Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Sygnatura
akt: XI 1 S 9/12                                            Kraków, 1 styczeń 2013 r.


 


 


Sąd Okręgowy w Krakowie


Wydział XI Cywilny – Rodzinny


Sekcja ds. Odwoławczych


31-547 Kraków,
ul. Przy Rondzie 7


 


 


Wnioskodawca:           ____________________________________________;


Przedstawiciel społeczny:          Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku
Publicznego, występująca w imieniu małoletnich:_________________________________________________;
adres do doręczeń: Centrum Obsługi Korespondencji Fundacji Obrony Praw Dziecka
KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego, 31-617 Kraków, os. Złotego Wieku 27/40.


 


Wniosek o
wyznaczenie pełnomocnika z urzędu


Skarżący składa wniosek o wyznaczenie na pełnomocnika
z urzędu Mec. Waldemara Szeląga, wykonującego swój zawód w Kancelarii
Adwokackiej w Krakowie 31-542, ul. Mogilska 13 b lok. 3, celem sporządzenia Skargi
konstytucyjnej.


 


Uzasadnienie:


Opłacenie pełnomocnika z wyboru odbyłoby kosztem
utrzymania koniecznego Skarżącego i jego rodziny.


 


Zpoważaniem,


Sygnatura
akt: XI 1 S 9/12                                            Kraków, 1 styczeń 2013 r.


 


 


Sąd Okręgowy w Krakowie


Wydział XI Cywilny – Rodzinny


Sekcja ds. Odwoławczych


31-547 Kraków,
ul. Przy Rondzie 7


 


 


Wnioskodawca:           ____________________________________________;


Przedstawiciel społeczny:          Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku
Publicznego, występująca w imieniu małoletnich:_________________________________________________;
adres do doręczeń: Centrum Obsługi Korespondencji Fundacji Obrony Praw Dziecka
KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego, 31-617 Kraków, os. Złotego Wieku 27/40.


 


Wniosek o
wyznaczenie pełnomocnika z urzędu


Skarżący składa wniosek o wyznaczenie na pełnomocnika
z urzędu Mec. Waldemara Szeląga, wykonującego swój zawód w Kancelarii
Adwokackiej w Krakowie 31-542, ul. Mogilska 13 b lok. 3, celem sporządzenia Skargi
do Sądu Najwyższego.


 


Uzasadnienie:


Opłacenie pełnomocnika z wyboru odbyłoby kosztem
utrzymania koniecznego Skarżącego i jego rodziny.


 


Zpoważaniem,


Sygnatura
akt: XI Cz 501/12                                          Kraków, 1 styczeń 2013 r.


 


 


Sąd Okręgowy w Krakowie


Wydział XI Cywilny – Rodzinny


Sekcja ds. Odwoławczych


31-547 Kraków,
ul. Przy Rondzie 7


 


 


Wnioskodawca:                Antoni
____________, zam. 34-211 Budzów,_______;


Uczestniczka:                  Ewa____________, zam. 34-211
Budzów,______
;         


Przedstawicielspołeczny:          FundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOrganizacjaPożytkuPublicznego, działająca w imieniu małoletniego
Antoniego________, ur.
__________ 2004 r.i małoletniego Krzysztofa __________, ur. __________ 2006 r.;
adresdodoręczeń:CentrumObsługiKorespondencjiFundacjiObronyPrawDzieckaKAMAKAOrganizacjiPożytkuPublicznego,31-617Kraków,os.ZłotegoWieku27/40.


 


Wniosek o
wyznaczenie pełnomocnika z urzędu


Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja
Pożytku Publicznego składa wniosek o wyznaczenie na pełnomocnika z urzędu mec.
Waldemara Szeląga, wykonującego swój zawód w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie 31-542,
ul. Mogilska 13 b lok. 3, celem sporządzenia Skargi konstytucyjnej na
Postanowienie z dnia 12 grudnia 2012 r.


 


Uzasadnienie:


Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja
Pożytku Publicznego nie otrzymuje żadnego dofinansowania do działalności. Nie
posiada również wpływów z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma
więc środków na opłacenie pełnomocnika z wyboru celem wypełnienia wymogu
przymusu adwokackiego do skarg składanych do Sądu Najwyższego.


 


Zpoważaniem, 


 


Za Fundację OPD „K” OPP


 


 


Krzysztof  Mariusz Kokoszka


Biegły sądowy z zakresu problematyki
alienacji rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania


p.o.
Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Pełnomocnik Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej


Dyrektor Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Dyrektor
Centrum Mediacji i Negocjacji


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Mediator
Sądowy i Pozasądowy


  


 


 


Hr. Anna Maria Werbiłowicz z domu Berezowska


Terapeutka,


Specjalistka ds. Pomocy Ofiarom Przemocy Alienacyjnej


 


 


Joanna Ornat


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


 


 


red. Teresa Kawiak


Rzecznik Prasowy
Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Specjalistka ds. Kontaktów z Mediami


Public Relations Manager


 


Sygnatura
akt: XI Cz 501/12                                          Kraków, 1 styczeń 2013 r.


 


 


Sąd Okręgowy w Krakowie


Wydział XI Cywilny – Rodzinny


Sekcja ds. Odwoławczych


31-547 Kraków,
ul. Przy Rondzie 7


 


 


Wnioskodawca:                Antoni
____________, zam. 34-211 Budzów,_______;


Uczestniczka:                  Ewa____________, zam. 34-211
Budzów,______
;         


Przedstawicielspołeczny:          FundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOrganizacjaPożytkuPublicznego, działająca w imieniu małoletniego
Antoniego________, ur.
__________ 2004 r.i małoletniego Krzysztofa __________, ur. __________ 2006 r.;
adresdodoręczeń:CentrumObsługiKorespondencjiFundacjiObronyPrawDzieckaKAMAKAOrganizacjiPożytkuPublicznego,31-617Kraków,os.ZłotegoWieku27/40.


 


Wniosek o
wyznaczenie pełnomocnika z urzędu


Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja
Pożytku Publicznego składa wniosek o wyznaczenie na pełnomocnika z urzędu mec.
Waldemara Szeląga, wykonującego swój zawód w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie 31-542,
ul. Mogilska 13 b lok. 3, celem sporządzenia Skargi konstytucyjnej na
Postanowienie z dnia 12 grudnia 2012 r.


 


Uzasadnienie:


Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja
Pożytku Publicznego nie otrzymuje żadnego dofinansowania do działalności. Nie
posiada również wpływów z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma
więc środków na opłacenie pełnomocnika z wyboru celem wypełnienia wymogu
przymusu adwokackiego do skarg składanych do Sądu Najwyższego.


 


Zpoważaniem, 


 


Za Fundację OPD „K” OPP


 


 


Krzysztof  Mariusz Kokoszka


Biegły sądowy z zakresu problematyki
alienacji rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania


p.o.
Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Pełnomocnik Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej


Dyrektor Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Dyrektor
Centrum Mediacji i Negocjacji


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Mediator
Sądowy i Pozasądowy


  


 


 


Hr. Anna Maria Werbiłowicz z domu Berezowska


Terapeutka,


Specjalistka ds. Pomocy Ofiarom Przemocy Alienacyjnej


 


 


Joanna Ornat


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


 


 


red. Teresa Kawiak


Rzecznik Prasowy
Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Specjalistka ds. Kontaktów z Mediami


Public Relations Manager


 Sygnatura
akt: XI Cz 501/12                                          Kraków, 1 styczeń 2013 r.


 


 


Sąd Okręgowy w Krakowie


Wydział XI Cywilny – Rodzinny


Sekcja ds. Odwoławczych


31-547 Kraków,
ul. Przy Rondzie 7


 


 


Wnioskodawca:                Antoni
____________, zam. 34-211 Budzów,_______;


Uczestniczka:                  Ewa____________, zam. 34-211
Budzów,______
;         


Przedstawicielspołeczny:          FundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOrganizacjaPożytkuPublicznego, działająca w imieniu małoletniego
Antoniego________, ur.
__________ 2004 r.i małoletniego Krzysztofa __________, ur. __________ 2006 r.;
adresdodoręczeń:CentrumObsługiKorespondencjiFundacjiObronyPrawDzieckaKAMAKAOrganizacjiPożytkuPublicznego,31-617Kraków,os.ZłotegoWieku27/40.


 


Wniosek o
wyznaczenie pełnomocnika z urzędu


Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja
Pożytku Publicznego składa wniosek o wyznaczenie na pełnomocnika z urzędu mec.
Waldemara Szeląga, wykonującego swój zawód w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie 31-542,
ul. Mogilska 13 b lok. 3, celem sporządzenia Skargi do Sądu Najwyższego na
Postanowienie z dnia 12 grudnia 2012 r.


 


Uzasadnienie:


Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja
Pożytku Publicznego nie otrzymuje żadnego dofinansowania do działalności. Nie
posiada również wpływów z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma
więc środków na opłacenie pełnomocnika z wyboru celem wypełnienia wymogu
przymusu adwokackiego do skarg składanych do Sądu Najwyższego.


 


Zpoważaniem, 


 


Za Fundację OPD „K” OPP


 


 


Krzysztof  Mariusz Kokoszka


Biegły sądowy z zakresu problematyki
alienacji rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania


p.o.
Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Pełnomocnik Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej


Dyrektor Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Dyrektor
Centrum Mediacji i Negocjacji


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Mediator
Sądowy i Pozasądowy


  


 


 


Hr. Anna Maria Werbiłowicz z domu Berezowska


Terapeutka,


Specjalistka ds. Pomocy Ofiarom Przemocy Alienacyjnej


 


 


Joanna Ornat


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


 


 


red. Teresa Kawiak


Rzecznik Prasowy
Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Specjalistka ds. Kontaktów z Mediami


Public Relations Manager


 


 


Dowiadomości: 


 


1.   
MinisterstwoSprawiedliwościRP;00-950Warszawa, Al.Ujazdowskie11;


2.   
Biuro
Poselskie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina; 31-133 Kraków, ul.
Karmelicka 1/3;


3.   
Prokuratura Generalna; 02-315 Warszawa, ul. Barska
28/30;


4.    EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France,Requête16521/10,Dosprawy16521/10;


5.   
BiuroRzecznikaPrawDziecka;ul.Przemysłowa30/32,00-450Warszawa;


6.   
BiuroRzecznikaPrawObywatelskich;          AlejaSolidarności77,00-090Warszawa;


7.   
AmbasadaStanówZjednoczonychAmerykiPółnocnej,WydziałKonsularny,SekcjaObywateliAmerykańskich,konsulFriscoMcDonaldzktórymFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP,
raz w roku,
przygotowujedlaDepartamentuStanu,PrezydentaiKongresuUSAraportołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówidoopiekiwspólnej,
a także o sposobach uciszania i eliminowania tych, którzy ośmielają się
krytykować władzę (sądowniczą) w Polsce.
Więcejna:http://www.opiekawspolna2.pl.tl/Polska-w-raporcie-Departamentu-Stanu-USA.htm;


8.   
AmbasadaBiałorusidoktórejFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP
wysyła
raportyołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówiopiekiwspólnej, a także o sposobach uciszania i
eliminowania tych, którzy ośmielają się krytykować władzę (sądowniczą) w
Polsce. Więcej
na:http://www.opiekawspolna2.pl.tl/Wsp%F3%26%23322%3Bpraca-z-Bia%26%23322%3Borusi%26%23261%3B.htm.


9.   
Pozew
zbiorowy, o odszkodowanie i zadośćuczynienie (na mocy art. 416 K.c.),
koordynowany przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, przeciwko organom
wykonującym władzę publiczną za:


Ø niezgodne z
prawem

działanie lub zaniechanie
– na mocy
art. 417.§ 1. K. c.;


Ø zgodne z
prawem, ale wywołujące szkodę
, działanie lub zaniechanie – na mocy art. 417 2. K.c.


- generujące
patologię zjawiska alienacji rodzicielskiej.


10.EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France, Skarga
zbiorowa przeciwko Polsce


Ø prowadzona
przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP,


Ø przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,


Ø o zadośćuczynienie w rozumieniu art. 41 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka,


Ø za
szkody wyrządzone przez niezgodne z tą Konwencją działanie lub zaniechanie przy
wykonywaniu władzy publicznej przez organy państwowe, w szczególności przez polskie sądy,
prokuratury i jednostki policji,


Ø w zakresie artykułów chroniących
bezwzględne prawo dzieci i rodziców do wzajemnych kontaktów i opieki wspólnej,
w szczególności w zakresie art. 8 i 14 EKPC.
Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego


KRS 0000341653,                  NIP 8681951946,                    REGON 121279362


 


Tel. 606-515-686;


 
74 oddziały krajowe, między innymi, w:


 


Suchej Beskidzkiej (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza), Bochni (32-700 Bochnia, ul.H. Modrzejewskiej 29), Krakowie (31-617 Kraków, os. Złotego Wieku 27/40), Warszawie,
Lublinie, Wrocławiu,Trzebnicy, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze, 
GorzowieWielkopolskim, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krośnie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Częstochowie.


 


Niektóre oddziały zagraniczne:


 


Los Angeles -€Silicon Valley (USA), Wenecja (Włochy), Punta Sabioni
(Włochy), Trepporti (Włochy)


 


 


Przy Fundacji OPD KAMAKA OPP działają:


  1. Centrum
       Mediacji i Negocjacji Sądowych
  ;

 2. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, wydający opinie dla sądów, zgodnez koncepcją równości, niedyskryminacji, opieki wspólnej i dobra dziecka. Więcej na:http://opiekawspolna.pl.tl/-k1-R-k2--ODK-przy-Fundacji-OPD-KAMAKA.htm;WWW.opiekawspolna.pl.tl /(R)ODK przy Fundacji OPD KAMAKA;

 3. Kancelarie
       adwokackie
  . W Fundacji OPD KAMAKA OPP
       pracuje kilkuset adwokatów i aplikantów adwokackich w całej Polsce.

 4. Kancelarie
       radców prawnych
  . Na
       rzecz Fundacji OPD KAMAKA OPP pracuje, w całej Polsce, kilkuset radców
       prawnych i  ich aplikantów.

 5. Kancelarie
       mediatorów sądowych
   zrzeszonych
       w Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych przy Fundacji OPD KAMAKA
       OPP.

 6. Telefon
       Zaufania dla
   Alienowanych
       Dzieci i Dorosłych (
  przełączanie przez  606-515-686), którego personel
       specjalizuje się w przeciwdziałaniu alienacji i przemocy rodzicielskiej,
       ale podejmuje się też rozwiązywania innych problemów, zgłaszanych przez
       osoby dzwoniące, w ich aspektach prawnych, psychologicznych i socjalnych.

 7. Teatr
       KAMAKA
  , który rozpowszechnia w
       społeczeństwie wiedzę na temat patologii ZjAR poprzez siłę artystycznego
       przekazu. Obecnie, w Łodzi, przygotowujemy spektakl, z którym chcemy
       objechać całą Polskę i Europę, opisany w obszernym artykule, w
       tygodniu „Fakty i Mity”, w numerze z 20 września 2012 r., o
       destrukcyjnym wpływie bycia alienowanym w dzieciństwie na życie dorosłe.
       Aktorka występująca w tym przedstawieniu występuje jednocześnie w trzech
       rolach: „matki” alienującej, sędzi „rodzinnej” i „Matki” Boskiej, zupełnie
       nie dostrzegając, jak bardzo uszkadza psychicznie swoje dziecko, które
       alienuje od ojca, drugiej babci, drugiego dziadka itd. Cały czas będąc
       przekonaną, że działa dla „dobra
       dziecka”
  w rozumieniu polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
       „Polskiego”, bo kodeksy rodzinne państw bardziej rozwiniętych niż Polska,
       na przykład Brazylii, „dobro
       dziecka” rozumieją jako obligatoryjne orzekanie opieki wspólnej nawet bez
       zgody jednego z rodziców i karanie alienatorów więzieniem (Ordnungshaft
       w prawie niemieckim). Osoby, które chcą otrzymać bilet na ten spektakl
       proszone są o wpłatę na konto Fundacji kwoty, co najmniej, 50 zł, z
       dopiskiem: „Spektal w …”,
       określając miejsce swojego zamieszkania, abyśmy nie uszczęśliwili osoby
       mieszkającej w Szczecinie wysyłając jej bilet na spektakl w Rzeszowie. Całkowity zysk ze sprzedaży biletów jest
       przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej.

 8. Wydawnictwo
      
  Fundacji
       Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP. Obecnie prowadzimy sprzedaż
       wysyłkową książek: „Alienacja
       rodzicielska i
   sposoby jej przeciwdziałania”, „Zespół
       Dziecka Alienowanego”, „Zespół Alienującej „Matki”, „Wiersze dla syna”

       będąca poetyckim zapisem przeżyć dorosłej ofiary alienacyjnej przemocy
       psychicznej. Każda z nich kosztuje, co najmniej, 99 zł + koszty przesyłki.
       Całkowity zysk z ich sprzedaży jest przeznaczany na przeciwdziałanie
       alienacji rodzicielskiej. Osoby, które chcą te książki otrzymać, proszone
       są o wpłatę na konto Fundacji z zaznaczeniem tytułów i adresu na jaki je
       wysłać. Jeśli zabraknie miejsca na przekazie prosimy o przesłanie pełnych
       informacji na adres:
  k-kokoszka@wp.pl 9.      W Suchej Beskidzkiej i w innych miejscach prowadzimy Domy Ucieczki dla
OfiarPrzemocy Alienacyjnej
 i Ośrodki Wsparcia Więzi Rodzinnych. Szczegóły na
www.opiekawspolna.pl.tlwww.fundacjakamaka.pl. 1. Organizujemy,
       na łonie natury, wczasy terapeutyczne dla rozwodzących
       się lub przeżywających kryzys małżeński rodziców.

 2. W 183 miejscach w Polsce rozdajemy żywność i ubrania alienowanym dzieciom irodzicom oraz innym potrzebującym. Szczegóły na: www.opiekawspolna.pl.tl,www.fundacjakamaka.pl. 


Listy pocztowe i wezwania prosimy kierować na adres:


Centrum Obsługi Korespondencji


Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Organizacji Pożytku Publicznego


31-617 Kraków, os. Złotego Wieku 27/40


 


Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676


 

Sygnatura
akt: IV Kz 682/12                                          Kraków, 1 styczeń 2013 r.


Sygnatura akt SR w Suchej
Beskidzkiej: II K 148/12


 


 


Sąd Okręgowy w Krakowie


IV Wydział Karny Odwoławczych


31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7


 


 


Oskarżyciel subsydiarny:          _______________________, ____________________;


Podejrzani: Alicja B________, Janina B_________, Tomasz B______________, Edward B______________,
34-200 Sucha Beskidzka, ul.____________________;


Przedstawiciel społeczny:          Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku
Publicznego, występująca w imieniu małoletnich:___________________________________________________;
adres do doręczeń: Centrum Obsługi Korespondencji Fundacji Obrony Praw Dziecka
KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego, 31-617 Kraków, os. Złotego Wieku 27/40.


 


Wniosek o
wyznaczenie pełnomocnika z urzędu


Oskarżyciel subsydiarny składa wniosek o wyznaczenie
na pełnomocnika z urzędu mec. Waldemara Szeląga, wykonującego swój zawód w
Kancelarii Adwokackiej w Krakowie 31-542, ul. Mogilska 13 b lok. 3, celem
sporządzenia Skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego na Postanowienie z dnia 14
grudnia 2012 r.


 


Uzasadnienie:


Opłacenie pełnomocnika z wyboru odbyłoby kosztem
utrzymania koniecznego Oskarżyciela subsydiarnego i jego rodziny.


 


Zpoważaniem,
Sygnatura
akt: IV Kz 682/12                                          Kraków, 1 styczeń 2013 r.


Sygnatura akt SR w Suchej
Beskidzkiej: II K 148/12


 


 


Sąd Okręgowy w Krakowie


IV Wydział Karny Odwoławczych


31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7


 


 


Oskarżyciel subsydiarny:          ___________________________________________;


Podejrzani: Alicja B________, Janina B_________, Tomasz B______________, Edward B______________,
34-200 Sucha Beskidzka, ul.____________________;


Przedstawiciel społeczny:          Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku
Publicznego, występująca w imieniu małoletnich:___________________________________________________;
adres do doręczeń: Centrum Obsługi Korespondencji Fundacji Obrony Praw Dziecka
KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego, 31-617 Kraków, os. Złotego Wieku 27/40.


 


Wniosek o
wyznaczenie pełnomocnika z urzędu


Oskarżyciel subsydiarny składa wniosek o wyznaczenie
na pełnomocnika z urzędu mec. Waldemara Szeląga, wykonującego swój zawód w
Kancelarii Adwokackiej w Krakowie 31-542, ul. Mogilska 13 b lok. 3, celem
sporządzenia Skargi konstytucyjnej na Postanowienie z dnia 14 grudnia 2012 r..


 


Uzasadnienie:


Opłacenie pełnomocnika z wyboru odbyłoby kosztem
utrzymania koniecznego Oskarżyciela subsydiarnego i jego rodziny.


 


Zpoważaniem,

Sygnatura
akt: XI 1 Cz 464/12                                    Kraków, 12 listopad 2012 r.


 


 


Sąd Okręgowy w Krakowie


Wydział XI Cywilny – Rodzinny


Sekcja ds. Odwoławczych


31-547 Kraków,
ul. Przy Rondzie 7


 


 


Wnioskodawca:           ____________________________________________;


Przedstawiciel społeczny:          Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku
Publicznego, występująca w imieniu małoletnich:_________________________________________________;
adres do doręczeń: Centrum Obsługi Korespondencji Fundacji Obrony Praw Dziecka
KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego, 31-617 Kraków, os. Złotego Wieku 27/40.


 


Wniosek o
wyznaczenie pełnomocnika z urzędu


Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja
Pożytku Publicznego składa wniosek o wyznaczenie na pełnomocnika z urzędu mec.
Waldemara Szeląga, wykonującego swój zawód w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie 31-542,
ul. Mogilska 13 b lok. 3, celem sporządzenia Skargi do Sądu Najwyższego na
Postanowienie z dnia 21 listopada 2012 r.


 


Uzasadnienie:


Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja
Pożytku Publicznego nie otrzymuje żadnego dofinansowania do działalności. Nie
posiada również wpływów z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma
więc środków na opłacenie pełnomocnika z wyboru celem wypełnienia wymogu
przymusu adwokackiego do skarg składanych do Sądu Najwyższego.


 


Zpoważaniem, 


 


Za Fundację OPD „K” OPP


 


 


Krzysztof  Mariusz Kokoszka


Biegły sądowy z zakresu problematyki
alienacji rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania


p.o.
Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Pełnomocnik Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej


Dyrektor Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Dyrektor
Centrum Mediacji i Negocjacji


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Mediator
Sądowy i Pozasądowy


  


 


 


Hr. Anna Maria Werbiłowicz z domu Berezowska


Terapeutka,


Specjalistka ds. Pomocy Ofiarom Przemocy Alienacyjnej


 


 


Joanna Ornat


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


 


 


red. Teresa Kawiak


Rzecznik Prasowy
Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Specjalistka ds. Kontaktów z Mediami


Public Relations Manager


 
Sygnatura
akt: XI 1 Cz 464/12                                    Kraków, 12 listopad 2012 r.


 


 


Sąd Okręgowy w Krakowie


Wydział XI Cywilny – Rodzinny


Sekcja ds. Odwoławczych


31-547 Kraków,
ul. Przy Rondzie 7


 


 


Wnioskodawca:           ____________________________________________;


Przedstawiciel społeczny:          Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku
Publicznego, występująca w imieniu małoletnich:_________________________________________________;
adres do doręczeń: Centrum Obsługi Korespondencji Fundacji Obrony Praw Dziecka
KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego, 31-617 Kraków, os. Złotego Wieku 27/40.


 


Wniosek o
wyznaczenie pełnomocnika z urzędu


Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego składa wniosek o wyznaczenie na pełnomocnika z urzędu mec. Waldemara Szeląga, wykonującego swój zawód w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie 31-542, ul. Mogilska 13 b lok. 3, celem sporządzenia Skargi konstytucyjnej na Postanowienie z dnia 12 grudnia 2012 r.


 


Uzasadnienie:


Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja
Pożytku Publicznego nie otrzymuje żadnego dofinansowania do działalności. Nie
posiada również wpływów z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma
więc środków na opłacenie pełnomocnika z wyboru celem wypełnienia wymogu przymusu
adwokackiego do skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego.


 


Zpoważaniem, 


 


Za Fundację OPD „K” OPP


 


 


Krzysztof  Mariusz Kokoszka


Biegły sądowy z zakresu problematyki
alienacji rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania


p.o.
Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Pełnomocnik Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej


Dyrektor Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Dyrektor
Centrum Mediacji i Negocjacji


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Mediator
Sądowy i Pozasądowy


  


 


 


Hr. Anna Maria Werbiłowicz z domu Berezowska


Terapeutka,


Specjalistka ds. Pomocy Ofiarom Przemocy Alienacyjnej


 


 


Joanna Ornat


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


 


 


red. Teresa Kawiak


Rzecznik Prasowy
Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Specjalistka ds. Kontaktów z Mediami


Public Relations Manager


 


  

Dzisiaj stronę odwiedziło już 43063 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja