Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka


WYŁĄCZANIE ALIENUJĄCYCH SĘDZIÓW Z ORZEKANIA

Sygnatura
akt: II 3/12                                           Kraków, dn. 10 stycznia 2012 r.


        


         


Prezes Sądu Rejonowego w Wadowicach


przez


Wydział Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Wadowicach w Suchej Beskidzkiej


Wydział II Karny


34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 11


 


 


 


 


 


 


Oskarżony:           _________________________________________________;


Przedstawiciel społeczny:          Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku
Publicznego, występująca w imieniu Oskarżonego i małoletnich:__________________________________________________;
adres do doręczeń: Centrum Obsługi Korespondencji Fundacji Obrony Praw Dziecka
KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego, 31-617 Kraków, os. Złotego Wieku 27/40.


 


 


WNIOSEK O WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO


 


 


          Oskarżony _____________________
składa wniosek o wyłączenie sędziego __________ ______________ z orzekania w
niniejszej sprawie.


 


 


UZASADNIENIE:


 


Sędzia _________ _____________
jest stronniczy i nastawiony negatywnie do oskarżonego. Jego głównym celem jest
całkowite wykluczenie społeczne oskarżonego, wyrzucenie go poza nawias
społeczeństwa. Od wielu lat znęca się psychicznie i fizycznie nad nim i jego
małoletnimi dziećmi. Na wniosek jednej z instytucji przeciwko sędziemu
  _____________ _______________prowadzone jest postępowanie __________ z tego tytułu.
Orzekanie i sposób prowadzenia rozpraw przez sędziego _____________ _______________
wyczerpuje bowiem znamiona przestępstwa z art. 207 k.k. § 3.


W wyniku orzeczeń SSR ____________ _______________ oskarżony nie widział swoich dzieci od pięciu lat, a one jego. Nie pamięta jak
wyglądają,
a one – przez telefon dopytują się oskarżonego o to jak wygląda.
Pytają czy jest łysy itp. Ostatnio stwierdziły, że: „Jest Murzynem”. Nie widzieliby się, nie od 2009 roku, ale od
2007
, gdyby oskarżony nie próbował zobaczyć ich kiedy szły razem z babką do
przedszkola lub do logopedy. Sędzia _____________ ______________ skazał go za to na karę
pozbawienia wolności za rzekome obrażanie babki alienującej Janiny B., która
uważa, że: „dzieci są tylko jej
własnością”
i pomawia oskarżonego o obrażanie. Bez żadnych świadków, bez
żadnych dowodów
sędzia ____________ ______________ skazuje rodziców alienowanych, bo
chcąc mieć spokój, ocenia dowody „swobodnie,
ale nie dowolnie”,
w rozumieniu art. 7 polskiego Kodeksu postępowania
karnego, co w praktyce oznacza, że wszystko co wymyślą alienatorzy uznaje za
prawdę, a wszystko co powiedzą alienowani uznaje za fałsz. Stawia to pod
znakiem zapytania „wiedzę i doświadczenie
życiowe”
sędziego __________ ___________, w rozumieniu art. 7 k.p.k. i jego „mądrość” w rozumieniu jednego z sędziów
Trybunału Konstytucyjnego, który w aktualnej „Rzeczypospolitej” pyta w artykule, krytycznie oceniającym
orzecznictwo polskich sądów, zatytułowanym: „Czy
sędzia powinien być mądry?”.
Artykuł ten jest efektem hurtowego wysyłania
przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, w imieniu klientów i
podopiecznych, Skarg konstytucyjnych na alienujące orzeczenia sądów rejonowych
i okręgowych.


Odpowiedzialność za to, że oskarżony nie widział
swoich dzieci, a one jego od pięciu lat spada na sędziego ______________ _____________________. Przez ten czas nie odbyło się ŻADNE z orzeczonych przez sąd
opiekuńczy spotkań i 90 % orzeczonych przez ten sąd rozmów telefonicznych
dlatego bo sędzia ________________, swoimi orzeczeniami, zdemoralizował „matkę”
dzieci Alicję B. ich babkę Janinę B. i resztę rodziny B. ucząc ich, że opłaca
się łamać prawo którym są prawomocne orzeczenia sądu rodzinnego. Sędzia ____________ _______________ zdemoralizował nie tylko rodzinę B., która porwała i uwięziła
dzieci oskarżonemu, ale również suską policję, która – dzięki orzecznictwu
sędziego Dąbrowskiego – przekonała się, że jeśli nie chce się jej pilnować w
Suchej Beskidzkiej przestrzegania obowiązującego prawa to nie musi bo sędzia
  ________________ ukarze grzywną tych podatników, którzy żądają od policji udzielenia
pomocy w jego egzekucji. Zgodnie z resztą z treścią klauzuli wykonalności
przybijanej przez Sąd w Suchej Beskidzkiej na prawomocnych orzeczeniach
dotyczących zakresu kontaktów oskarżonego z dziećmi.      


Wszelkie próby oskarżonego, czynione w tym kierunku,
aby zachować jakąkolwiek więź ze swoimi dziećmi, od których jest bezprawnie
alienowany skutkują od razu oskarżeniem o złośliwe niepokojenie, nękanie,
zakłócanie miru domowego czy nawet przemoc psychiczną wobec alienującej babki i
„matki”  dzieci. Sędzia _____________ _____________
skazał już oskarżonego o złośliwe niepokojenie „matki” dlatego bo zadzwonił on
do niej, żeby zapytać się „czy dzieci
są zdrowe i czy w ogóle jeszcze żyją, bo
nie ma o nich, od dawna, żadnej informacji”
. Pod groźbą zamiany orzeczonej
przez sędziego _______________ grzywny na areszt, oskarżony musiał skorzystać z
usług jednego z lombardów i „Pożyczek – Chwilówek”. Pożyczka 820 zł urosła już,
wraz z odsetkami, do 8 tys. zł. Wszystkie zarobione pieniądze oskarżony musi
wydawać na spłacanie komornikowi odsetek od odsetek od odsetek od niezapłaconych
alimentów, w okresie kiedy nie mógł ich płacić, bo w wyniku działań sędziego
_______________ _________________ odbywał karę dwóch lat pozbawienia wolności za to, że
zabrał własne dziecko na spotkanie zgodnie z „WOLĄ” sądu rodzinnego, ale
oczywiście wbrew „WOLI” „matki”, zgodnie z postanowieniem o kontaktach
narzuconym „matce” wbrew jej „WOLI” przez sąd rodzinny.


Sędzia ________________ ______________ stosuje też wiele innych
wyrafinowanych form wykluczania społecznego rodziców alienowanych z powiatu
suskiego, w tym oskarżonego: Na przesyłanych, wraz z uzasadnieniem, swoich
wyrokach nie przybija pieczątki z informacją, że wyrok jest nieprawomocny i
może zostać poddany kontroli instancyjnej przez Sąd Okręgowy w Krakowie, który
– zdarza się – żąda od Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej powtórzenia
postępowania, wytykając wiele nieprawidłowości w przebiegu procesów. Na
przykład orzekanie przez SSR ______________ __________________, w sytuacji jeśli oskarżony
był w szpitalu i ma zwolnienie potwierdzone przez lekarza sądowego albo nie
informowanie ani oskarżonego ani nawet jego obrońcy o tym, że wyrok zapadł.
Skazani dowiadują się o tym z wezwania do pracy, przez rok, na wysypisku
śmieci, po tym jak już wszystkie terminy odwoławcze przeszły. Jeśli wyrok
zaoczny zapadł w trybie przyspieszonym, oskarżony złożył na niego Skargę, a
sędzia ______________ _____________ zatwierdził wcześniejszy wyrok w trybie zwykłym
(oczywiście, o 400 % podwyższając grzywnę i naliczając sobie odpowiednio
wysokie koszty „pracy” do zapłacenia przez skazanego), a następnie sędzia
  _______________ nie chce dopilnować poinformowania skazanego o nieprawomocności
takiego wyroku – skazany mylnie zakłada, że sprawa rozpatrywana dwukrotnie,
odbyła się w dwóch instancjach. W ten sposób sędzia  ________________ unika kontroli
przez sąd okręgowy.


W ogólnopolskim tygodniku „NIE”, w artykule „Palcie sądy nie stodoły” (wrzesień ’2010),
jest napisane, że sędzia ______________ zabiera akta z sądu na dwa miesiące, żeby
uniemożliwić skazanemu napisanie apelacji. Oskarżony wnosi o wyłączenie SSR
_____________ ____________ z orzekania w niniejszej sprawie bo nie chce ryzykować,
że weźmie on akta jego sprawy z sądu i będzie je woził w samochodzie przez całe
dwumiesięczne wakacje – jak podejrzewa zespół redakcyjny tygodnika „NIE”
opisując przeróżne aspekty orzekania przez SSR ___________. Po takiej
ogólnopolskiej kompromitacji powinien on podać się do dymisji i nie orzekać do
końca życia. Niestety, ostatni polscy funkcjonariusze publiczni, którzy
wiedzieli co to jest „honor” zostali wymordowani w Katyniu. We współczesnej
Polsce, za łamanie Konstytucji sędzia nie zostaje wykluczony ze środowiska ani
nawet ukarany tylko dostaje NAGRODĘ o
jakiej bezskutecznie marzą przedstawiciele innych zawodów: roczny urlop z
pełnym uposażeniem. Efekty takiego stanu rzeczy są opisywane przez red.
Agnieszkę Niewińską w Tygodniku „Rzeczypospolitej” „Plus Minus” nr 50 (1033) z
15-16 grudnia 2012 r. na stronach P4 i P5: „Badania
pokazują, że Polacy są nieufni w stosunku do wymiaru sprawiedliwości. Uważają,
że w sądzie nie ma sprawiedliwości (…) – wyjaśnia Bartosz Pilitowski, prezes
fundacji Court Watch Polska. – Takie postrzeganie sądów ma wpływ na wiele
dziedzin naszego życia. Wraz ze spadkiem zaufania do wymiaru sprawiedliwości
spada poziom praworządności. Nie oddajemy spraw do sądów, długi odzyskujemy na
własną rękę. Brak zaufania do sądownictwa skutkuje też mniejszą chęcią do
zakładania własnych firm. Nie chcemy ryzykować, bo boimy się, że ktoś nas
oszuka i trudno będzie dochodzić sprawiedliwości – argumentuje Pilitowski.”


W podręczniku „Wiedzy o społeczeństwie” dla
gimnazjalistów Elżbiety Dobrzyckiej i Krzysztofa Makary (Wydawnictwo Edukacyjne
„Operon”) czytamy, że „sędziowie mają
immunitet, który pozwala unikać odpowiedzialności za błędy.”
; „Polskie sądy źle funkcjonują, w środowisku
obowiązuje klanowa solidarność, nie eliminuje się sędziów złych lub
skorumpowanych.”
Podręcznik został oprotestowany przez Stowarzyszenie
Sędziów Polskich „Iustitia”. Nie wiadomo dlaczego – bo to prawda. Autor
protestu do MEN, sędzia Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia „Iustitia”
mówi na łamach „Gazety Wyborczej” nr 283. 7708 z 4 grudnia 2012 r.: „To groźne. Młodym ludziom wpaja się, że
sądy są niewiarygodne (…). To podważy w nich wiarę w sprawiedliwość i
praworządność.”
 W Suchej Beskidzkiej
nie potrzeba podręcznika, żeby takie przekonania wpoić kilkuletnim dzieciom.
Ośmioletnia córka oskarżonego, sama z siebie, stwierdziła – jest to nagrane: „Ten sędzia i ten sąd jest głupi bo nie
pozwala mi pojechać do Ciebie do Krakowa.”


Myli się, popierający protest Stowarzyszenia
„Iustitia” Piotr Kroll, nauczyciel WOS z Warszawy wypowiadając się: „W podręcznikach powinny być fakty. Dobór
tekstów wartościujących, które posłużą do dyskusji, lepiej zostawić
nauczycielom. (…) Dopiero w liceum uczniowie mają wątpliwości, nie wierzą we
wszystko, co czytają, szukają innych punktów widzenia. Gimnazjaliści w
pierwszej klasie mają dopiero 13 lat, z podręczników korzystają na zasadzie
przeczytać i zapamiętać.” 
- Córka
oskarżonego jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej, cztery lata przed
gimnazjum, a przez działania sędziego Dąbrowskiego, nie zaglądnąwszy jeszcze do
żadnego podręcznika gimnazjalnego, ma już wyrobioną samodzielnie, negatywną
opinię na temat polskiego sądownictwa. Kiedy oskarżony zadzwonił do niej w
listopadzie 2012 r. i zwrócił uwagę, że telefon został włączony przez babkę o
wiele później niż sąd nakazał i że już dzwoniła policja z Warszawy żeby to
sprawdzić – córka odpowiedziała:


- No to co z tego?
I tak mama, babcia ani wujek nie zostaną za to ukarani w żaden sposób przez sąd
w Suchej.


Policja w Suchej Beskidzkiej, z założenia, odmawia
przyjazdów celem egzekucji kontaktów z dziećmi orzeczonymi przez sąd. Jeśli
zażąda tego oskarżony – przyjeżdżają i dają mu mandat za wezwanie ich na
egzekucję kontaktów z dziećmi (już trzy razy). Jeśli odmówi zapłacenia go od
razu sędzia _____________ ________________ przemnaża go kilka razy, zamienia na grzywnę,
dodaje koszty sądowe, a następnie zmusza oskarżonego do ich zapłacenia pod
groźbą zamiany grzywny na areszt. Gdyby nie, drakońsko wysoko oprocentowane
pożyczki z lombardów i „Kredytów – Chwilówek”, oskarżony nie mógłby spłacać
grzywien orzekanych przez sędziego ______________ za wzywanie policji wtedy, kiedy
„matka” i babka dzieci nie chcą ich wypuścić na spotkanie.


Inne powiązania sędziego _______________ z suską
policją opisali redaktorzy tygodnika „NIE” we wspomnianym już wcześniej
artykule. W 2009 roku ktoś podpalał budynki gospodarcze w Suchej Beskidzkiej. W
końcu ustalono, że robiło to dwóch strażaków. Okazało się, że jeden z nich był
kochankiem policjantki, a drugi synem policjanta. Powiązania sędziego
_______________ z oficerami suskiej policji doprowadziły do tego, że sprawcy
podpaleń praktycznie uniknęli kary, a na karę więzienia sędzia ________________ skazał
jakiegoś trzeciego strażaka, który z podpaleniami miął tyle wspólnego, że
jeździł je gasić. To jemu właśnie sędzia ____________ uniemożliwiał sporządzenie
apelacji. Oskarżony nie chce ryzykować, ze akta niniejszej sprawy też znikną z
sądu.


Fundacja Oborny Praw Dziecka KAMAKA OPP nie po to
ściśle współpracuje z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem przy
projekcie likwidacji małych sądów, w tym sądu w Suchej Beskidzkiej, żeby nadal
oskarżony, a także podopieczni i klienci Fundacji Obrony Praw Dziecka byli
nadal sądzeni przez sędziów skompromitowanych, nie rozumiejących delikatnej
tkanki i patologii alienacji rodzicielskiej, stosujących alienacyjną przemoc
instytucjonalną i odpowiedzialnych za wzrost wskaźnika przestępczości poprzez
wzmacnianie alienatorów w ich działaniach i prowokowanie przez to rodziców
alienowanych do szukania alternatywnych sposobów nawiązania z dziećmi kontaktu,
na przykład wtedy, kiedy idą z alienującą babka do logopedy lub przedszkola.


Z badań Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego wynika, że w im mniejszej strukturze kadrowej działa sąd tym
wartość parametru generowania przez niego alienacji rodzicielskiej jest
większa. Sędziowie, tak jak sędzia _______________, są bardziej podatni na
nieformalne powiązania i naciski. Jeszcze żaden sędzia orzekający w 300
najmniejszych sądach w Polsce nie dostąpił zaszczytu wpisania do Białej Księgi
Sędziów Niealienujących prowadzonej przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA. W
ramach tego projektu promowani są, w awansach i nagrodach: prokuratorzy,
policjanci, kuratorzy i sędziowie uniewinniający od oskarżeń alienujących,
umarzający bezwarunkowo takie sprawy, uniemożliwiający wykorzystywanie prawa
karnego dla celów alienacji rodzicielskiej, orzekający opiekę wspólną nawet bez
zgody „matki” czy bezwzględnie egzekwujący kontakty – tak, aby ich wpływ na
polską judykaturę i doktrynę prawną był jak największy.


Alienacja rodzicielska jest zespołem zachowań, które
mają na celu osłabienie, całkowite zniszczenie lub uniemożliwienie nawiązania więzi
emocjonalnych, psychicznych, fizycznych i prawnych dziecka z osobami mu
bliskimi: z rodzicem z którym przestało mieszkać lub nigdy nie mieszkało, drugą
babcią, dziadkiem, kuzynostwem ze strony drugiego rodzica itd.


Dla sędziego _____________ __________________ sposobem
rozwiązania problemu alienacji rodzicielskiej jest zmuszenie osób alienowanych
do rezygnacji ze starań o relacje z dzieckiem alienowanym i ich resocjalizacja
w zakładach karnych jeśli z tych starań nie chcą zrezygnować. Taka
resocjalizacja ukierunkowana jest na wywołanie u osób alienowanych wyrzutów
sumienia i poczucia winy za to, że kochają swoje dzieci lub wnuki. Symetrycznie,
dziecko które wykorzysta nieuwagę „matki” alienującej i zadzwoni spod kołdry do
taty, żeby mu powiedzieć „Dobranoc”  - ma z powodu odczuwania wobec niego
pozytywnych uczuć, kochania go – odczuwać wyrzuty sumienia. Ma mieć z tego
powodu poczucie winy.   


Sędzia _______________ ______________ jest odpowiedzialny za załamanie
się ogólnopolskiego projektu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA: "Wypożyczalnia telefonów komórkowych dla
dzieci alienowanych"
, opisanego w "Polityce"
w maju 2012 r. i pozytywnie ocenionego przez dziennikarzy w reportażu Radia TOK
FM: "matki" alienujące kradną teraz dzieciom telefony komórkowe na
potęgę. Dzieci alienowane są, w mocy prawa, pozbawiane całkowicie kontaktów z
drugą połową rodziny. Więcej telefonów ginie niż ludzie dobrej woli przekazują
nam na rzecz tego projektu.


Sędzia
___________ _________________ znęca się psychicznie i fizycznie nad oskarżonym i jego
dziećmi bo jego wyroki, sposób orzekania i oceny sytuacji spełniają kryteria
przemocy stosowane, na przykład, przez Niebieską Linię (http://www.niebieskalinia.pl/index.php?assign=przemoc
):


„PRZEMOC TO ZAMIERZONE
I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE , NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE,
POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:JEST INTENCJONALNA

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i
podporządkowanie ofiary.

SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca
silniejszy.

NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE

Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo
do opieki wspólnej i wzajemnych kontaktów oskarżonego z dziećmi, do godności, szacunku itd.).

POWODUJE CIERPIENIE I BÓL

Sędzia Dąbrowski naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Zaburzenia
psychosomatyczne właściwe osobom ze stwierdzonym Syndromem Ofiary Przemocy
Psychicznej, którego odmianą jest Zespół Dziecka Alienowanego (Parental
Alienation Syndrome). Dzieci o wiele częściej chorują, bo nie mogą jeździć z
oskarżonym na miesięczne wakacje nad morze. Wychowują się w środowisku
zagrażającym ich zdrowiu. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma
mniejszą zdolność do samoobrony. "

 


Alienowanie (również przez organy władzy publicznej)
jest przemocą.


Przemoc psychiczna alienacyjna jest identyczna jak
ta przemoc psychiczna o której mówi się jako o przemocy psychicznej mężczyzn
wobec kobiet i skazuje ich na mocy art. 207 kodeksu karnego.


Alienowanie spełnia WSZYSTKIE elementy zawarte w
definicjach przemocy zawartych w obowiązujących aktach prawnych i materiałach,
którymi posługują się instytucje i organizacje powołane do przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.


Przykładowo:
USTAWA

 


Ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dziennik
Urzędowy z dnia 20 września 2005 r.)


Preambuła:


"Uznając,
że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia
i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają
obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich
praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania
przemocy w rodzinie stanowi się, co następuje:";


Art. 2.


Ilekroć
w ustawie jest mowa o:


1)
członku rodziny - należy przez to rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu


art.
115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr


88,
poz. 553, z późn. zm.)[1], a także inną osobę wspólnie zamieszkującą


lub
gospodarującą;


2)
przemocy w rodzinie - należy przez to rozumieć jednorazowe albo


powtarzające
się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub


dobra
osobiste osób
 wymienionych w pkt
1, w szczególności narażające te


osoby
na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,


nietykalność
cielesną, wolność
w tym seksualną, powodujące
szkody na ich


zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy


moralne
u osób dotkniętych przemocą
.


Alienacja
rodzicielska prowadzi rodziców alienowanych do depresji, zawałów, wylewów, prób
samobójczych i samobójstw, alkoholizmu i chorób z nim związanych. Każdą z tych
konsekwencji mamy opisaną konkretnymi przypadkami. 


           
Diagnozując przemoc mężczyzn wobec kobiet zwraca się uwagę na wykazanie
ZALEŻNOŚCI ofiary od sprawcy. W zjawisku alienacji rodzicielskiej ZALEŻNOŚĆ
alienowanego ojca od alienującej „matki” jest CAŁKOWITA. To ona decyduje czy
włączy dzieciom telefon, czy pozwoli im podejść do okna, żeby pomachały tacie
albo wyszły na widzenie. Domy w których mieszkają dzieci alienowane zamienione
są w twierdze, do których nie wpuszczana jest nawet policja – bo jeżeli nie
mają nakazu prokuratury to nie mogą wejść celem egzekucji kontaktów. Stąd
„matki” bardziej zaawansowane w alienowaniu i łamaniu postanowień o kontaktach
– w ogóle policji nie otwierają drzwi albo wyjeżdżają z domu razem z dziećmi wtedy,
kiedy ma mieć miejsce widzenie. Tak jak zrobiła to Alicja B. z Suchej
Beskidzkiej 12 lutego 2011 r. albo Anna K. z Krakowa 5 marca 2011r.
NIEBIESKA  LINIA 

Alienacyjna przemoc psychiczna (uniemożliwianie
kontaktów z dzieckiem, negatywne nastawianie go przeciwko rodzicowi
alienowanemu) spełnia WSZYSTKIE przesłanki definicji przemocy psychicznej
podawane na głównym portalu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia”
Oto
cytat z początku portalu "Niebieskiej Linii”:
 


 


 


 
 

 

 
"Przemoc - opis zjawiska

 

  PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE
  PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE
  CIERPIENIE I SZKODY.

 

 

 


  PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 

  JEST INTENCJONALNA

  Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i
  podporządkowanie ofiary.

  SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE

  W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca
  silniejszy.

  NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE

  Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo
  do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

  POWODUJE CIERPIENIE I BÓL

  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i
  cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. "

 

  TAK  JAKBYŚMY  CZYTALI  O  ALIENACJI 
  RODZICIELSKIEJ.  Przepiszmy jeszcze raz określenia ze strony
  "Błękitnej Linii" z niektórymi przykładami przemocy występującymi
  nagminnie w zjawisku alienacji rodzicielskiej: 

   

 


  Przemoc - opis zjawiska

 

  PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE
  PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE
  CIERPIENIE I SZKODY. 

 

  PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 
1.      JEST
  INTENCJONALNA 

  Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i
  podporządkowanie ofiary. {ODCIĘCIE  OD  DZIECKA  JEST 
  CAŁKOWICIE  ZAMIERZONE,  W  ZJAWISKU  ALIENACJI 
  RODZICIELSKIEJ  WYSTĘPUJE   KONTROLOWANIE RELACJI DZIECKA Z
  RODZICEM ALIENOWANYM (Jest to jedna z kilku cech ZjAR występująca ZAWSZE!),
  CAŁKOWICIE  ZAMIERZONE  JEST  RÓWNIEŻ ZWIĄZANIE DZIECKA PRZEZ
  „MATKĘ” Z JEJ NOWYM PARNTNEREM itd.}

 
2.      SIŁY
  SĄ NIERÓWNOMIERNE 

  W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest
  słabsza a sprawca silniejszy. {MOŻNA NAPISAĆ CAŁĄ BIBLIOTEKĘ KSIĄŻEK
  PRZEDSTAWIAJĄCYCH  PRZYKŁADY  STRONNICZOŚCI,  NIERÓWNOŚCI 
  I  DYSKRYMINACJI  MĘŻCZYZN  W  SĄDACH  ZWANYCH 
  RODZINNYMI.  „MATKI”  BEZWZGLĘDNIE  WYKORZYSTUJĄ  PRZEWAGĘ  JAKĄ 
  DAJĄ  IM  SĘDZINY  „RODZINNE”  NAD  OJCAMI}

 
3.      NARUSZA
  PRAWA I DOBRA OSOBISTE 

  Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo
  do nietykalności fizycznej, godności, szacunku,  {PRAWO  DO
  OPIEKI  I  KONTAKTU  Z  DZIECKIEM,  PRAWO 
  DZIECKA  DO  KONTAKTU  I  OPIEKI  PRZEZ OBOJE 
  RODZICÓW,  NAWET  JEŚLI  PRZESTALI  ZE  SOBĄ 
  MIESZKAĆ  zapisane, między innymi w Karcie Praw Podstawowych 
  Traktatu Lizbońskiego oraz w wielu aktach prawa międzynarodowego, które
  Polska zobowiązała się przestrzegać, a NIE  PRZESTRZEGA} itd.).

 
4.      POWODUJE
  CIERPIENIE I BÓL 

  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i
  cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
  {ALIENOWANIE  I  UTRATA  DZIECKA  POWODUJE 
  DEPRESJE,  WYLEWY,  ZAWAŁY, SAMOBÓJSTWA}

 
 

 
Alienacja rodzicielska jest formą
  przemocy psychicznej i czasami fizycznej, określanej w ustawodawstwie krajów
  wysoko rozwiniętych jako przemoc emocjonalna. Można więc napisać, opierając
  się na www.niebieskalinia.pl
:

 
  

 
Alienacja rodzicielska - opis
  zjawiska

 

  ALIENACJA RODZICIELSKA TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE
  PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE
  CIERPIENIE I SZKODY. 

 

  ALIENACJA RODZICIELSKA CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 

    
 1. JEST INTENCJONALNA 

         Alienacja jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu
         kontrolowanie i podporządkowanie ofiary (alienowanego dziecka,
         alienowanego rodzica, alienowanej babci itd.). {ODCIĘCIE  OD 
         DZIECKA  JEST  CAŁKOWICIE  ZAMIERZONE,  W 
         ZJAWISKU  ALIENACJI  RODZICIELSKIEJ 
         WYSTĘPUJE   KONTROLOWANIE RELACJI DZIECKA Z RODZICEM
         ALIENOWANYM (Jest to jedna z kilku cech ZjAR występująca ZAWSZE!),
         CAŁKOWICIE  ZAMIERZONE  JEST  RÓWNIEŻ ZWIĄZANIE DZIECKA
         PRZEZ „MATKĘ” Z JEJ NOWYM PARNTNEREM itd.}

 2.  

 
2.      SIŁY
  SĄ NIERÓWNOMIERNE 

  W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest
  słabsza a sprawca silniejszy. {MOŻNA NAPISAĆ CAŁĄ BIBLIOTEKĘ KSIĄŻEK
  PRZEDSTAWIAJĄCYCH  PRZYKŁADY  STRONNICZOŚCI, 
  NIERÓWNOŚCI  I  DYSKRYMINACJI  MĘŻCZYZN  W 
  SĄDACH  ZWANYCH  RODZINNYMI.  „MATKI”  BEZWZGLĘDNIE 
  WYKORZYSTUJĄ  PRZEWAGĘ  JAKĄ  DAJĄ  IM 
  SĘDZINY  „RODZINNE”  NAD  OJCAMI}

 
3.      NARUSZA
  PRAWA I DOBRA OSOBISTE 

  Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo
  do nietykalności fizycznej, godności, szacunku,  {PRAWO  DO
  OPIEKI  I  KONTAKTU  Z  DZIECKIEM,  PRAWO 
  DZIECKA  DO  KONTAKTU  I  OPIEKI  PRZEZ OBOJE 
  RODZICÓW,  NAWET  JEŚLI  PRZESTALI  ZE  SOBĄ 
  MIESZKAĆ  zapisane, między innymi w Karcie Praw Podstawowych  Traktatu
  Lizbońskiego oraz w wielu aktach prawa międzynarodowego, które Polska
  zobowiązała się przestrzegać, a NIE  PRZESTRZEGA} itd.).

 
4.      POWODUJE
  CIERPIENIE I BÓL 

  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i
  cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
  {ALIENOWANIE  I  UTRATA  DZIECKA  POWODUJE 
  DEPRESJE,  WYLEWY,  ZAWAŁY, SAMOBÓJSTWA,
  UTRATĘ PRACY, ZAŁAMANIE KARIERY ZAWODOWEJ bo został
  skazany za kontaktowanie się z dzieckiem, więc zakłócił mir domowy
  („spokojność”) babce alienującej, „porwał” dziecko na widzenie, znęcał się
  nad „matką” alienującą – wszystkie przypadki poparte wyrokami i innymi
  dowodami}

 
 

 

 
I
  jeszcze raz. Bez komentarzy. Dokładnie tak jak to jest napisane na:

 
 
 

 
Alienacja rodzicielska - opis
  zjawiska

 

  ALIENACJA RODZICIELSKA TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE
  PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE
  I SZKODY. 

 

  ALIENACJA RODZICIELSKA CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 
1.      JEST
  INTENCJONALNA 

  Alienacja jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i
  podporządkowanie ofiary

 
2.      SIŁY
  SĄ NIERÓWNOMIERNE 

  W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca
  silniejszy.

 
3.      NARUSZA
  PRAWA I DOBRA OSOBISTE 

  Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo
  do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

 
4.      POWODUJE
  CIERPIENIE I BÓL 

  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i
  cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 
 

 
Inne
  niż „Niebieska Linia” organizacje działające na rzecz przeciwdziałania
  przemocy w rodzinie

 
 

 
-
  posługują się definicjami przemocy odpowiadającymi w 100 % zachowaniom
  alienacyjnym. W miarę zdobywania funduszy na działalność – będziemy
  przedstawiać na portalach Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP zeskanowane
  broszurki, ulotki oraz inne materiały którymi te organizacje się posługują.
  Sami Państwo przekonacie się, że odpowiadają one opisom alienacji
  rodzicielskiej. Zarówno w zakresie sprawstwa jak i w zakresie bycia ofiarą.

 
 Przykładowo
  podajemy formy przemocy wobec dziecka według Fundacji ITAKA:

 

    

      
  1. uniemożliwianie kontaktu z drugim rodzicem

  2.    
  3. tłumaczenie, że drugi rodzic nie żyje

  4.    
  5. wmawianie, że drugi rodzic już nie kocha

  6.    
  7. zmuszanie do używania nowego imienia i
           nazwiska, do nie wyjawiania prawdziwych danych

  8.    
  9. izolacja od najbliższych, przyjaciół, szkoły/przedszkola
           itp.

  10.   

   

 
 
 

 
Kodeks
  Karny

 
 

 
-
  penalizuje przemoc fizyczną lub psychiczną w art.207:

 


§ 1. Kto
znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą
pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,


podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


§ 2.
Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego
okrucieństwa, sprawca


podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.


§ 3.
Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się
pokrzywdzonego na własne życie, sprawca


podlega
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.


 


Komentarze
do Kodeksu Karnego


 


-
wyjaśniają co należy rozumieć przez przemoc psychiczną lub fizyczną.
Przeanalizowaliśmy je wszystkie. Dokładnie opisują one zachowania alienatorów
względem dzieci i osób alienowanych jako przemoc. Systematycznie są przedstawiać
na portalach Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA i kolejno omawiane.


 


SRR ______________ ______________ nie chce dostrzec problemu
wykorzystywania prawa karnego dla celów alienacji rodzicielskiej przez
alienatorki. Tak ściśle, w swoim orzecznictwie, przestrzega Kodeksu Karnego, że
łamie przy tym, obowiązujące na terytorium Polski, ważniejsze przecież od
Kodeksu Karnego, europejskie standardy prawne i normy zapisane w ratyfikowanych
przez polski Parlament umowach prawno-międzynarodowych, między innymi: 


1.   
w  Traktacie
Lizbońskim
(art.24 pkt. 3 KPP);


2.   
w Konwencji w sprawie
kontaktów z dziećmi
przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy w Wilnie
3 maja 2002 r. (sporządzonej w Strasburgu 15 maja 2003 r., Dz. U. Z 2009 r. Nr
68, poz. 576), podpisanej przez Polskę dnia 24 września 2003 r.;


3.   
w Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
z dnia 4 listopada 1950 r.
(Dz. U. Z 1993 r. Nr 61, poz. 284);


4.   
w Konwencji praw
dziecka
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20
listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526;


5.   
w Europejskiej
Konwencji o wykonywaniu praw dzieci
sporządzonej w Strasburgu 25 stycznia
1996 r.;


6.   
w Europejskiej Karcie
Społecznej,
(European Social Charter
(ESC), Europäische Socialcharta, Charte sociale européenne
) sporządzonej w
Turynie 28 października 1961 r., poprawionej w Protokole zmieniającym ESC,
przygotowanym w Turynie 21 października 1991 r. Jej sygnatariuszami są
członkowie Rady Europejskiej, w tym Polska. ESC gwarantuje prawa podstawowe,
m.in.: prawo ochrony dzieci i młodzieży przed alienacją rodzicielską, prawo
dzieci i młodzieży do opieki wspólnej - równoważnej, prawo do organizowania
się, nieutrudniania działalności organizacji społecznych, monitoringu pracy
instytucji publicznych, w tym sądów;


7.   
w Konwencji
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
, sporządzonej
w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z dnia 25 września 1995 r.);


8.   
w Zasadzie 6
rekomendacji nr R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej
z dnia 28 lutego
1984 r., przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy;


Styl judykatury reprezentowanej przez SSR ________________
_______________ powoduje, że oskarżony zamiast normalnie pracować i zarabiać na
utrzymanie dzieci bez przerwy musi udowadniać, że nadaje się na rodzica i że
nie jest bandytą z tego powodu, że kocha swoje dzieci. Stracił przez SSR
  ______________ już kilka razy pracę na etacie z tego powodu. Od dnia kiedy jeden
z „rodziców”, wykaże się aż taką dużą głupotą, że odda kwestię opieki
nad swoimi dziećmi do rozpatrzenia sędziom – ich konto bankowe zaczyna rosnąć,
a konto rodziców alienowanych maleć. Sędziowie mają pracę i zarobek, a rodzice
są coraz biedniejsi bo mają czas zajęty „walką o dzieci”, której by nie było,
gdyby opiekę wspólną orzekano by bezwarunkowo.


Dzieci płaczą, przez sędziego _____________,
oskarżonemu przez telefon, że mają dla niego rysunki, laurki z kilku lat. Na
przykład, nie mogą przekazać mu prezentów z okazji Dnia Ojca od 2010 roku! Z
winy sędziego ________________ oskarżony też ma już kilka worków prezentów dla
swoich dzieci, z okazji ich imienin, urodzin, Mikołaja itd. i nie może ich
przekazać, bo sędzia Dąbrowski uważa to za przestępstwo – skazał go za próbę
przekazania prezentów 2 czerwca 2009 r. z okazji Dnia Dziecka. Babka alienująca
Janina B___________, która odprowadzała je wtedy do logopedy, powiedziała oskarżonemu
wtedy, „żeby odczepił się od dzieci bo
one SĄ TYLKO JEJ”
, po czym wezwała policjantów i poinformowała ich, że
została obrażona przez oskarżonego. Sędzia  _________________ wierzy tylko takim babkom
(żadnych świadków rzekomego obrażania nie było). Wyrok w wyższej instancji
zatwierdziła, sławna już na całą Europę, sędzia Ewa Macak która uważa, że każde
spotkanie ojca z dziećmi, zgodnie z Postanowieniem sądu rodzinnego, jest
przestępstwem z art. 211 Kodeksu karnego bo odbywa się „wbrew woli matki”.


Większość działań Fundacji Obrony Praw Dziecka
KAMAKA w kolejnej rodzinie dotkniętej patologią alienacji rodzicielskiej, rozpoczyna
się od telefonu zrozpaczonej babci lub ojca, gdzieś z Polski, którzy informują,
że muszą zrezygnować z kontaktowania się z wnukami i dziećmi pod groźbą
wytoczenia im  przez „matkę” lub babkę
alienującą sprawy o obrażanie, popychanie, bicie, przemoc psychiczną, zakłócanie
miru domowego, złośliwe niepokojenie, gwałcenie itd., itp. W szczególności
przedstawiciele służb mundurowych, pracownicy samorządu terytorialnego i
wszystkich innych zawodów, których wykonywanie wymaga niekaralności, nie chcą
ryzykować, że „wiedza i doświadczenie
życiowe”,
 w rozumieniu art. 7
k.p.k., nie będzie większe niż „wiedza i
doświadczenie życiowe”
sędziego ____________ ____________ z Suchej Beskidzkiej
czy sędzi Ewy Macak z Krakowa.


Oskarżony wydał 3 000 złotych za trzy koty syjamskie,
które kupił dzieciom, zgodnie z ich wolą, na Dzień Dziecka’ 2012. Dopóki orzeka
sędzia ______________ _______________ nie chce ryzykować pozbawienia wolności próbując je im
przekazać. Kotki, które urodziły się w maju 2012 roku UROSŁY, bo SSR __________ uniemożliwił
ich przekazanie! Nikt nie chce ich takich dużych już kupić. Skarżący musi
kupować im jedzenie i płacić znajomym za opiekę nad nimi. Jeśli sąd chce
zrozumieć CO STRACIŁY DZIECI nie mogąc bawić się z kotkami miesięcznymi, niech
zaobserwuje jak wygląda zabawa małych dzieci z małymi kotkami i zabawa dzieci z
dużymi kotami, które stają się, po prostu, nudne dla dzieci, po wyrośnięciu.


Przemoc fizyczna sędziego ______________ wobec
oskarżonego i jego dzieci polega na tym, że zarówno on i one, w wyniku orzeczeń
tegoż sędziego, stracili zdrowie. Oskarżony ponosi wszystkie negatywne
konsekwencje przemocy alienacyjnej odbijające się na jego zdrowiu fizycznym.
Dzieci dodatkowo, nie mogąc jeździć z nim na wakacje nad morze, na weekendowe
wycieczki i spacery - bez przerwy
chorują, szczególnie zaraz po, spędzonych cały czas przy ruchliwej ulicy,
wakacjach czy w święta. Małoletni Bartłomiej Kokoszka przez sędziego
Dąbrowskiego, od 2008 roku choruje na alergie i astmę.


Sędzia ___________________ skazał oskarżonego za to, że powiedział
on pewnej pani sprzedającej w sklepie, że odkąd Alicja B. sprowadziła sobie do
domu Dawida U., zintensyfikowała również stosowaną wobec niego przemoc
alienacyjną. Ukradła dzieciom wszystkie telefony jakie im dał i odcięła go od
nich całkowicie. Wyrok sędzia _______________ wydał bezprawnie przy usprawiedliwionej
nieobecności oskarżonego, który był chory i przedstawił zwolnienie wystawione
przez lekarza sądowego. Sąd Okręgowy w Krakowie zmienił drakoński wyrok
sędziego _______________ __________ w tej sprawie na karę nagany. Już samo to
świadczy o negatywnym nastawieniu sędziego _______________ do oskarżonego i przez
to wyklucza go z orzekania w tej sprawie.


Przykładów negatywnego i stronniczego nastawienia
SSR ________________ _____________ do oskarżonego jest tak dużo, że nie ma on czasu
wszystkich ich opisywać. W 2010 roku sędzia ____________ i ppłk SW Jacek Jończyk,
obecnie starosta powiatu wadowickiego, uniemożliwiali oskarżonego dostęp do
komputera. Sędzia _______________ przewlekał toczącą się sprawę o rzekome obrażanie
Janiny B. wtedy, kiedy odprowadzała dzieci do przedszkola, a ppłk SW Jacek
Jończyk nie chciał wydać zgody na przedterminowe warunkowe zwolnienie (z
odbywania reszty kary za zabranie dziecka na spotkanie do którego zobowiązał,
na mocy art. 113 krio, sąd opiekuńczy oskarżonego) – do czasu kiedy sędzia
  ________________ nie zakończy sprawy o spotykanie się oskarżonego z dziećmi w drodze
do przedszkola, raz na dwa tygodnie. Starosta wadowicki Jacek Jończyk nie
wydawał też zgody oskarżonemu na trzymanie własnego laptopa i drukarki w celi.
W związku z tym, oskarżony napisał odręcznie pięć zażaleń na odmowę Prokuratury
Rejonowej w Suchej Beskidzkiej prowadzenia postępowań. Chodziło o
niedopełnienie obowiązków służbowych przez suską policję poprzez odmowę udzielenia pomocy przy
egzekucji kontaktów itp. Pechowo, zażalenia te trafiły do sędziego ______________ który stwierdził, że nie będzie ich rozpatrywał „bo są nieczytelne. Oskarżony odwołał się do Sądu
Okręgowego w Krakowie który stwierdził, że widocznie sędzia Dąbrowski jest
negatywnie i stronniczo nastawiony do oskarżonego bo według sędziów Sądu
Okręgowego w Krakowie „zażalenia
czytelne
”.


Od 2005 roku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Fundacja Obrony Praw
Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego i oskarżony intensywnie
obserwują patologię zjawiska alienacji rodzicielskiej w Suchej Beskidzkiej.
Wiele opisanych przypadków dowodzi, że celem SSR _______________ ______________ jest
pacyfikowanie wszelkich prób utrzymywania więzi osób alienowanych z dziećmi.
Sława SSR _____________ ______________ jest już tak wielka, że oficerowie Służby
Więziennej ZK w Wadowicach, na przykład, kpt. Przemysław Baran czy por. Piotr
Huphert, zakładają się przy osadzonych ile to czasu sędzia Dąbrowski
potrzebuje, aby ponownie osadzić rodzica jeśli nie zrezygnuje on z
kontaktowania się z dziećmi, tylko dlatego bo nie zgadza na to ich „matka” i
jej nowy kochanek. Wysoko oceniają skuteczność sędziego Dąbrowskiego w tym
zakresie. Obstawiają kilka miesięcy. Najwyżej półtora roku.


Sędzia _______________ nie może prowadzić, w szczególności spraw z art. 234
k.k. Wykluczanie społeczne rodziców alienowanych, które uprawia sędzia ___________ _______________, po skazaniu z tego artykułu, przyspiesza w sposób algorytmiczny,
pozbawiając całkowicie wiarygodności osoby alienowane w sądach. A także
pozbawiając pracy. Oskarżony pracuje, występując w sądach w całej Polsce jako ______________________
świadek w sprawach rodzinnych i karnych, które toczą się tylko dlatego, bo
sędzia rodzinny chcąc zarobić bada słuszność złożonego wniosku o kontakty lub opiekę
wspólną kilka miesięcy lub kilka lat zamiast orzec ją w ciągu siedmiu dni, tak
jak się to już robi na całym cywilizowanym świecie. Skazanie z art. 234 k.k. pozbawi
oskarżonego pracy, co niewątpliwie jest celem SSR ______________. Nie rozumie on
też ZUPEŁNIE na czym polega alienacja rodzicielska. Okradanie dzieci przez
„matki” alienujące z prezentów od drugiego rodzica, a szczególności z takich
prezentów, które pozwalają na systematyczne podtrzymywanie relacji stanowi jej
istotę i prowadzi do negatywnych skutków indywidualnych i społecznych
opisywanych w publikacjach przez dra hab. Tomasza Justyńskiego, profesora
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (LL.M Passau/RFN), kierownika Katedry Prawa
Cywilnego i Rodzinnego oraz Prodziekana Wydziału Praw i Administracji UMK.
Twierdzenie, że dzieci w Polsce nie mają PRAWA nawet do posiadania prezentów i
telefonów komórkowych od rodzica od którego są odcinane i że byle „matka” może
im te rzeczy odebrać było bezpośrednią przyczyną powstania Fundacji OBRONY PRAW
Dziecka Kamaka. Wszystko wskazuje na to, że te kwestie znajdują się poza
zrozumieniem sędziego Dąbrowskiego. 


Podsumowując: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prowadzi badania
polskiej doktryny prawnej i judykatury pod kątem generowania przez nią zjawiska
alienacji rodzicielskiej. Analizując orzecznictwo sędziego ___________ ___________ nie można oprzeć się wrażeniu, że jedynym jego celem jest
całkowite wykluczenie społeczne oskarżonego tylko dlatego bo kocha on swoje
dzieci i chce z nimi utrzymywać kontakty pomimo, że uniemożliwiane jest mu
wspólne z nimi mieszkanie.
Stąd wniosek o
wyłączenie SSR ____________ _____________ z orzekania w niniejszej sprawie jest
zasadny i zasługuje na uwzględnienie.


 


 


Zpoważaniem, 


 


 


 


Dowiadomości: 


 


1.   
MinisterstwoSprawiedliwościRP;00-950Warszawa, Al.Ujazdowskie11;


2.   
Minister
Sprawiedliwości, Biuro Poselskie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina;
31-133 Kraków, ul. Karmelicka 1/3;


3.   
Prokuratura Generalna; 02-315 Warszawa, ul. Barska
28/30;


4.    EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France,Requête16521/10,Dosprawy16521/10;


5.   
BiuroRzecznikaPrawDziecka;ul.Przemysłowa30/32,00-450Warszawa;


6.   
BiuroRzecznikaPrawObywatelskich;          AlejaSolidarności77,00-090Warszawa;


7.   
AmbasadaStanówZjednoczonychAmerykiPółnocnej,WydziałKonsularny,SekcjaObywateliAmerykańskich,konsulFriscoMcDonaldzktórymFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP,
raz w roku,
przygotowujedlaDepartamentuStanu,PrezydentaiKongresuUSAraportołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówidoopiekiwspólnej,
a także o sposobach uciszania i eliminowania tych, którzy ośmielają się
krytykować władzę (sądowniczą) w Polsce.
Więcejna:http://www.opiekawspolna.pl.tl/Polska-w-raporcie-Departamentu-Stanu-USA.htm;


8.   
AmbasadaBiałorusidoktórejFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP
wysyła
raportyołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówiopiekiwspólnej, a także o sposobach uciszania i
eliminowania tych, którzy ośmielają się krytykować władzę (sądowniczą) w Polsce.
Więcej
na:http://www.opiekawspolna.pl.tl/Wsp%F3%26%23322%3Bpraca-z-Bia%26%23322%3Borusi%26%23261%3B.htm.


9.   
Pozew
zbiorowy, o odszkodowanie i zadośćuczynienie (na mocy art. 416 K.p.c.),
koordynowany przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, przeciwko organom
wykonującym władzę publiczną za:


Ø niezgodne z
prawem

działanie lub zaniechanie
– na mocy
art. 417.§ 1. K.p.c.;


Ø zgodne z
prawem, ale wywołujące szkodę
, działanie lub zaniechanie – na mocy art. 417 2. K.p.c.


- generujące
patologię zjawiska alienacji rodzicielskiej.


10.EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France, Skarga
zbiorowa przeciwko Polsce


Ø prowadzona
przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP,


Ø przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,


Ø o zadośćuczynienie w rozumieniu art. 41 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka,


Ø za
szkody wyrządzone przez niezgodne z tą Konwencją działanie lub zaniechanie przy
wykonywaniu władzy publicznej przez organy państwowe, w szczególności przez polskie sądy,
prokuratury i jednostki policji,


Ø w zakresie artykułów chroniących
bezwzględne prawo dzieci i rodziców do wzajemnych kontaktów i opieki wspólnej,
w szczególności w zakresie art. 8 i 14 EKPC.
Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego


KRS 0000341653,                  NIP 8681951946,                    REGON 121279362


 


Tel. 606-515-686;


 


74 oddziały krajowe, między innymi, w:


 


Suchej Beskidzkiej (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza), Bochni (32-700 Bochnia, ul.H. Modrzejewskiej 29), Krakowie (Biuro
Poselskie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina), Warszawie,
Lublinie, Wrocławiu,Trzebnicy, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze, 
GorzowieWielkopolskim, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krośnie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Częstochowie,
Żywcu.


 


Niektóre oddziały zagraniczne:


 


Los Angeles -€Silicon Valley (USA), Wenecja (Włochy), Punta Sabioni
(Włochy), Trepporti (Włochy)


 


 


Przy Fundacji OPD KAMAKA OPP działają:


  1. Centrum
       Mediacji i Negocjacji Sądowych
  ;

 2. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, wydający opinie dla sądów, zgodnez koncepcją równości, niedyskryminacji, opieki wspólnej i dobra dziecka. Więcej na:http://opiekawspolna.pl.tl/-k1-R-k2--ODK-przy-Fundacji-OPD-KAMAKA.htm;WWW.opiekawspolna.pl.tl /(R)ODK przy Fundacji OPD KAMAKA;

 3. Kancelarie
       adwokackie
  . W Fundacji OPD KAMAKA OPP
       pracuje kilkuset adwokatów i aplikantów adwokackich w całej Polsce.

 4. Kancelarie
       radców prawnych
  . Na
       rzecz Fundacji OPD KAMAKA OPP pracuje, w całej Polsce, kilkuset radców
       prawnych i  ich aplikantów.

 5. Kancelarie
       mediatorów sądowych
   zrzeszonych
       w Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych przy Fundacji OPD KAMAKA
       OPP.

 6. Telefon
       Zaufania dla
   Alienowanych
       Dzieci i Dorosłych (
  przełączanie przez  606-515-686), którego personel
       specjalizuje się w przeciwdziałaniu alienacji i przemocy rodzicielskiej,
       ale podejmuje się też rozwiązywania innych problemów, zgłaszanych przez
       osoby dzwoniące, w ich aspektach prawnych, psychologicznych i socjalnych.

 7. Teatr
       KAMAKA
  , który rozpowszechnia w
       społeczeństwie wiedzę na temat patologii ZjAR poprzez siłę artystycznego
       przekazu. Obecnie, w Łodzi, przygotowujemy spektakl, z którym chcemy
       objechać całą Polskę i Europę, opisany w obszernym artykule, w
       tygodniu „Fakty i Mity”, w numerze z 20 września 2012 r., o
       destrukcyjnym wpływie bycia alienowanym w dzieciństwie na życie dorosłe.
       Aktorka występująca w tym przedstawieniu występuje jednocześnie w trzech
       rolach: „matki” alienującej, sędzi „rodzinnej” i „Matki” Boskiej, zupełnie
       nie dostrzegając, jak bardzo uszkadza psychicznie swoje dziecko, które
       alienuje od ojca, drugiej babci, drugiego dziadka itd. Cały czas będąc
       przekonaną, że działa dla „dobra
       dziecka”
  w rozumieniu polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
       „Polskiego”, bo kodeksy rodzinne państw bardziej rozwiniętych niż Polska,
       na przykład Brazylii, „dobro
       dziecka” rozumieją jako obligatoryjne orzekanie opieki wspólnej nawet bez
       zgody jednego z rodziców i karanie alienatorów więzieniem (Ordnungshaft
       w prawie niemieckim). Osoby, które chcą otrzymać bilet na ten spektakl
       proszone są o wpłatę na konto Fundacji kwoty, co najmniej, 50 zł, z
       dopiskiem: „Spektal w …”,
       określając miejsce swojego zamieszkania, abyśmy nie uszczęśliwili osoby
       mieszkającej w Szczecinie wysyłając jej bilet na spektakl w Rzeszowie. Całkowity zysk ze sprzedaży biletów jest
       przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej.

 8. Wydawnictwo
      
  Fundacji
       Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP. Obecnie prowadzimy sprzedaż
       wysyłkową książek: „Alienacja
       rodzicielska i
   sposoby jej przeciwdziałania”, „Zespół
       Dziecka Alienowanego”, „Zespół Alienującej „Matki”, „Wiersze dla syna”

       będąca poetyckim zapisem przeżyć dorosłej ofiary alienacyjnej przemocy
       psychicznej. Każda z nich kosztuje, co najmniej, 99 zł + koszty przesyłki.
       Całkowity zysk z ich sprzedaży jest przeznaczany na przeciwdziałanie
       alienacji rodzicielskiej. Osoby, które chcą te książki otrzymać, proszone
       są o wpłatę na konto Fundacji z zaznaczeniem tytułów i adresu na jaki je
       wysłać. Jeśli zabraknie miejsca na przekazie prosimy o przesłanie pełnych
       informacji na adres:
  k-kokoszka@wp.pl 9.      W Suchej Beskidzkiej i w innych miejscach prowadzimy Domy Ucieczki dla
OfiarPrzemocy Alienacyjnej
 i Ośrodki Wsparcia Więzi Rodzinnych. Szczegóły
na naszych portalach. 1. Organizujemy,
       na łonie natury, wczasy terapeutyczne dla rozwodzących
       się lub przeżywających kryzys małżeński rodziców.

 2. W 183 miejscach w Polsce rozdajemy żywność i ubrania alienowanym dzieciom irodzicom oraz innym potrzebującym. Szczegóły na: www.opiekawspolna2.pl.tl,
      
  www.fundacjakamaka.pl. 


Listy pocztowe i wezwania prosimy kierować na adres:


Centrum Obsługi Korespondencji


Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Organizacji Pożytku Publicznego


31-617 Kraków, os. Złotego Wieku 27/40


 


Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676


  

Sygnatura akt: II 341/12                                        Kraków, dn. 24 grudnia 2012
r.


        


         


Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej


Wydział II Karny


34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 11


 


lub (według właściwości)


 


Prezes Sądu Rejonowego w Wadowicach


 


 


 


Oskarżony:           _________________________________________________


Przedstawiciel społeczny:          Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku
Publicznego, występująca w imieniu Oskarżonego i małoletnich:__________________________________________________;
adres do doręczeń: Centrum Obsługi Korespondencji Fundacji Obrony Praw Dziecka
KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego, 31-617 Kraków, os. Złotego Wieku 27/40.


 


 


WNIOSEK O WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO


 


 


          Oskarżony _________________________
składa wniosek o wyłączenie sędziego Tadeusza Dąbrowskiego z orzekania w
niniejszej sprawie.


 


 


UZASADNIENIE:


 


Sędzia Tadeusz Dąbrowski
jest stronniczy i nastawiony negatywnie do oskarżonego. Jego głównym celem jest
całkowite wykluczenie społeczne oskarżonego, wyrzucenie go poza nawias
społeczeństwa. Od wielu lat znęca się psychicznie i fizycznie nad nim i jego
małoletnimi dziećmi. Na wniosek jednej z instytucji przeciwko sędziemu
Tadeuszowi Dąbrowskiemu prowadzone jest postępowanie karne z tego tytułu.
Orzekanie i sposób prowadzenia rozpraw przez sędziego Tadeusza Dąbrowskiego
wyczerpuje bowiem znamiona przestępstwa z art. 207 k.k. § 3.


W wyniku orzeczeń SSR Tadeusza
Dąbrowskiego oskarżony n
ie widział swoich dzieci od 2009 roku, a one jego. Nie pamięta jak
wyglądają,
a one – przez telefon dopytują się oskarżonego o to jak wygląda.
Ostatnio stwierdziły, że: „Jest Murzynem”.
Nie widzieliby się, nie od 2009 roku, ale od 2007, gdyby oskarżony nie próbował
zobaczyć ich kiedy szły razem z babką do przedszkola lub do logopedy. Sędzia
Tadeusz Dąbrowski skazał go za to na karę pozbawienia wolności za rzekome
obrażanie babki alienującej Janiny B., która uważa, że: „dzieci są tylko jej własnością” i pomawia oskarżonego o obrażanie. Bez
żadnych świadków, bez żadnych dowodów
sędzia Tadeusz Dąbrowski skazuje
rodziców alienowanych, bo chcąc mieć spokój, ocenia dowody „swobodnie, ale nie dowolnie”, w rozumieniu art. 7 polskiego
Kodeksu postępowania karnego, co w praktyce oznacza, że wszystko co wymyślą
alienatorzy uznaje za prawdę, a wszystko co powiedzą alienowani uznaje za fałsz.
Stawia to pod znakiem zapytania „wiedzę i
doświadczenie życiowe”
sędziego Tadeusza Dąbrowskiego, w rozumieniu art. 7
k.p.k. i jego „mądrość” w rozumieniu
jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który w aktualnej „Rzeczypospolitej” pyta w artykule, krytycznie
oceniającym orzecznictwo polskich sądów, zatytułowanym: „Czy sędzia powinien być mądry?”. Artykuł ten jest efektem
hurtowego wysyłania przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, w imieniu
klientów i podopiecznych, Skarg konstytucyjnych na alienujące orzeczenia sądów
rejonowych i okręgowych. 


Wszelkie próby oskarżonego, czynione w tym kierunku,
aby zachować jakąkolwiek więź ze swoimi dziećmi, od których jest bezprawnie
alienowany skutkują od razu oskarżeniem o złośliwe niepokojenie, nękanie,
zakłócanie miru domowego czy nawet przemoc psychiczną wobec alienującej babki i
„matki”  dzieci. Sędzia Tadeusz Dąbrowski
skazał już oskarżonego o złośliwe niepokojenie „matki” dlatego bo zadzwonił on
do niej, żeby zapytać się „czy dzieci
są zdrowe i czy w ogóle jeszcze żyją, bo
nie ma o nich, od dawna, żadnej informacji”
. Pod groźbą zamiany orzeczonej
przez sędziego Dąbrowskiego grzywny na areszt, oskarżony musiał skorzystać z
usług jednego z lombardów i „Pożyczek – Chwilówek”. Pożyczka 820 zł urosła już,
wraz z odsetkami, do 8 tys. zł. Wszystkie zarobione pieniądze oskarżony musi
wydawać na spłacanie komornikowi odsetek od odsetek od odsetek od niezapłaconych
alimentów, w okresie kiedy nie mógł ich płacić, bo w wyniku działań sędziego
Tadeusza Dąbrowskiego odbywał karę dwóch lat pozbawienia wolności za to, że
zabrał własne dziecko na spotkanie zgodnie z „WOLĄ” sądu rodzinnego, ale
oczywiście wbrew „WOLI” „matki”, zgodnie z postanowieniem o kontaktach
narzuconym „matce” wbrew jej „WOLI” przez sąd rodzinny.


Sędzia Tadeusz Dąbrowski stosuje też wiele innych
wyrafinowanych form wykluczania społecznego rodziców alienowanych z powiatu
suskiego, w tym oskarżonego: Na przesyłanych, wraz z uzasadnieniem, swoich
wyrokach nie przybija pieczątki z informacją, że wyrok jest nieprawomocny i
może zostać poddany kontroli instancyjnej przez Sąd Okręgowy w Krakowie, który
– zdarza się – żąda od Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej powtórzenia postępowania,
wytykając wiele nieprawidłowości w przebiegu procesów. Na przykład orzekanie
przez SSR Tadeusza Dąbrowskiego, w sytuacji jeśli oskarżony był w szpitalu i ma
zwolnienie potwierdzone przez lekarza sądowego albo nie informowanie ani
oskarżonego ani nawet jego obrońcy o tym, że wyrok zapadł. Skazani dowiadują
się o tym z wezwania do pracy, przez rok, na wysypisku śmieci, po tym jak już
wszystkie terminy odwoławcze przeszły. Jeśli wyrok zaoczny zapadł w trybie
przyspieszonym, oskarżony złożył na niego Skargę, a sędzia Tadeusz Dąbrowski
zatwierdził wcześniejszy wyrok w trybie zwykłym (oczywiście, o 400 %
podwyższając grzywnę i naliczając sobie odpowiednio wysokie koszty „pracy” do
zapłacenia przez skazanego), a następnie sędzia Dąbrowski nie chce dopilnować poinformowania
skazanego o nieprawomocności takiego wyroku – skazany mylnie zakłada, że sprawa
rozpatrywana dwukrotnie, odbyła się w dwóch instancjach. W ten sposób sędzia
Dąbrowski unika kontroli przez sąd okręgowy.


W ogólnopolskim tygodniku „NIE”, w artykule „Palcie sądy nie stodoły” (wrzesień ’2010),
jest napisane, że sędzia Dąbrowski zabiera akta z sądu na dwa miesiące, żeby
uniemożliwić skazanemu napisanie apelacji. Oskarżony wnosi o wyłączenie SSR
Tadeusza Dąbrowskiego z orzekania w niniejszej sprawie bo nie chce ryzykować,
że weźmie on akta jego sprawy z sądu i będzie je woził w samochodzie przez całe
dwumiesięczne wakacje – jak podejrzewa zespół redakcyjny tygodnika „NIE”
opisując przeróżne aspekty orzekania przez SSR Dąbrowskiego. Po takiej ogólnopolskiej
kompromitacji powinien on podać się do dymisji i nie orzekać do końca życia.
Niestety, ostatni polscy funkcjonariusze publiczni, którzy wiedzieli co to jest
„honor” zostali wymordowani w Katyniu. We współczesnej Polsce, za łamanie
Konstytucji sędzia nie zostaje wykluczony ze środowiska ani nawet ukarany tylko dostaje NAGRODĘ o jakiej bezskutecznie
marzą przedstawiciele innych zawodów: roczny urlop z pełnym uposażeniem. Efekty
takiego stanu rzeczy są opisywane przez red. Agnieszkę Niewińską w Tygodniku
„Rzeczypospolitej” „Plus Minus” nr 50 (1033) z 15-16 grudnia 2012 r. na
stronach P4 i P5: „Badania pokazują, że
Polacy są nieufni w stosunku do wymiaru sprawiedliwości. Uważają, że w sądzie
nie ma sprawiedliwości (…) – wyjaśnia Bartosz Pilitowski, prezes fundacji Court
Watch Polska. – Takie postrzeganie sądów ma wpływ na wiele dziedzin naszego
życia. Wraz ze spadkiem zaufania do wymiaru sprawiedliwości spada poziom
praworządności. Nie oddajemy spraw do sądów, długi odzyskujemy na własną rękę.
Brak zaufania do sądownictwa skutkuje też mniejszą chęcią do zakładania
własnych firm. Nie chcemy ryzykować, bo boimy się, że ktoś nas oszuka i trudno
będzie dochodzić sprawiedliwości – argumentuje Pilitowski.”


W podręczniku „Wiedzy o społeczeństwie” dla gimnazjalistów
Elżbiety Dobrzyckiej i Krzysztofa Makary (Wydawnictwo Edukacyjne „Operon”)
czytamy, że „sędziowie mają immunitet,
który pozwala unikać odpowiedzialności za błędy.”
; „Polskie sądy źle funkcjonują, w środowisku obowiązuje klanowa
solidarność, nie eliminuje się sędziów złych lub skorumpowanych.”

Podręcznik został oprotestowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich
„Iustitia”. Nie wiadomo dlaczego – bo to prawda. Autor protestu do MEN, sędzia
Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia „Iustitia” mówi na łamach „Gazety
Wyborczej” nr 283. 7708 z 4 grudnia 2012 r.: „To groźne. Młodym ludziom wpaja się, że sądy są niewiarygodne (…). To
podważy w nich wiarę w sprawiedliwość i praworządność.”
 W Suchej Beskidzkiej nie potrzeba podręcznika,
żeby takie przekonania wpoić kilkuletnim dzieciom. Ośmioletnia córka
oskarżonego, sama z siebie, stwierdziła – jest to nagrane: „Ten sędzia i ten sąd jest głupi bo nie pozwala mi pojechać do Ciebie
do Krakowa.”


Myli się, popierający protest Stowarzyszenia
„Iustitia” Piotr Kroll, nauczyciel WOS z Warszawy wypowiadając się: „W podręcznikach powinny być fakty. Dobór
tekstów wartościujących, które posłużą do dyskusji, lepiej zostawić
nauczycielom. (…) Dopiero w liceum uczniowie mają wątpliwości, nie wierzą we
wszystko, co czytają, szukają innych punktów widzenia. Gimnazjaliści w
pierwszej klasie mają dopiero 13 lat, z podręczników korzystają na zasadzie
przeczytać i zapamiętać.” 
- Córka
oskarżonego jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej, cztery lata przed
gimnazjum, a przez działania sędziego Dąbrowskiego, nie zaglądnąwszy jeszcze do
żadnego podręcznika gimnazjalnego, ma już wyrobioną samodzielnie, negatywną
opinię na temat polskiego sądownictwa. Kiedy oskarżony zadzwonił do niej w
listopadzie 2012 r. i zwrócił uwagę, że telefon został włączony przez babkę o
wiele później niż sąd nakazał i że już dzwoniła policja z Warszawy żeby to
sprawdzić – córka odpowiedziała:


- No to co z tego?
I tak mama, babcia ani wujek nie zostaną za to ukarani w żaden sposób przez sąd
w Suchej.


Policja w Suchej Beskidzkiej, z założenia, odmawia
przyjazdów celem egzekucji kontaktów z dziećmi orzeczonymi przez sąd. Jeśli
zażąda tego oskarżony – przyjeżdżają i dają mu mandat za wezwanie ich na
egzekucję kontaktów z dziećmi (już trzy razy). Jeśli odmówi zapłacenia go od
razu sędzia Tadeusz Dąbrowski przemnaża go kilka razy, zamienia na grzywnę,
dodaje koszty sądowe, a następnie zmusza oskarżonego do ich zapłacenia pod
groźbą zamiany grzywny na areszt. Gdyby nie, drakońsko wysoko oprocentowane
pożyczki z lombardów i „Kredytów – Chwilówek”, oskarżony nie mógłby spłacać
grzywien orzekanych przez sędziego Dąbrowskiego za wzywanie policji wtedy,
kiedy „matka” i babka dzieci nie chcą ich wypuścić na spotkanie.


Inne powiązania sędziego Dąbrowskiego z suską
policją opisali redaktorzy tygodnika „NIE” we wspomnianym już wcześniej
artykule. W 2009 roku ktoś podpalał budynki gospodarcze w Suchej Beskidzkiej. W
końcu ustalono, że robiło to dwóch strażaków. Okazało się, że jeden z nich był
kochankiem policjantki, a drugi synem policjanta. Powiązania sędziego
Dąbrowskiego z oficerami suskiej policji doprowadziły do tego, że sprawcy
podpaleń praktycznie uniknęli kary, a na karę więzienia sędzia Dąbrowski skazał
jakiegoś trzeciego strażaka, który z podpaleniami miął tyle wspólnego, że
jeździł je gasić. To jemu właśnie sędzia Dąbrowski uniemożliwiał sporządzenie
apelacji. Oskarżony nie chce ryzykować, ze akta niniejszej sprawy też znikną z
sądu.


Fundacja Oborny Praw Dziecka KAMAKA OPP nie po to
ściśle współpracuje z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem przy
projekcie likwidacji małych sądów, w tym sądu w Suchej Beskidzkiej, żeby nadal
oskarżony, a także podopieczni i klienci Fundacji Obrony Praw Dziecka byli
nadal sądzeni przez sędziów skompromitowanych, nie rozumiejących delikatnej
tkanki i patologii alienacji rodzicielskiej, stosujących alienacyjną przemoc
instytucjonalną i odpowiedzialnych za wzrost wskaźnika przestępczości poprzez
wzmacnianie alienatorów w ich działaniach i prowokowanie przez to rodziców
alienowanych do szukania alternatywnych sposobów nawiązania z dziećmi kontaktu,
na przykład wtedy, kiedy idą z alienującą babka do logopedy lub przedszkola.


Z badań Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego wynika, że w im mniejszej strukturze kadrowej działa sąd tym
wartość parametru generowania przez niego alienacji rodzicielskiej jest
większa. Sędziowie, tak jak sędzia Dąbrowski, są bardziej podatni na
nieformalne powiązania i naciski. Jeszcze żaden sędzia orzekający w 300
najmniejszych sądach w Polsce nie dostąpił zaszczytu wpisania do Białej Księgi
Sędziów Niealienujących prowadzonej przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA. W
ramach tego projektu promowani są, w awansach i nagrodach: prokuratorzy,
policjanci, kuratorzy i sędziowie uniewinniający od oskarżeń alienujących,
umarzający bezwarunkowo takie sprawy, uniemożliwiający wykorzystywanie prawa
karnego dla celów alienacji rodzicielskiej, orzekający opiekę wspólną nawet bez
zgody „matki” czy bezwzględnie egzekwujący kontakty – tak, aby ich wpływ na
polską judykaturę i doktrynę prawną był jak największy.


Alienacja rodzicielska jest zespołem zachowań, które
mają na celu osłabienie, całkowite zniszczenie lub uniemożliwienie nawiązania więzi
emocjonalnych, psychicznych, fizycznych i prawnych dziecka z osobami mu
bliskimi: z rodzicem z którym przestało mieszkać lub nigdy nie mieszkało, drugą
babcią, dziadkiem, kuzynostwem ze strony drugiego rodzica itd.


Dla sędziego Tadeusza Dąbrowskiego sposobem
rozwiązania problemu alienacji rodzicielskiej jest zmuszenie osób alienowanych
do rezygnacji ze starań o relacje z dzieckiem alienowanym i ich resocjalizacja
w zakładach karnych jeśli z tych starań nie chcą zrezygnować. Taka
resocjalizacja ukierunkowana jest na wywołanie u osób alienowanych wyrzutów
sumienia i poczucia winy za to, że kochają swoje dzieci lub wnuki. Symetrycznie,
dziecko które wykorzysta nieuwagę „matki” alienującej i zadzwoni spod kołdry do
taty, żeby mu powiedzieć „Dobranoc”  - ma z powodu odczuwania wobec niego
pozytywnych uczuć, kochania go – odczuwać wyrzuty sumienia. Ma mieć z tego
powodu poczucie winy.   


Sędzia Tadeusz Dąbrowski jest odpowiedzialny za załamanie
się ogólnopolskiego projektu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA: "Wypożyczalnia telefonów komórkowych dla
dzieci alienowanych"
, opisanego w "Polityce"
w maju 2012 r. i pozytywnie ocenionego przez dziennikarzy w reportażu Radia TOK
FM: "matki" alienujące kradną teraz dzieciom telefony komórkowe na
potęgę. Dzieci alienowane są, w mocy prawa, pozbawiane całkowicie kontaktów z
drugą połową rodziny. Więcej telefonów ginie niż ludzie dobrej woli przekazują
nam na rzecz tego projektu.


Sędzia
Tadeusz Dąbrowski znęca się psychicznie i fizycznie nad oskarżonym i jego
dziećmi bo jego wyroki, sposób orzekania i oceny sytuacji spełniają kryteria
przemocy stosowane, na przykład, przez Niebieską Linię (http://www.niebieskalinia.pl/index.php?assign=przemoc
):


„PRZEMOC TO ZAMIERZONE
I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE , NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE,
POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:JEST INTENCJONALNA

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i
podporządkowanie ofiary.

SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca
silniejszy.

NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE

Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo
do opieki wspólnej i wzajemnych kontaktów oskarżonego z dziećmi, do godności, szacunku itd.).

POWODUJE CIERPIENIE I BÓL

Sędzia Dąbrowski naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Zaburzenia
psychosomatyczne właściwe osobom ze stwierdzonym Syndromem Ofiary Przemocy
Psychicznej, którego odmianą jest Zespół Dziecka Alienowanego (Parental
Alienation Syndrome). Dzieci o wiele częściej chorują, bo nie mogą jeździć z
oskarżonym na miesięczne wakacje nad morze. Wychowują się w środowisku
zagrażającym ich zdrowiu. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma
mniejszą zdolność do samoobrony. "

 


Alienowanie (również przez organy władzy publicznej)
jest przemocą.


Przemoc psychiczna alienacyjna jest identyczna jak
ta przemoc psychiczna o której mówi się jako o przemocy psychicznej mężczyzn
wobec kobiet i skazuje ich na mocy art. 207 kodeksu karnego.


Alienowanie spełnia WSZYSTKIE elementy zawarte w
definicjach przemocy zawartych w obowiązujących aktach prawnych i materiałach,
którymi posługują się instytucje i organizacje powołane do przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.


Przykładowo:
USTAWA

 


Ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dziennik
Urzędowy z dnia 20 września 2005 r.)


Preambuła:


"Uznając,
że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia
i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają
obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich
praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania
przemocy w rodzinie stanowi się, co następuje:";


Art. 2.


Ilekroć
w ustawie jest mowa o:


1)
członku rodziny - należy przez to rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu


art.
115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr


88,
poz. 553, z późn. zm.)[1], a także inną osobę wspólnie zamieszkującą


lub
gospodarującą;


2)
przemocy w rodzinie - należy przez to rozumieć jednorazowe albo


powtarzające
się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub


dobra
osobiste osób
 wymienionych w pkt
1, w szczególności narażające te


osoby
na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,


nietykalność
cielesną, wolność
w tym seksualną, powodujące
szkody na ich


zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy


moralne
u osób dotkniętych przemocą
.


Alienacja
rodzicielska prowadzi rodziców alienowanych do depresji, zawałów, wylewów, prób
samobójczych i samobójstw, alkoholizmu i chorób z nim związanych. Każdą z tych
konsekwencji mamy opisaną konkretnymi przypadkami. 


           
Diagnozując przemoc mężczyzn wobec kobiet zwraca się uwagę na wykazanie
ZALEŻNOŚCI ofiary od sprawcy. W zjawisku alienacji rodzicielskiej ZALEŻNOŚĆ
alienowanego ojca od alienującej „matki” jest CAŁKOWITA. To ona decyduje czy
włączy dzieciom telefon, czy pozwoli im podejść do okna, żeby pomachały tacie
albo wyszły na widzenie. Domy w których mieszkają dzieci alienowane zamienione
są w twierdze, do których nie wpuszczana jest nawet policja – bo jeżeli nie
mają nakazu prokuratury to nie mogą wejść celem egzekucji kontaktów. Stąd
„matki” bardziej zaawansowane w alienowaniu i łamaniu postanowień o kontaktach
– w ogóle policji nie otwierają drzwi albo wyjeżdżają z domu razem z dziećmi
wtedy, kiedy ma mieć miejsce widzenie. Tak jak zrobiła to Alicja B. z Suchej
Beskidzkiej 12 lutego 2011 r. albo Anna K. z Krakowa 5 marca 2011r.
NIEBIESKA  LINIA 

Alienacyjna przemoc psychiczna (uniemożliwianie
kontaktów z dzieckiem, negatywne nastawianie go przeciwko rodzicowi
alienowanemu) spełnia WSZYSTKIE przesłanki definicji przemocy psychicznej
podawane na głównym portalu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia”
Oto
cytat z początku portalu "Niebieskiej Linii”: 
 

 

 
"Przemoc - opis zjawiska

 

  PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE
  PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE
  CIERPIENIE I SZKODY.

 

 

 


  PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 

  JEST INTENCJONALNA

  Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i
  podporządkowanie ofiary.

  SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE

  W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca
  silniejszy.

  NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE

  Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo
  do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

  POWODUJE CIERPIENIE I BÓL

  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i
  cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. "

 

  TAK  JAKBYŚMY  CZYTALI  O  ALIENACJI 
  RODZICIELSKIEJ.  Przepiszmy jeszcze raz określenia ze strony
  "Błękitnej Linii" z niektórymi przykładami przemocy występującymi
  nagminnie w zjawisku alienacji rodzicielskiej: 

   

 


  Przemoc - opis zjawiska

 

  PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE
  PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE
  CIERPIENIE I SZKODY. 

 

  PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 
1.      JEST
  INTENCJONALNA 

  Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i
  podporządkowanie ofiary. {ODCIĘCIE  OD  DZIECKA  JEST 
  CAŁKOWICIE  ZAMIERZONE,  W  ZJAWISKU  ALIENACJI 
  RODZICIELSKIEJ  WYSTĘPUJE   KONTROLOWANIE RELACJI DZIECKA Z
  RODZICEM ALIENOWANYM (Jest to jedna z kilku cech ZjAR występująca ZAWSZE!),
  CAŁKOWICIE  ZAMIERZONE  JEST  RÓWNIEŻ ZWIĄZANIE DZIECKA PRZEZ
  „MATKĘ” Z JEJ NOWYM PARNTNEREM itd.}

 
2.      SIŁY
  SĄ NIERÓWNOMIERNE 

  W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest
  słabsza a sprawca silniejszy. {MOŻNA NAPISAĆ CAŁĄ BIBLIOTEKĘ KSIĄŻEK
  PRZEDSTAWIAJĄCYCH  PRZYKŁADY  STRONNICZOŚCI, 
  NIERÓWNOŚCI  I  DYSKRYMINACJI  MĘŻCZYZN  W 
  SĄDACH  ZWANYCH  RODZINNYMI.  „MATKI”  BEZWZGLĘDNIE 
  WYKORZYSTUJĄ  PRZEWAGĘ  JAKĄ  DAJĄ  IM 
  SĘDZINY  „RODZINNE”  NAD  OJCAMI}

 
3.      NARUSZA
  PRAWA I DOBRA OSOBISTE 

  Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo
  do nietykalności fizycznej, godności, szacunku,  {PRAWO  DO
  OPIEKI  I  KONTAKTU  Z  DZIECKIEM,  PRAWO 
  DZIECKA  DO  KONTAKTU  I  OPIEKI  PRZEZ OBOJE 
  RODZICÓW,  NAWET  JEŚLI  PRZESTALI  ZE  SOBĄ 
  MIESZKAĆ  zapisane, między innymi w Karcie Praw Podstawowych 
  Traktatu Lizbońskiego oraz w wielu aktach prawa międzynarodowego, które
  Polska zobowiązała się przestrzegać, a NIE  PRZESTRZEGA} itd.).

 
4.      POWODUJE
  CIERPIENIE I BÓL 

  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i
  cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
  {ALIENOWANIE  I  UTRATA  DZIECKA  POWODUJE 
  DEPRESJE,  WYLEWY,  ZAWAŁY, SAMOBÓJSTWA}

 
 

 
Alienacja rodzicielska jest formą
  przemocy psychicznej i czasami fizycznej, określanej w ustawodawstwie krajów
  wysoko rozwiniętych jako przemoc emocjonalna. Można więc napisać, opierając
  się na www.niebieskalinia.pl
:

 
  

 
Alienacja rodzicielska - opis
  zjawiska

 

  ALIENACJA RODZICIELSKA TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE
  PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE
  CIERPIENIE I SZKODY. 

 

  ALIENACJA RODZICIELSKA CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 

    
 1. JEST INTENCJONALNA 

         Alienacja jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu
         kontrolowanie i podporządkowanie ofiary (alienowanego dziecka,
         alienowanego rodzica, alienowanej babci itd.). {ODCIĘCIE  OD 
         DZIECKA  JEST  CAŁKOWICIE  ZAMIERZONE,  W  ZJAWISKU 
         ALIENACJI  RODZICIELSKIEJ  WYSTĘPUJE   KONTROLOWANIE
         RELACJI DZIECKA Z RODZICEM ALIENOWANYM (Jest to jedna z kilku cech ZjAR
         występująca ZAWSZE!), CAŁKOWICIE  ZAMIERZONE  JEST 
         RÓWNIEŻ ZWIĄZANIE DZIECKA PRZEZ „MATKĘ” Z JEJ NOWYM PARNTNEREM itd.}

 2.  

 
2.      SIŁY
  SĄ NIERÓWNOMIERNE 

  W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest
  słabsza a sprawca silniejszy. {MOŻNA NAPISAĆ CAŁĄ BIBLIOTEKĘ KSIĄŻEK
  PRZEDSTAWIAJĄCYCH  PRZYKŁADY  STRONNICZOŚCI, 
  NIERÓWNOŚCI  I  DYSKRYMINACJI  MĘŻCZYZN  W 
  SĄDACH  ZWANYCH  RODZINNYMI.  „MATKI”  BEZWZGLĘDNIE 
  WYKORZYSTUJĄ  PRZEWAGĘ  JAKĄ  DAJĄ  IM 
  SĘDZINY  „RODZINNE”  NAD  OJCAMI}

 
3.      NARUSZA
  PRAWA I DOBRA OSOBISTE 

  Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo
  do nietykalności fizycznej, godności, szacunku,  {PRAWO  DO
  OPIEKI  I  KONTAKTU  Z  DZIECKIEM,  PRAWO 
  DZIECKA  DO  KONTAKTU  I  OPIEKI  PRZEZ OBOJE 
  RODZICÓW,  NAWET  JEŚLI  PRZESTALI  ZE  SOBĄ 
  MIESZKAĆ  zapisane, między innymi w Karcie Praw Podstawowych 
  Traktatu Lizbońskiego oraz w wielu aktach prawa międzynarodowego, które
  Polska zobowiązała się przestrzegać, a NIE  PRZESTRZEGA} itd.).

 
4.      POWODUJE
  CIERPIENIE I BÓL 

  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i
  cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
  {ALIENOWANIE  I  UTRATA  DZIECKA  POWODUJE 
  DEPRESJE,  WYLEWY,  ZAWAŁY, SAMOBÓJSTWA,
  UTRATĘ PRACY, ZAŁAMANIE KARIERY ZAWODOWEJ bo został
  skazany za kontaktowanie się z dzieckiem, więc zakłócił mir domowy
  („spokojność”) babce alienującej, „porwał” dziecko na widzenie, znęcał się
  nad „matką” alienującą – wszystkie przypadki poparte wyrokami i innymi
  dowodami}

 
 

 

 
I
  jeszcze raz. Bez komentarzy. Dokładnie tak jak to jest napisane na:

 
 
 

 
Alienacja rodzicielska - opis
  zjawiska

 

  ALIENACJA RODZICIELSKA TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE
  PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE
  I SZKODY. 

 

  ALIENACJA RODZICIELSKA CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 
1.      JEST
  INTENCJONALNA 

  Alienacja jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i
  podporządkowanie ofiary

 
2.      SIŁY
  SĄ NIERÓWNOMIERNE 

  W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca
  silniejszy.

 
3.      NARUSZA
  PRAWA I DOBRA OSOBISTE 

  Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo
  do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

 
4.      POWODUJE
  CIERPIENIE I BÓL 

  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i
  cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 
 

 
Inne
  niż „Niebieska Linia” organizacje działające na rzecz przeciwdziałania
  przemocy w rodzinie

 
 

 
-
  posługują się definicjami przemocy odpowiadającymi w 100 % zachowaniom
  alienacyjnym. W miarę zdobywania funduszy na działalność – będziemy
  przedstawiać na portalach Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP zeskanowane
  broszurki, ulotki oraz inne materiały którymi te organizacje się posługują.
  Sami Państwo przekonacie się, że odpowiadają one opisom alienacji
  rodzicielskiej. Zarówno w zakresie sprawstwa jak i w zakresie bycia ofiarą.

 
 Przykładowo
  podajemy formy przemocy wobec dziecka według Fundacji ITAKA:

 

    

      
  1. uniemożliwianie kontaktu z drugim rodzicem

  2.    
  3. tłumaczenie, że drugi rodzic nie żyje

  4.    
  5. wmawianie, że drugi rodzic już nie kocha

  6.    
  7. zmuszanie do używania nowego imienia i
           nazwiska, do nie wyjawiania prawdziwych danych

  8.    
  9. izolacja od najbliższych, przyjaciół, szkoły/przedszkola
           itp.

  10.   

   

 
 
 

 
Kodeks
  Karny

 
 

 
-
  penalizuje przemoc fizyczną lub psychiczną w art.207:

 


§ 1. Kto
znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą
pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,


podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


§ 2.
Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego
okrucieństwa, sprawca


podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.


§ 3.
Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się
pokrzywdzonego na własne życie, sprawca


podlega
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.


 


Komentarze
do Kodeksu Karnego


 


-
wyjaśniają co należy rozumieć przez przemoc psychiczną lub fizyczną.
Przeanalizowaliśmy je wszystkie. Dokładnie opisują one zachowania alienatorów
względem dzieci i osób alienowanych jako przemoc. Systematycznie są przedstawiać
na portalach Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA i kolejno omawiane.


 


SRR Tadeusz Dąbrowski nie chce dostrzec problemu
wykorzystywania prawa karnego dla celów alienacji rodzicielskiej przez
alienatorki. Tak ściśle, w swoim orzecznictwie, przestrzega Kodeksu Karnego, że
łamie przy tym, obowiązujące na terytorium Polski, ważniejsze przecież od
Kodeksu Karnego, europejskie standardy prawne i normy zapisane w ratyfikowanych
przez polski Parlament umowach prawno-międzynarodowych, między innymi: 


1.   
w  Traktacie
Lizbońskim
(art.24 pkt. 3 KPP);


2.   
w Konwencji w sprawie
kontaktów z dziećmi
przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy w Wilnie
3 maja 2002 r. (sporządzonej w Strasburgu 15 maja 2003 r., Dz. U. Z 2009 r. Nr
68, poz. 576), podpisanej przez Polskę dnia 24 września 2003 r.;


3.   
w Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
z dnia 4 listopada 1950 r.
(Dz. U. Z 1993 r. Nr 61, poz. 284);


4.   
w Konwencji praw
dziecka
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20
listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526;


5.   
w Europejskiej
Konwencji o wykonywaniu praw dzieci
sporządzonej w Strasburgu 25 stycznia
1996 r.;


6.   
w Europejskiej Karcie
Społecznej,
(European Social Charter
(ESC), Europäische Socialcharta, Charte sociale européenne
) sporządzonej w
Turynie 28 października 1961 r., poprawionej w Protokole zmieniającym ESC,
przygotowanym w Turynie 21 października 1991 r. Jej sygnatariuszami są
członkowie Rady Europejskiej, w tym Polska. ESC gwarantuje prawa podstawowe,
m.in.: prawo ochrony dzieci i młodzieży przed alienacją rodzicielską, prawo
dzieci i młodzieży do opieki wspólnej - równoważnej, prawo do organizowania
się, nieutrudniania działalności organizacji społecznych, monitoringu pracy
instytucji publicznych, w tym sądów;


7.   
w Konwencji
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
, sporządzonej
w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z dnia 25 września 1995 r.);


8.   
w Zasadzie 6
rekomendacji nr R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej
z dnia 28 lutego
1984 r., przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy;


Styl judykatury reprezentowanej przez SSR Tadeusza
Dąbrowskiego powoduje, że oskarżony zamiast normalnie pracować i zarabiać na
utrzymanie dzieci bez przerwy musi udowadniać, że nadaje się na rodzica i że
nie jest bandytą z tego powodu, że kocha swoje dzieci. Stracił przez SSR
Dąbrowskiego już kilka razy pracę na etacie z tego powodu. Od dnia kiedy jeden
z „rodziców”, wykaże się aż taką dużą głupotą, że odda kwestię opieki
nad swoimi dziećmi do rozpatrzenia sędziom – ich konto bankowe zaczyna rosnąć,
a konto rodziców alienowanych maleć. Sędziowie mają pracę i zarobek, a rodzice
są coraz biedniejsi bo mają czas zajęty „walką o dzieci”, której by nie było,
gdyby opiekę wspólną orzekano by bezwarunkowo.


Dzieci płaczą, przez sędziego Dąbrowskiego,
oskarżonemu przez telefon, że mają dla niego rysunki, laurki z kilku lat. Na
przykład, nie mogą przekazać mu prezentów z okazji Dnia Ojca od 2010 roku! Z
winy sędziego Dąbrowskiego oskarżony też ma już kilka worków prezentów dla
swoich dzieci, z okazji ich imienin, urodzin, Mikołaja itd. i nie może ich
przekazać, bo sędzia Dąbrowski uważa to za przestępstwo – skazał go za próbę
przekazania prezentów 2 czerwca 2009 r. z okazji Dnia Dziecka. Babka alienująca
Janina B__________, która odprowadzała je wtedy do logopedy, powiedziała
oskarżonemu wtedy, „żeby odczepił się od
dzieci bo one SĄ TYLKO JEJ”
, po czym wezwała policjantów i poinformowała ich,
że została obrażona przez oskarżonego. Sędzia Dąbrowski wierzy tylko takim
babkom (żadnych świadków rzekomego obrażania nie było). Wyrok w wyższej
instancji zatwierdziła, sławna już na całą Europę, sędzia Ewa Macak która
uważa, że każde spotkanie ojca z dziećmi, zgodnie z Postanowieniem sądu
rodzinnego, jest przestępstwem z art. 211 Kodeksu karnego bo odbywa się „wbrew
woli matki”.


Większość działań Fundacji Obrony Praw Dziecka
KAMAKA w kolejnej rodzinie dotkniętej patologią alienacji rodzicielskiej, rozpoczyna
się od telefonu zrozpaczonej babci lub ojca, gdzieś z Polski, którzy informują,
że muszą zrezygnować z kontaktowania się z wnukami i dziećmi pod groźbą
wytoczenia im  przez „matkę” lub babkę
alienującą sprawy o obrażanie, popychanie, bicie, przemoc psychiczną, zakłócanie
miru domowego, złośliwe niepokojenie, gwałcenie itd., itp. W szczególności
przedstawiciele służb mundurowych, pracownicy samorządu terytorialnego i
wszystkich innych zawodów, których wykonywanie wymaga niekaralności, nie chcą
ryzykować, że „wiedza i doświadczenie
życiowe”,
 w rozumieniu art. 7
k.p.k., nie będzie większe niż „wiedza i
doświadczenie życiowe”
sędziego Tadeusza Dąbrowskiego z Suchej Beskidzkiej
czy sędzi Ewy Macak z Krakowa.


Oskarżony wydał 3 000 złotych za trzy koty syjamskie,
które kupił dzieciom, zgodnie z ich wolą, na Dzień Dziecka’ 2012. Dopóki orzeka
sędzia Tadeusz Dąbrowski nie chce ryzykować pozbawienia wolności próbując je im
przekazać. Kotki, które urodziły się w maju 2012 roku UROSŁY, bo SSR Dąbrowski uniemożliwił
ich przekazanie! Nikt nie chce ich takich dużych już kupić. Skarżący musi
kupować im jedzenie i płacić znajomym za opiekę nad nimi. Jeśli sąd chce
zrozumieć CO STRACIŁY DZIECI nie mogąc bawić się z kotkami miesięcznymi, niech
zaobserwuje jak wygląda zabawa małych dzieci z małymi kotkami i zabawa dzieci z
dużymi kotami, które stają się, po prostu, nudne dla dzieci, po wyrośnięciu.


Przemoc fizyczna sędziego Dąbrowskiego wobec
oskarżonego i jego dzieci polega na tym, że zarówno on i one, w wyniku orzeczeń
tegoż sędziego, stracili zdrowie. Oskarżony ponosi wszystkie negatywne
konsekwencje przemocy alienacyjnej odbijające się na jego zdrowiu fizycznym.
Dzieci dodatkowo, nie mogąc jeździć z nim na wakacje nad morze, na weekendowe
wycieczki i spacery - bez przerwy
chorują, szczególnie zaraz po, spędzonych cały czas przy ruchliwej ulicy,
wakacjach czy w święta. Małoletni _______________ przez sędziego Dąbrowskiego,
od 2008 roku choruje na alergie i astmę.


Sędzia Dąbrowski skazał oskarżonego za to, że powiedział
on pewnej pani sprzedającej w sklepie, że odkąd Alicja B. sprowadziła sobie do
domu Dawida U., zintensyfikowała również stosowaną wobec niego przemoc
alienacyjną. Ukradłą dzieciom wszystkie telefony jakie im dał i odcięła go od
nich całkowicie. Sąd Okręgowy w Krakowie
zmienił drakoński wyrok sędziego Tadeusza Dąbrowskiego w tej sprawie na karę
nagany. Już samo to świadczy o negatywnym nastawieniu sędziego Dąbrowskiego do
oskarżonego i przez to wyklucza go z orzekania w tej sprawie.


Podsumowując: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prowadzi badania
polskiej doktryny prawnej i judykatury pod kątem generowania przez nią zjawiska
alienacji rodzicielskiej. Analizując orzecznictwo sędziego Tadeusza
Dąbrowskiego nie można oprzeć się wrażeniu, że jedynym jego celem jest
całkowite wykluczenie społeczne oskarżonego tylko dlatego bo kocha on swoje
dzieci i chce z nimi utrzymywać kontakty pomimo, że uniemożliwiane jest mu
wspólne z nimi mieszkanie.
Stąd wniosek o
wyłączenie SSR Tadeusza Dąbrowskiego z orzekania w niniejszej sprawie jest
zasadny i zasługuje na uwzględnienie.


 


 


Zpoważaniem, 


 


 


_______________ 


 


Dowiadomości: 


 


1.   
MinisterstwoSprawiedliwościRP;00-950Warszawa, Al.Ujazdowskie11;


2.   
Minister
Sprawiedliwości, Biuro Poselskie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina;
31-133 Kraków, ul. Karmelicka 1/3;


3.   
Prokuratura Generalna; 02-315 Warszawa, ul. Barska
28/30;


4.    EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France,Requête16521/10,Dosprawy16521/10;


5.   
BiuroRzecznikaPrawDziecka;ul.Przemysłowa30/32,00-450Warszawa;6.   
BiuroRzecznikaPrawObywatelskich;          AlejaSolidarności77,00-090Warszawa;


7.   
AmbasadaStanówZjednoczonychAmerykiPółnocnej,WydziałKonsularny,SekcjaObywateliAmerykańskich,konsulFriscoMcDonaldzktórymFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP,
raz w roku,
przygotowujedlaDepartamentuStanu,PrezydentaiKongresuUSAraportołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówidoopiekiwspólnej,
a także o sposobach uciszania i eliminowania tych, którzy ośmielają się
krytykować władzę (sądowniczą) w Polsce.
Więcejna:http://www.opiekawspolna.pl.tl/Polska-w-raporcie-Departamentu-Stanu-USA.htm;


8.   
AmbasadaBiałorusidoktórejFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP
wysyła
raportyołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówiopiekiwspólnej, a także o sposobach uciszania i
eliminowania tych, którzy ośmielają się krytykować władzę (sądowniczą) w
Polsce. Więcej
na:http://www.opiekawspolna.pl.tl/Wsp%F3%26%23322%3Bpraca-z-Bia%26%23322%3Borusi%26%23261%3B.htm.


9.   
Pozew
zbiorowy, o odszkodowanie i zadośćuczynienie (na mocy art. 416 K.p.c.),
koordynowany przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, przeciwko organom
wykonującym władzę publiczną za:


Ø niezgodne z
prawem

działanie lub zaniechanie
– na mocy
art. 417.§ 1. K.p.c.;


Ø zgodne z
prawem, ale wywołujące szkodę
, działanie lub zaniechanie – na mocy art. 417 2. K.p.c.


- generujące
patologię zjawiska alienacji rodzicielskiej.


10.EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France, Skarga
zbiorowa przeciwko Polsce


Ø prowadzona
przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP,


Ø przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,


Ø o zadośćuczynienie w rozumieniu art. 41 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka,


Ø za
szkody wyrządzone przez niezgodne z tą Konwencją działanie lub zaniechanie przy
wykonywaniu władzy publicznej przez organy państwowe, w szczególności przez polskie sądy,
prokuratury i jednostki policji,


Ø w zakresie artykułów chroniących
bezwzględne prawo dzieci i rodziców do wzajemnych kontaktów i opieki wspólnej,
w szczególności w zakresie art. 8 i 14 EKPC.
Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego


KRS 0000341653,                  NIP 8681951946,                    REGON 121279362


 


Tel. 606-515-686;


 


74 oddziały krajowe, między innymi, w:


 


Suchej Beskidzkiej (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza), Bochni (32-700 Bochnia, ul.H. Modrzejewskiej 29), Krakowie (Biuro
Poselskie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina), Warszawie,
Lublinie, Wrocławiu,Trzebnicy, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze, 
GorzowieWielkopolskim, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krośnie, Olsztynie,
Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Częstochowie, Żywcu.


 


Niektóre oddziały zagraniczne:


 


Los Angeles -€Silicon Valley (USA), Wenecja (Włochy), Punta Sabioni
(Włochy), Trepporti (Włochy)


 


 


Przy Fundacji OPD KAMAKA OPP działają:


  1. Centrum
       Mediacji i Negocjacji Sądowych
  ;

 2. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, wydający opinie dla sądów, zgodnez koncepcją równości, niedyskryminacji, opieki wspólnej i dobra dziecka. Więcej na:http://opiekawspolna.pl.tl/-k1-R-k2--ODK-przy-Fundacji-OPD-KAMAKA.htm;WWW.opiekawspolna.pl.tl /(R)ODK przy Fundacji OPD KAMAKA;

 3. Kancelarie
       adwokackie
  . W Fundacji OPD KAMAKA OPP
       pracuje kilkuset adwokatów i aplikantów adwokackich w całej Polsce.

 4. Kancelarie
       radców prawnych
  . Na
       rzecz Fundacji OPD KAMAKA OPP pracuje, w całej Polsce, kilkuset radców
       prawnych i  ich aplikantów.

 5. Kancelarie
       mediatorów sądowych
   zrzeszonych
       w Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych przy Fundacji OPD KAMAKA
       OPP.

 6. Telefon
       Zaufania dla
   Alienowanych
       Dzieci i Dorosłych (
  przełączanie przez  606-515-686), którego personel
       specjalizuje się w przeciwdziałaniu alienacji i przemocy rodzicielskiej,
       ale podejmuje się też rozwiązywania innych problemów, zgłaszanych przez
       osoby dzwoniące, w ich aspektach prawnych, psychologicznych i socjalnych.

 7. Teatr
       KAMAKA
  , który rozpowszechnia w
       społeczeństwie wiedzę na temat patologii ZjAR poprzez siłę artystycznego
       przekazu. Obecnie, w Łodzi, przygotowujemy spektakl, z którym chcemy
       objechać całą Polskę i Europę, opisany w obszernym artykule, w
       tygodniu „Fakty i Mity”, w numerze z 20 września 2012 r., o
       destrukcyjnym wpływie bycia alienowanym w dzieciństwie na życie dorosłe.
       Aktorka występująca w tym przedstawieniu występuje jednocześnie w trzech
       rolach: „matki” alienującej, sędzi „rodzinnej” i „Matki” Boskiej, zupełnie
       nie dostrzegając, jak bardzo uszkadza psychicznie swoje dziecko, które
       alienuje od ojca, drugiej babci, drugiego dziadka itd. Cały czas będąc
       przekonaną, że działa dla „dobra
       dziecka”
  w rozumieniu polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
       „Polskiego”, bo kodeksy rodzinne państw bardziej rozwiniętych niż Polska,
       na przykład Brazylii, „dobro
       dziecka” rozumieją jako obligatoryjne orzekanie opieki wspólnej nawet bez
       zgody jednego z rodziców i karanie alienatorów więzieniem (Ordnungshaft
       w prawie niemieckim). Osoby, które chcą otrzymać bilet na ten spektakl
       proszone są o wpłatę na konto Fundacji kwoty, co najmniej, 50 zł, z
       dopiskiem: „Spektal w …”,
       określając miejsce swojego zamieszkania, abyśmy nie uszczęśliwili osoby
       mieszkającej w Szczecinie wysyłając jej bilet na spektakl w Rzeszowie. Całkowity zysk ze sprzedaży biletów jest
       przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej.

 8. Wydawnictwo
      
  Fundacji
       Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP. Obecnie prowadzimy sprzedaż
       wysyłkową książek: „Alienacja
       rodzicielska i
   sposoby jej przeciwdziałania”, „Zespół
       Dziecka Alienowanego”, „Zespół Alienującej „Matki”, „Wiersze dla syna”

       będąca poetyckim zapisem przeżyć dorosłej ofiary alienacyjnej przemocy
       psychicznej. Każda z nich kosztuje, co najmniej, 99 zł + koszty przesyłki.
       Całkowity zysk z ich sprzedaży jest przeznaczany na przeciwdziałanie
       alienacji rodzicielskiej. Osoby, które chcą te książki otrzymać, proszone
       są o wpłatę na konto Fundacji z zaznaczeniem tytułów i adresu na jaki je
       wysłać. Jeśli zabraknie miejsca na przekazie prosimy o przesłanie pełnych
       informacji na adres:
  k-kokoszka@wp.pl 9.      W Suchej Beskidzkiej i w innych miejscach prowadzimy Domy Ucieczki dla
OfiarPrzemocy Alienacyjnej
 i Ośrodki Wsparcia Więzi Rodzinnych. Szczegóły
na naszych portalach. 1. Organizujemy,
       na łonie natury, wczasy terapeutyczne dla rozwodzących
       się lub przeżywających kryzys małżeński rodziców.

 2. W 183 miejscach w Polsce rozdajemy żywność i ubrania alienowanym dzieciom irodzicom oraz innym potrzebującym. Szczegóły na: www.opiekawspolna2.pl.tl,
      
  www.fundacjakamaka.pl. 


Listy pocztowe i wezwania prosimy kierować na adres:


Centrum Obsługi Korespondencji


Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Organizacji Pożytku Publicznego


31-617 Kraków, os. Złotego Wieku 27/40


 


Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676


 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 43062 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja