurope 67075 Strasbourg Cedex, France, Skarga zbiorowa przeciwko Polsce

Ø      prowadzona przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP,

Ø      przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,

Ø      o zadośćuczynienie w rozumieniu art. 41 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

Ø      za szkody wyrządzone przez niezgodne z tą Konwencją działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez organy państwowe, w szczególności przez polskie sądy, prokuratury i jednostki policji,

Ø      w zakresie artykułów chroniących bezwzględne prawo dzieci i rodziców do wzajemnych kontaktów i opieki wspólnej, w szczególności w zakresie art. 8 i 14 EKPC.

Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000341653,                  NIP 8681951946,                    REGON 121279362

 

Tel. 606-515-686;

 

www.opiekawspolna2.pl.tl

74 oddziały krajowe, między innymi, w:

 

Suchej Beskidzkiej (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza), Bochni (32-700 Bochnia, ul. H. Modrzejewskiej 29), Krakowie, Warszawie, Lublinie, Wrocławiu,Trzebnicy, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze,  GorzowieWielkopolskim, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach,  Kielcach, Krośnie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Częstochowie.

 

Niektóre oddziały zagraniczne:

 

Los Angeles -€Silicon Valley (USA), Wenecja (Włochy), Punta Sabioni (Włochy), Trepporti (Włochy)

 

Przy Fundacji OPD KAMAKA OPP działają:

 

  1. Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych;
  2. (Rodzinny) Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, wydający opinie dla sądów, zgodnez koncepcją równości, niedyskryminacji, opieki wspólnej i dobra dziecka. Więcej na:http://opiekawspolna2.pl.tl/(R)ODK przy Fundacji OPD KAMAKA;
  3. Kancelarie adwokackie. Na rzecz Fundacji OPD KAMAKA OPP pracuje kilkuset adwokatów i aplikantów adwokackich w całej Polsce.
  4. Kancelarie radców prawnych. Na rzecz Fundacji OPD KAMAKA OPP pracuje, w całej Polsce, kilkuset radców prawnych i  ich aplikantów.
  5. Kancelarie mediatorów sądowych zrzeszonych w Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych przy Fundacji OPD KAMAKA OPP.
  6. Telefon Zaufania dla Alienowanych Dzieci i Dorosłych (przełączanie przez  606-515-686), którego personel specjalizuje się w przeciwdziałaniu alienacji i przemocy rodzicielskiej, ale podejmuje się też rozwiązywania innych problemów, zgłaszanych przez osoby dzwoniące, w ich aspektach prawnych, psychologicznych i socjalnych.
  7. Teatr KAMAKA, który rozpowszechnia w społeczeństwie wiedzę na temat patologii ZjAR poprzez siłę artystycznego przekazu. Obecnie, w Łodzi, przygotowujemy spektakl, z którym chcemy objechać całą Polskę i Europę, opisany w obszernym artykule, w tygodniu „Fakty i Mity”, w numerze z 20 września 2012 r., o destrukcyjnym wpływie bycia alienowanym w dzieciństwie na życie dorosłe. Aktorka występująca w tym przedstawieniu występuje jednocześnie w trzech rolach: „matki” alienującej, sędzi rodzinnej i Matki Boskiej, zupełnie nie dostrzegając, jak bardzo uszkadza psychicznie swoje dziecko które alienuje od ojca, drugiej babci, drugiego dziadka itd. Cały czas będąc przekonaną, że działa dla „dobra dziecka”, w rozumieniu polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. „Polskiego kodeksu”, bo kodeksy rodzinne krajów wyprzedzających Polskę pod względem rozwoju cywilizacyjnego, na przykład Brazylii, „dobro dziecka” rozumieją jako bezwzględne orzekanie opieki wspólnej nawet bez zgody jednego z rodziców i karanie pozbawieniem wolności wszystkich którzy próbują stosować alienację rodzicielską. Osoby, które chcą otrzymać bilet na ten spektakl proszone są o wpłatę na konto Fundacji kwoty, co najmniej, 50 zł, z dopiskiem: „Spektakl w …”, określając miejsce swojego zamieszkania, abyśmy nie wysłali osobie mieszkającej w Szczecinie biletu na spektakl w Rzeszowie. Całkowity zysk ze sprzedaży biletów jest przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej.
  8. Wydawnictwo Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP. Obecnie prowadzimy sprzedaż wysyłkową książek: „Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej”, „Więzienia dla dzieci w Polsce”, „Alienowanie przez alimentowanie”, „Alienacja rodzicielska i  sposoby jej przeciwdziałania”, „Dzieci alienowane”, „Zespół Alienującej „Matki”, „Fikcje prawne w k.k.w. I w k.r.io.” „Resocjalizacja rodziców alienowanych”, „Infantylizacja resocjalizacji jako przyczyna recydywy przestępczej”. Każda z nich kosztuje, co najmniej, 99 zł + koszty przesyłki (chyba że zamówienie dotyczy e-book'a). Całkowity zysk z ich sprzedaży jest przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej. Osoby, które chcą te książki otrzymać, proszone są o wpłatę na konto Fundacji z zaznaczeniem tytułów i adresu na jaki je wysłać. Jeśli zabraknie miejsca na przekazie prosimy o przesłanie pełnych informacji na adres: k-kokoszka@wp.pl.   

9.     W Suchej Beskidzkiej i w innych miejscach prowadzimy Domy Ucieczki dla OfiarPrzemocy Alienacyjnej i Ośrodki Wsparcia Więzi Rodzinnych. Szczegóły nawww.opiekawspolna2.pl.tl,.

  1. Organizujemy, na łonie natury, wczasy terapeutyczne dla rozwodzących się lub przeżywających kryzys małżeński rodziców.
  2. W 183 miejscach w Polsce rozdajemy żywność i ubrania alienowanym dzieciom irodzicom oraz innym potrzebującym. Szczegóły na: www.opiekawspolna2.pl.tl.

 

Adres do korespondencji:

 

Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA

Organizacji Pożytku Publicznego

32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29 

 

Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA

Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676

 

 


Dzisiaj stronę odwiedziło już 43063 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja