Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka KamakaWniosek o przystąpienie do systemu ISBN
i przyznanie puli numerów ISBN

Data 15 września 2014

 

 

BIBLIOTEKA NARODOWA

Zespół Zadaniowy ds. Znormalizowanych

Numerów Wydawnictw ISBN i ISMN

al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa

 

 

Dane wydawcy składającego wniosek:

 

 

Pełna nazwa wydawcy  Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka Organizacja Pożytku Publicznego

 

 

Dokładny adres  32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29

 

 

Tel., fax, e-mail, strona www  Tel. 606-515-686;  e-mail k-kokoszka@wp.pl;  www.opiekawspolna2.pl.tl

 

Dane osoby upoważnionej (imię, nazwisko, stanowisko) Krzysztof M. Kokoszka Dyrektor Fundacji

 

 

Proszę o przyznanie puli 100* numerów ISBN.

 

* zaznaczyć właściwą liczbę

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że w związku z rejestracją w prowadzonej przez Bibliotekę Narodową Bazie ISBN wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych do Międzynarodowej Agencji ISBN z siedzibą w Londynie, która następnie może przekazywać je do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państw trzecich).

 

Przyjmuję do wiadomości, iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie (02-086), al. Niepodległości 213, zwana dalej Biblioteką;

2) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez Bibliotekę Bazy ISBN, które wynikają z umowy podpisanej z Międzynarodową Agencją ISBN, oraz w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez Bibliotekę ośrodka znormalizowanych numerów wydawnictw zwartych (art. 17 pkt. 1 ust. 5 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach z późn. zm.);

3) odbiorcami moich danych osobowych mogą być wszyscy użytkownicy Bazy ISBN;

4) moje dane osobowe będą podlegały przekazywaniu do Międzynarodowej Agencji ISBN z siedzibą w Londynie, która następnie może przekazywać je do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państw trzecich);

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;

6) podanie Bibliotece moich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji w Bazie ISBN.

Jednocześnie oświadczam, że:

- nie otrzymałem wcześniej prefiksu / puli numerów ISBN

- zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych

- zgadzam się na przekazywanie moich danych osobowych do Międzynarodowej Agencji ISBN w Londynie

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię, nazwisko dyrektora lub właściciela

Podpis

Krzysztof M. Kokoszka


BIBLIOTEKA NARODOWA
Zespół Zadaniowy ds. znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

do:
Fundacja Ochrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego
ul. H. Modrzejewskiej 29
32-700 Bochnia

dot. Państwa wniosku o numery ISBN

W odpowiedzi na Państwa wniosek w załączniku przekazujemy pismo przydzielające numery ISBN i wykaz numerów.
UWAGA: 
Prosimy o wydrukowanie tych informacji i zachowanie w dokumentacji. Będą one potrzebne przy wydawaniu następnych książek.

Instrukcja i skrócone zasady nadawania numerów ISBN oraz formularz „Informacja od wydawcy o wykorzystaniu numeru ISBN” znajdują się na stronie Z poważaniem

Ewa Komorowska

Zespół Zadaniowy ds. znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN 
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel.: (22) 608-24-10

 

 Pula numerow ISBN dla wydawcy 64982
 

978-83-64982-00-2  978-83-64982-01-9  978-83-64982-02-6  978-83-64982-03-3  978-83-64982-04-0  978-83-64982-05-7  978-83-64982-06-4  978-83-64982-07-1  978-83-64982-08-8  978-83-64982-09-5  978-83-64982-10-1  978-83-64982-11-8  978-83-64982-12-5  978-83-64982-13-2  978-83-64982-14-9  978-83-64982-15-6  978-83-64982-16-3  978-83-64982-17-0  978-83-64982-18-7  978-83-64982-19-4  978-83-64982-20-0  978-83-64982-21-7  978-83-64982-22-4  978-83-64982-23-1  978-83-64982-24-8  978-83-64982-25-5  978-83-64982-26-2  978-83-64982-27-9  978-83-64982-28-6  978-83-64982-29-3  978-83-64982-30-9  978-83-64982-31-6  978-83-64982-32-3  978-83-64982-33-0  978-83-64982-34-7  978-83-64982-35-4  978-83-64982-36-1  978-83-64982-37-8  978-83-64982-38-5  978-83-64982-39-2  978-83-64982-40-8  978-83-64982-41-5  978-83-64982-42-2  978-83-64982-43-9  978-83-64982-44-6  978-83-64982-45-3  978-83-64982-46-0  978-83-64982-47-7  978-83-64982-48-4  978-83-64982-49-1  978-83-64982-50-7  978-83-64982-51-4  978-83-64982-52-1  978-83-64982-53-8  978-83-64982-54-5  978-83-64982-55-2  978-83-64982-56-9  978-83-64982-57-6  978-83-64982-58-3  978-83-64982-59-0  978-83-64982-60-6  978-83-64982-61-3  978-83-64982-62-0  978-83-64982-63-7  978-83-64982-64-4  978-83-64982-65-1  978-83-64982-66-8  978-83-64982-67-5  978-83-64982-68-2  978-83-64982-69-9  978-83-64982-70-5  978-83-64982-71-2  978-83-64982-72-9  978-83-64982-73-6  978-83-64982-74-3  978-83-64982-75-0  978-83-64982-76-7  978-83-64982-77-4  978-83-64982-78-1  978-83-64982-79-8  978-83-64982-80-4  978-83-64982-81-1  978-83-64982-82-8  978-83-64982-83-5  978-83-64982-84-2  978-83-64982-85-9  978-83-64982-86-6  978-83-64982-87-3  978-83-64982-88-0  978-83-64982-89-7  978-83-64982-90-3  978-83-64982-91-0  978-83-64982-92-7  978-83-64982-93-4  978-83-64982-94-1  978-83-64982-95-8  978-83-64982-96-5  978-83-64982-97-2  978-83-64982-98-9  978-83-64982-99-6
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

Dzisiaj stronę odwiedziło już 43063 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja