Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów
alienacji rodzicielskiej i jak Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA stara się tą
patologię zwalczyć:


 


 


                                                           Kraków,
dnia 15 stycznia 2013 roku,


 


 


Trybunał
Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej


Al. J. Ch.
Szucha 12A


00-918
Warszawa


 


 


 


 


Sygn. akt       Ts 304/12


 


Skarżący: __________________________________________________________________


 


 


UZUPEŁNIENIE
BRAKÓW FORMALNYCH

SKARGI KONSTYTUCYJNEJ


 


 


Działając w imieniu Skarżącego, w
wykonaniu zarządzenia z dnia 2 stycznia 2013 r., doręczonego mi w dniu 9
stycznia 2013r.:


 


1)    
_________________________________________________________________________’


2)    
_________________________________________________________________________


3)    
Wskazuję
że:


a.    
z
art. art. 42 ust. 1 w zw. z art. 2 wynika norma statuująca prawo jednostki do
określoności czynu karnego w akcie rangi ustawowej i zgodnie z poglądem
wyrażonym przez Trybunał Konstytucyjny m.in. w sprawach o sygn. akt P 2/99 i SK
42/09 jest to podstawowe, zabezpieczone prawo konstytucyjne człowieka,
umocowane dodatkowo w zasadzie demokratycznego państwa prawnego,


b.    
z
art. 31 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 41 ust. 1 wynika norma statuująca prawo
jednostki do wolności osobistej i jej ochrony przed wkraczaniem przez Państwo
bez zachowania zasady proporcjonalności,


c.     
z
art. 30 – wynika norma statuująca prawo jednostki do poszanowania jej godności,


4)    
wyjaśniam
że niedookreślone pojęcie zawarte w przepisie art. 207 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) prowadzi do naruszenia praw
podmiotowych Skarżącego w ten sposób że:


a.    
poprzez
ustanowienie sprzecznej z zasadą przyzwoitej legislacji normy karnej, która
dopuszcza zbyt duży margines uznania sędziowskiego do zakwalifikowania danego
zachowania jako spenalizowanego w zakresie pojęcia „znęcania się” – narusza
prawo jednostki do określoności czynu karnego w akcie rangi ustawowej,


b.    
poprzez
ustanowienie normy przewidującej sankcję karną w postaci pozbawienia
konstytucyjnie chronionego dobra w postaci wolności człowieka, której
przesłanki zastosowania nie są wyraźnie i jasno sformułowane – narusza prawo
jednostki do poszanowania jego wolności i godności.


5)    
Ponadto
podnoszę, że niedookreśloność pojęcia „znęcania się” prowadzi do
niedopuszczalnego luzu decyzyjnego sądu. Sąd badając – jak w przypadku
orzeczenia w związku z którym wniesiono skargę konstytucyjną w tej sprawie –
czy skazany popełnił przestępstwa podobne, może dowolnie interpretować zakres
tego pojęcia, dostosowując je do innego przestępstwa celem wydania orzeczenia skutkującego
pozbawieniem innej konstytucyjnie chronionego prawa podmiotowego – wolności.


 


      Za
Skarżącego – pełnomocnik,


 


 


 


____________________________________


[radca
prawny Marcin Krzemiński]


 


 


 


Załączniki:


1)   
3
odpisy pisma.


 Dzisiaj stronę odwiedziło już 43063 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja