Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka


Kup książkę:

Alienacja rodzicielska w Polsce

Fragment książki (rozprawy doktorskiej przygotowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim i trzech uniwersytetach w Belgii, Holandii i Szwecji) Krzysztofa M. Kokoszki, wydanej przez Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka Organizację Pożytku Publicznego (ISBN 978-83-64982-01-9), którą można otrzymać po przekazaniu darowizny na rzecz w/w Fundacji. Zostanie ona w całości wykorzystana dla przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej i pozostałym problemom w niej opisanym.

Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676

Na przekazie prosimy o  podanie adresu pod jaki mamy książkę dostarczyć (pocztowego lub internetowego jeśli ktoś chce otrzymać e-book). Jeśli się nie zmieści to prosimy go przesłać na adres mailowy: k-kokoszka@wp.pl .

 

Definicja alienacji rodzicielskiej – podstawowa (uproszczona)

Alienacja rodzicielska jest zespołem działań i zaniechań prowadzących do zniszczenia więzi łączących dziecko z osobami bliskimi.

 

Definicja alienacji rodzicielskiej – poszerzona

Poszerzona definicja alienacji rodzicielskiej zwraca uwagę na trzy fakty:

I. Alienacja rodzicielska jest zespołem działań i zaniechań które prowadzą nie tylko do zniszczenia więzi łączących dziecko z osobami bliskimi ale również do zniszczenia więzi łączących osoby bliskie z dzieckiem. Te dwa procesy odbywają się równolegle.

II. Alienacja rodzicielska jest zespołem działań i zaniechań które prowadzą nie tylko do zniszczenia więzi łączących dziecko z osobami bliskimi ale również jest zespołem działań i zaniechań uniemożliwiających nawiązanie tych więzi. Na przykład:

Przypadek 2061:

Ojciec przyleciał na chrzest córeczki do Polski z USA. Okazuje, że niepotrzebnie. „Matka” wprowadziła go w błąd. Chrzest już się odbył. Tydzień przed przylotem ojca.

Uniemożliwianie nawiązania więzi z dzieckiem osobom mu bliskim (i jednoczesne uniemożliwianie nawiązania dziecku więzi z osobami bliskimi) najczęściej dotyczy dzieci, które są ofiarami alienacji rodzicielskiej już od urodzenia lub nawet od poczęcia.   

III. Alienacja rodzicielska jest zespołem działań i zaniechań które prowadzą niekoniecznie do całkowitego zniszczenia więzi łączących dziecko z osobami bliskimi ale czasami „tylko” do osłabienia tych wzajemnych więzi. Wektory tych działań i zaniechań w obu przypadkach pokrywają się: Całkowite zniszczenie więzi jest efektem końcowym ich osłabiania. Pokrywają się również kierunki działań: Dziecko porusza się po linii wyalienowania w skali od 0 (zera) do 100 alienów. Przechodząc kolejno cztery etapy Zespołu Dziecka Alienowanego. Może na jednym z tych etapów zatrzymać się i nie przechodzić dalej. Przy podjęciu właściwych środków zaradczych (orzeczeniu opieki wspólnej itp.) może nawet cofnąć się z późniejszego etapu do jednego z wcześniejszych . Badania dowodzą jednak, że jeśli dziecko przekroczy Linię Przełomu w przebiegu Zespołu Dziecka Alienowanego, czyli przejdzie z etapu drugiego do trzeciego, nie jest już możliwe aby powróciło do fazy pierwszej. Dziecko alienowane w poszczególnych fazach Zespołu Dziecka Alienowanego zachowują się inaczej. Dokładne omówienie tego tematu znajduje się w publikacji „Dzieci alienowane”.    

(...)

Podział działań i zaniechań z zakresu alienacji rodzicielskiej ze względu na różne kryteria:

Podział zachowań z zakresu alienacji rodzicielskiej ze względu na płaszczyznę oddziaływań na jej ofiary (ofiary dorosłe i dzieci):

Zachowania z zakresu alienacji rodzicielskiej, ze względu na płaszczyznę oddziaływań na jej ofiary, dzielimy na:

  1. 1.     alienację psychiczną (psychologiczną, emocjonalną),
  2. 2.     alienację terytorialną,
  3. 3.     alienację fizyczną,
  4. 4.     alienację prawną.

Do 2014 roku nie wyróżniałem alienacji terytorialnej. Wraz z rozwojem badań nad zjawiskiem alienacji rodzicielskiej i opisem nowych jej przypadków zacząłem dzielić alienację fizyczną na:

Ø  alienację fizyczną (właściwą) i

Ø  alienację terytorialną.

(...)

Alienacja fizyczna polega na stosowaniu rękoczynów i naruszeń nietykalności cielesnej osób alienowanych przez sprawców alienacji rodzicielskiej. Ofiary są w tym wypadku całkowicie bezbronne. Wymiar sprawiedliwości w Polsce odmawia im nawet prawa do obrony. W przypadku jej podjęcia zostają natychmiast oskarżone o to, że „nie przyjeżdżają żeby zobaczyć się z dziećmi tylko po to, żeby się awanturować i bić”. Z nowym alienującym partnerem „matki” alienującej, jej bratem, siostrą, matką(babką alienującą) czy ojcem (dziadkiem alienującym). Prowokacja jest celem osób odcinających dziecko od rodzica i służy im do skompromitowania go przed sądem „rodzinnym”. Przez dwadzieścia lat zajmowania się tą problematyką nie słyszałem o ukaraniu alienatorów za dokonanie pobić czy okaleczeń ofiar alienacji rodzicielskiej. Jeśli takie przypadki były proszę je opisać i przesłać na adres k-kokoszka@wp.pl . Zostaną uwzględnione w kolejnych wydaniach tej książki.

(…)

 

Prawa rządzące zjawiskiem alienacji rodzicielskiej:

  1. 1.     Celem „matki” alienującej jest alienowanie a nie podtrzymywanie więzi dziecka z osobami od niego odpychanymi. Gdy tymczasem sędziowie rodzinni tak je traktują jakby bardzo chciały tylko wszystko im przeszkadza, żeby dziecko miało więzi z drugą połową rodziny utrzymane. Są w tym wyrafinowane i wręcz perfidne. Jedynym sposobem ukrócenia tej patologii jest wprowadzenie do Kodeksu karnego sankcji karnych i ściganie zachowań z zakresu alienacji rodzicielskiej z urzędu, przez prokuratorów. Teraz „rodzice” alienujący są traktowani jak święte krowy. Wychodzi się z założenia że „trzeba z nimi po dobroci, się dogadać”. Tylko że „rodzice” alienujący porwawszy dziecko NIE CHCĄ SIĘ DOGADYWAĆ bo nic im za to nie grozi, ze to dziecko porwali i je niszczą poprzez niszczenie jego relacji z drugą połową rodziny. Taki był przekaz kampanii medialnej Rzecznika Praw Dziecka z 2014 r. Nie dotarł on nawet do sędziów rodzinnych. Do tego żeby dotarł do osób alienujących nie można było liczyć od samego początku. Takie rzeczy nie przebijają się przez barierę ich wyrafinowania i okrucieństwa.
  2. 2.     Im więcej dziecko spędza czasu z osobami alienowanymi od niego (T), BEZ OBECNOŚCI  ALIENATORÓW  FIZYCZNYCH, tym alienacji (A) jest mniejsza. A = 1 / T
  3. 3.     Suma poszczególnych działań zgodnych z prawem daje łamanie prawa. W zjawisku alienacji rodzicielskiej poszczególne organy państwowe działają ściśle według obowiązujących przepisów. Sędziowie rodzinni, karni, penitencjarni, kuratorzy, funkcjonariusze Służby Więziennej bardzo rzadko wykorzystują margines swobody swoich decyzji jakie daje im prawo stanowione w taki sposób aby alienację rodzicielską zmniejszyć. W efekcie mamy łamanie konstytucyjnego prawa podstawowego (zapisanego, między innymi, w artykule 24 Karty Praw Podstawowych Traktatu Lizbońskiego) rodziców i dzieci do utrzymania wzajemnych więzi. 
  4. 4.     Prawo poszerzania władzy, kontroli i prestiżu. Zostało po raz pierwszy opisane przez Franza Kafkę w powieści „Proces”. Można go więc nazwać, od nazwiska głównego bohatera,  „prawem Józefa B.” albo prawem „Józefa - Kokoszki”. Od czasu jej powstania w latach 1914-15 NIC się nie zmieniło. Instytucje tworzone przez ludzi ciągle potrzebują nowych ofiar aby móc wykazywać przed społeczeństwem (podatnikami) swoją przydatność. W dużej mierze kreują więc problem do którego rozwiązania zostały powołane po to by móc się rozrastać, poszerzać swoją władzę i kontrolę nad społeczeństwem, wmawiać mu swoją rację bytu i budować przez to swój prestiż w oczach społeczeństwa. W powieści Kafki wymiar sprawiedliwości stworzony aby pilnować przestrzegania prawa najpierw niszczy a potem zabija niewinnego człowieka. Rodzice i dziadkowie alienowani w polskim sądzie czują się tak samo. Ich prawa i kompetencje rodzicielskie w jednej chwili zostają zakwestionowane i powieszone na kołku wbitym w ścianę instytucjonalnej obojętności. Po etapie szoku zaczynają bić głową w tą ścianę co kończy się ich rozgoryczeniem, zobojętnieniem i przekonaniem, że Polska nie jest państwem prawa, sądy działają fatalnie a pracują w nich „debile”. Jest to cytat z wypowiedzi jednego z rodziców alienowanych.   


(...)

 

 

Dzieci alienowane

Dzieci alienowane to dzieci będące ofiarami alienacji rodzicielskiej.

(...)

 © Copyright by Krzysztof M. Kokoszka Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka Organizacja Pożytku Publicznego

 

 


Dzisiaj stronę odwiedziło już 43062 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja