Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
 
Kraków, 17 październik 2012 r.

 
 

 
 

 
Instytucje Prawa Unii
Europejskiej

 
Instytucje Prawa Rady Europy

 
Instytucje Prawa Królestwa
Szwecji,
w
tym

 
Sąd Okręgowy w
Sztokholmie - Tingsrätten Stockholm

 
Postadress

Box 8307 104 20 Stockholm

 
 

 
Besöksadress

Scheelegatan 7 112 28 Stockholm. Godsmottagning Bergsgatan 38

 
 

 
Instytucje Prawa Rzeczypospolitej
Polskiej
, w tym

 
Sąd Rejonowy Poznań –
Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

 
Wydział IV Rodzinny i
Nieletnich

 
 

 
60-923 Poznań, ul.
Wawrzyniaka 40

 
 

 
 

 
 

 
P E Ł N O M O C N I C T W O  

 
Udzielam pełnomocnictwa Fundacji Obrony Praw Dziecka
KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego, reprezentowanej przez jej Prezesa Zarządu
Krzysztofa Mariusza Kokoszka, z
możliwością przeniesienia (udzielenia) go, przez Fundację Obrony Praw Dziecka
KAMAKA OPP, adwokatom i radcom prawnym.

 
Pełnomocnictwo to obejmuje reprezentowanie mnie w
sprawach rodzinnych i karnych, dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej
nad
mał.
Julitą ____________, ur. ___________
2009 r.

 
Pełnomocnictwo obejmuje działania przed sądami
powszechnymi pierwszej i drugiej instancji Królestwa Szwecji i Polski, jak i
również przed organami wyższymi, szweckimi i polskimi, a także międzynarodowymi;
ze szczególnym wskazaniem na sądy apelacyjne, Sąd Najwyższy Królestwa Szwecji i
Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny Królestwa Szwecji i Rzeczypospolitej
Polskiej, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, Europejski Trybunał
Sprawiedliwości w Luksemburgu i Komisję Europejską w Brukseli. 

 
 

 
Sławomir  ________

 
zam. 60-049 Poznań, ul. ___________

 
PESEL 79______________

 
 

 
Pełnomocnictwo
przyjmuję:

 
ZaFundację Obrony Praw Dziecka
KAMAKA OPP

 
 

 
 

 
Krzysztof Mariusz Kokoszka

 
Prezes Zarządu
Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP

 
Pełnomocnik
Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej

 
Dyrektor
Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego

 
przy Fundacji
Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP

 
Dyrektor Centrum
Mediacji i Negocjacji

 
przy Fundacji
Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP
 

 
Kraków, dn. 10 października 2012 r.

 
 

 
         

 
 

 
Sąd Okręgowy w
Sztokholmie - Tingsrätten Stockholm

 
Postadress

Box 8307 104 20 Stockholm

 
 

 
Besöksadress

Scheelegatan 7 112 28 Stockholm. Godsmottagning Bergsgatan 38

 
 

 
   

 
 

 
 

 
Wnioskodawca:      Sławomir____, zamieszkały:
60-049 Poznań, ul.__________;

 
Uczestniczka:        Edyta ______, zamieszkała:
60-049 Poznań, ul.______________; adres do doręczeń: Fericherregatan___.lgh._____
ł 16558 Stockholm, Szwecja-Sverige, c/o
Florian R_________;          

 
Przedstawiciel społeczny:                   Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja
Pożytku Publicznego, adres do doręczeń: 32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29.

 
 

 
Namocyart.8k.p.c.,art.61k.p.c. pkt. 4,art.62k.p.c.,art.86k.p.c.,art.87k.p.c.,art.88k.p.c.,art.89k.p.c.,art.90k.p.c.,art.91k.p.c.,art.92k.p.c.,art.93k.p.c.,art.94k.p.c.,art.95k.p.c.,art.96k.p.c.,art.97k.p.c.,art.462,art.4796a,art.47938k.p.c.,art.510§1k.p.c.,art.90k.p.k.i91k.p.k.

 
 

 
Fundacja
Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego zgłasza swój udział
jako przedstawiciela społecznego w rozumieniu Kodeksu Postępowania Cywilnego i
Kodeksu Postępowania Karnego w sprawie dotyczącej opieki wspólnej, wykonywania
władzy rodzicielskiej i kontaktów z rodzicami małoletniej Julity______________,
ur. ___________ 2009 r. oraz w
sprawach powiązanych z tymi kwestiami.

 
Zachodzitutajbowiem,niewątpliwie,potrzebaobronyinteresuspołecznegoijednocześnieważnegointeresuindywidualnego,wrozumieniuart.90k.p.k.,objętegozadaniamistatutowymiFundacjiObronyPrawDzieckaKAMAKA,wszczególnościochronybezwzględnegoprawadzieciirodzicówdo wzajemnychkontaktówiopiekiwspólnej-równoważnej,uwzględnionegoweuropejskichstandardachprawnychizapisanegowratyfikowanychprzezpolskiParlamentumowachprawno-międzynarodowych,międzyinnymi: 

 
1.    w TraktacieLizbońskim(art.24pkt.3KPP);

 
2.    wKonwencjiwsprawiekontaktówzdziećmiprzyjętejprzezKomitetMinistrówRadyEuropywWilnie3maja2002r.(sporządzonejwStrasburgu15maja2003r.,Dz.U.Z2009r.Nr68,poz.576),podpisanejprzezPolskędnia24września2003r.;

 
3.    wKonwencjioochronieprawczłowiekaipodstawowychwolnościzdnia4listopada1950r.(Dz.U.Z1993r.Nr61,poz.284);

 
4.    wKonwencjiprawdzieckaprzyjętejprzezZgromadzenieOgólneNarodówZjednoczonychdnia20listopada1989r.,Dz.U.z1991r.Nr120,poz.526;

 
5.    wEuropejskiejKonwencjiowykonywaniuprawdziecisporządzonejwStrasburgu25stycznia1996r.;

 
6.   
wEuropejskiejKarcieSpołecznej,(EuropeanSocialCharter(ESC),EuropäischeSocialcharta,Chartesocialeeuropéenne)sporządzonejwTurynie28października1961r.,poprawionejwProtokolezmieniającymESC,przygotowanymwTurynie21października1991r.JejsygnatariuszamiczłonkowieRadyEuropejskiej,wtymPolska.ESCgwarantujeprawapodstawowe,m.in.:prawoochronydzieciimłodzieżyprzedalienacjąrodzicielską,prawodzieciimłodzieżydoopiekiwspólnej-równoważnej,prawodoorganizowaniasię,nieutrudnianiadziałalnościorganizacjispołecznych,monitoringupracyinstytucjipublicznych,wtymsądów;

 
7.   
wZasadzie6rekomendacjinrR(84)wsprawiewładzyrodzicielskiejzdnia28lutego1984r.,przyjętejprzezKomitetMinistrówRadyEuropy;

 
8.   
w Konwencji
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,
sporządzonej
w Hadze dnia 25 października 1980 r.

 
 

 
Zachodzitutajrównież,niewątpliwie,koniecznościochronyrównościorazniedyskryminacjiprzezbezpodstawnebezpośrednielubpośredniezróżnicowanieprawiobowiązkówobywateliwrozumieniuart.8
K.p.c.,

art.
61-63 K.p.c.,
art.
462 K.p.c., art. 4796a K.p.c. i art. 47938K.p.c.

 
InteresprawnyFundacjiObronyPrawDzieckaKAMAKAwrozumieniuart.510§1k.p.c.,jeślichodzioudziałwniniejszejsprawie,stajesięOCZYWISTYjeśliprzeanalizujesięmisjęicelestatutoweFundacjizamieszczonena:http://opiekawspolna.pl.tl/Statut-Fundacji-OPD-KAMAKA.htm

 
lubteżPostanowieniezdnia12listopada2009r.SąduRejonowegodlaKrakowaŚródmieściawKrakowie,XIIWydziałuGospodarczegoKrajowegoRejestruSądowego,przedstawionena: http://opiekawspolna.pl.tl/Dokumenty-Fundacji.htm.Wynikaznich,żecelemFundacjijest-międzyinnymi: 

 
1.   
Przeciwdziałanienegatywnymkonsekwencjomwspółczesnychprzemiantechnologicznych,społecznychiobyczajowych,awszczególnościosłabieniuizanikowiwięzirodzinnychorazkryzysowiojcostwa(któryrozumiemyjakoELIMINOWANIE ojcówzżyciadzieciporozwodzierodziców).

 
2.   
Przeciwdziałanieludzkiejgłupocie,nienawiści,podłości,zawziętościizłośliwości-wszczególnościtej,dlaktórejarenąjestsalasądowaiktórejofiaramidzieci.

 
Postanowieniemzdnia5maja2010r.SądRejonowydlaKrakowaŚródmieściawKrakowie,XIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,przedstawionymna: http://opiekawspolna.pl.tl/Dokumenty-Fundacji.htm-nadałFundacjiObronyPrawDzieckaKAMAKAstatusorganizacjipożytkupublicznegowzakresie-międzyinnymi:

 

  1. ochrony,wszczególnościdzieci,przedprzemocąalienacyjną,

  2. reprezentowaniainteresówczłonkóworganizacjiprzedinstytucjamipaństwowymi(jakąjestsąd),

  3. doradztwaprawnego,

  4. badańnaukowychipracrozwojowychwdziedzinienaukspołecznych(któreFundacjaprowadzimonitorując,obserwująciopisującpracęorganówwymiarusprawiedliwościwzakresiegenerowaniaprzezniezjawiskaalienacjirodzicielskiejZjAR).

 
UdziałFundacjiObronyPrawDzieckaKAMAKAOrganizacjiPożytkuPublicznegoleżyrównieżwinteresiewymiarusprawiedliwościwrozumieniuart.90§3.k.p.k.,wzwiązkuztym,że:

 
1.    FundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAmasowowystępujeoodszkodowaniaodSkarbuPaństwadladzieciiosóbalienowanychprzedcywilnymisądamikrajowymiiprzedmiędzynarodowymitrybunałamipodktórychjurysdykcjęPolskasiępoddała;

 
2.    CelemstatutowymFundacjijesttakamodyfikacjaprawa,abyzlikwidowaćrozdźwiękpomiędzydeklarowanąprzezrządisądownictwoochronąprawpodstawowychobywateli,wtymdzieci,afaktycznąrealizacjątychzapewnień. 

 
Namocyart.Art.90.§2.FundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAwskazuje:KrzysztofaMariuszaKokoszkę,hr.AnnęMarięWerbiłowiczzdomuBerezowską,mec.KlaudięStarzak-Gołuszkę,mec.DominikęLis-Walczewską,mec.GrażynęTworzydło, radcę prawnego Elżbietę
M. Andrzejewska,
aplikantaadwokackiegoDariuszaMichalewicza,aplikantkęadwokackąAleksandręMoździerz,KamilęJaworską,NatalięDomoń,KarinęCieślik,KarinęRajca,JoannęOrnatiinneosobywymienionenahttp://www.opiekawspolna.pl.tl/Dzia%26%23322%3Bacze-Fundacji-na-rzecz-bezwzgl%26%23281%3Bdnego-orzekania-opieki-wsp%F3lnej.htm

 
- jakoprzedstawicieli,którzymająreprezentowaćwniniejszejsprawie.Namocyart.91k.p.k.składamywniosekoumożliwienieimuczestnictwawrozprawach,wypowiadaniasięiskładaniaoświadczeńnapiśmie.   

 
WniosektenjestpopieranyprzezkilkadziesiąttysięcyosóbzcałejPolski(izagranicy)działającychwnaszychstrukturach,przyrealizacjiróżnychprojektówlubpoprostutylkojepopierających.Nazwiskamałegoichpromilazeskanowanenahttp://www.opiekawspolna.pl.tl/Dzia%26%23322%3Bacze-Fundacji-na-rzecz-bezwzgl%26%23281%3Bdnego-orzekania-opieki-wsp%F3lnej.htm

 
http://www.opiekawspolna.pl.tl/Działacze-Fundacji-na-rzecz-bezwzględnego-orzekania-opieki-wspólnej.htm.Celemochronylasówniezałączamywszystkichtychlistdoskładanychwniosków,pozwów,zażaleń,apelacjiczyskarg.DziałańFundacjiObronyPrawDzieckaKAMAKA,naróżnychpłaszczyznach,jesttakdużo,żetrzebabywyciąćdużąpołaćlasucelemprodukcjidodatkowegopapierunadruktychlist.Stądekologiczniejestodesłaćtut.sądorazinneinstytucjedoktórychsięzwracamyna:

 

 

 
Zpoważaniem,

 
Za Fundację,

 
 

 
 

 
 

 
Krzysztof  Mariusz Kokoszka

 
Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP

 
Pełnomocnik Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej

 
Dyrektor (Rodzinnego) Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego

 
przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP

 
Dyrektor
Centrum Mediacji i Negocjacji

 
przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP

 
 

 
 

 
Hr. Anna Maria Werbiłowicz z domu Berezowska

 
Terapeutka,

 
Specjalistka ds. Pomocy Ofiarom Przemocy Alienacyjnej

 
 

 
 

 
 

 
Joanna Ornat

 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 
Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP

 
 

 
 

 
red. Teresa Kawiak

 
Rzecznik Prasowy
Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP

 
Specjalistka ds. Kontaktów z Mediami

 
Public Relations Manager

 
 
 
 
 
 
 Kraków, dn. 17 października 2012 r.

 
         

 
 

 
 

 
Sąd Okręgowy w
Sztokholmie - Tingsrätten Stockholm

 
Postadress

Box 8307 104 20 Stockholm

 
 

 
Besöksadress

Scheelegatan 7 112 28 Stockholm. Godsmottagning Bergsgatan 38

 
 

 
   

 
 

 
 

 
Wnioskodawca:      Sławomir A_____, zamieszkały:
60-049 Poznań, ul.__________;

 
Uczestniczka:        Edyta H_______, zamieszkała:
60-049 Poznań, ul.____________; adres do doręczeń: Fericherregatan_____.lgh._____
ł 16558 Stockholm, Szwecja-Sverige, c/o
Florian _________; 

 
Przedstawiciel społeczny:                   Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja
Pożytku Publicznego, adres do doręczeń: Centrum Obsługi Korespondencji Fundacji
Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego, 31-617 Kraków, os.
Złotego Wieku 27/40.

 
                                                                                        

 
 

 
Wniosek o orzeczenie opieki wspólnej – równoważnej i inne wnioski

 
 

 
 

 
Wnioskodawca Sławomir A. wnosi o:

 
1.    Orzeczenie
opieki wspólnej – równoważnej nad mał. Julitą Oliwią H.-A., ur. ___________ 2009
r., w takiej formie, że dziecko będzie spędzało z każdym z rodziców pół roku w
rozliczeniu rocznym..

 
2.    Wydanie postanowienia
zabezpieczającego w takiej formie bez zbędnej zwłoki, w terminie siedmiu dni od
dnia złożenia, na posiedzeniu niejawnym, z klauzulą natychmiastowej
wykonalności.
 

 
3.    Zwolnienie z kosztów.

 
4.    Ustalenie sumy gwarancyjnej w
wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), które rodzic nie
przestrzegający postanowień sądu o kontaktach będzie musiał każdorazowo
wypłacać rodzicowi pokrzywdzonemu, a to na mocy art. 59815 k.p.c.

 
5.    Dopuszczenie do udziału w
niniejszej sprawie Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA, a to n
a mocy
art. 8 k.p.c., art. 61 k.p.c., art. 62 k.p.c., art. 86 k.p.c., art. 87 k.p.c.,
art. 88 k.p.c., art. 89 k.p.c., art. 90 k.p.c., art. 91 k.p.c., art. 92 k.p.c.,
art. 93 k.p.c., art. 94 k.p.c., art. 95 k.p.c., art. 96 k.p.c., art. 97 k.p.c.,
art. 462, art. 4796a, art. 47938 k.p.c., art. 510 § 1
k.p.c., art. 90 k.p.k. i 91 k.p.k.

 
6.   
Zlecenie, działającemu w całym kraju, przy Fundacji Obrony Praw Dziecka
KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego, Ośrodkowi Diagnostyczno-Konsultacyjnemu
(adres do doręczeń: 31-617 Kraków, os. Złotego Wieku 27/40), wydanie opinii i
przedstawienie ekspertyzy zjawiska alienacji rodzicielskiej w niniejszej
sprawie, a także możliwych wariantów rozwoju sytuacji w zależności od
wydawanych przez tut. sąd orzeczeń
, a to
na mocy art. 193 § 1., § 2. § 3 k.p.k., art. 195 k.p.k., art. 197 § 1., § 2.
k.p.k., art. 198 § 1., § 2., § 3. k.p.k., art. 200 §1., § 2 punkty 1-6, § 3
k.p.k., art. 201 k.p.k., art. 205 § 1, § 2. § 3. k.p.k. art. 206 § 1. i § 2
k.p.k.

 
7.    Przesłuchanie Krzysztofa Mariusza Kokoszki jako
biegłego w zakresie zjawiska alienacji rodzicielskiej i sposobów przeciwdziałania
temu zjawisku, a to na mocy art. 193 § 1., § 2. § 3 k.p.k., art. 195 k.p.k.,
art. 197 § 1., § 2. k.p.k., art. 198 § 1., § 2., § 3. k.p.k., art. 200 §1., § 2
punkty 1-6, § 3 k.p.k., art. 201 k.p.k., art. 205 § 1, § 2. § 3. k.p.k. art.
206 § 1. i § 2 k.p.k.

 
8.    Skierowanie stron na mediacje i terapię do Fundacji
Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, celem wypracowania ugody w zakresie wnoszonych
wniosków.

 
9.   
Zmianę orzeczenia w
zakresie alimentacji w taki sposób, że każde z rodziców będzie ten obowiązek
spełniało w naturze utrzymując córkę wtedy, kiedy będzie przebywała
naprzemiennie pod ich opieką.

 
Uzasadnienie:

 
          Wnioskodawca Sławomir A. i jego
małoletnia córka
Julita Oliwia H.-A.
stali się ofiarami (alienacyjnej) przemocy psychicznej ze strony Uczestniczki
Edyty H. Złamała ona ustawowy obowiązek lojalności wobec drugiego rodzica
swojego dziecka, wywożąc córkę w sierpniu 2012 r. do Szwecji, bez jego zgody.
Patologiczne zachowania matki może powstrzymać jedynie orzeczeniu wniosków jak
wyżej. Są one
zgodne z kierunkiem orzecznictwa
międzynarodowego,
szczególnie
doktryny i judykatury w Szwecji
,
zapewniają realizację praw zawartych w międzynarodowych konwencjach
obowiązujących na terytorium Polski i chronią rodziców przed eskalacją
konfliktów około rozwodowych, na tle opieki nad dziećmi.

 
Biegli sądowi, zatrudnieni w Fundacji
Obrony Praw Dziecka KAMAKA zdiagnozowali u
mał. Julity Oliwią H.-A. pełnoobjawowy Parental Alienation
Syndrome (Zespół Dziecka Alienowanego) co dowodzi, że matka Edyta H., pod
której bezpośrednią opieką się znajdują wypełniła przesłanki odebrania jej
władzy rodzicielskiej na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego. N
otorycznie wpaja jej niechęć i wrogość wobec ojca. Formuje u niej postawę nie
akceptacji jego osoby. Takie jej postępowanie zagraża prawidłowemu
kształtowaniu się osobowości i charakteru dziecka.  

 
              
Przejawiające się w jakiejkolwiek formie wychowanie dziecka w niechęci, czy
nienawiści do jednego z rodziców ma niekorzystny wpływ na poczucie jego
wartości i godności. Jest więc to działanie bardzo szkodliwe dla małoletnich i
powinno być jak najszybciej powstrzymane.

 
 

 
              
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1957 r., sygn. akt 1 CR
1045/56, OSN 1959/3/76), „Właściwie rozumiane dobro dziecka i interes
społeczny, które zgodnie z art. 54 k.r. (95 k.r.o.) stanowią główne przesłanki
powierzenia władzy rodzicielskiej nad dziećmi jednej ze stron, wymagają od niej
nie tylko troski o zapewnienie dziecku ubrania i wyżywienia, lecz co najmniej w
równej mierze starań o jego zdrowie fizyczne i psychiczne, polegających na
właściwym ukształtowaniu jego charakteru i przygotowaniu do życia społecznego.
Wymogom tym nie czyni zadość wpajanie w dziecko uczucia niechęci czy też
nienawiści w stosunku do własnego ojca [matki].”

 
 

 
              
Odnotować też należy postanowienie z dnia 30 sierpnia 1977 r., III CRN 204/77,
w którym Sąd Najwyższy, wskazując na związek pomiędzy władzą rodzicielską a
kontaktami osobistymi rodziców z dzieckiem, stwierdził, że: „uniemożliwienie
utrzymania właściwego kontaktu osobistego pomiędzy rodzicem a dzieckiem narusza
w zasadzie interes małoletniego i może stanowić przyczynę uzasadniającą zmianę
prawomocnego postanowienia regulującego wykonywanie władzy rodzicielskiej.”

 
 

 
              
Natomiast w postanowieniu z dnia 1 października 1998 r. Sąd Najwyższy
stwierdził, że: „za nadużycie władzy rodzicielskiej i rażące zaniedbywanie
wynikających z niej obowiązków w rozumieniu art. 111 § 1 k.r.o. może być uznane
celowe izolowanie dziecka i jego psychiczne sobie podporządkowywanie”
 (I CKN 834/98, OSNC 1999/4/72).

 
 

 
              

 
 

 
Zpoważaniem,

 Poznań, dn.17 października 2012 r.

 
 

 
 

 
The Registrar

 
EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka

 
EuropeanCourtofHumanRights

 
CourEuropéennedesDroitsdelHomm

 
 

 
RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope

 
 

 
67075StrasbourgCedex

 
Francja,
France

 
         

 
 

 
 

 
Oświadczam, że przystępuję do Skargi zbiorowej
przeciwko Polsce


- prowadzonej przez Fundację Obrony Praw Dziecka
KAMAKA OPP,


- przed Europejskim Trybunałem
Praw Człowieka w Strasburgu,


- o zadośćuczynienie w rozumieniu
art. 41 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,


- za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z tą
Konwencją działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez
organy państwowe, w szczególności przez polskie sądy,


- w zakresie artykułów
chroniących bezwzględne prawo dzieci i rodziców do wzajemnych kontaktów i
opieki wspólnej, w szczególności w zakresie art. 8 i 14 EKPC.


 


 


 


Z poważaniem,


 


 


Sławomir A____


zam. 60-049 Poznań, ul. ______________


PESEL 79______________


 Witam


 


Panie
Krzysztofie dokumenty złożone w Sądzie są pod Sygn. IV RCo ______.


 


Zastanawiam
się czy nie powinniśmy złożyć odpowiednie dokumenty w sprawie odzyskania córki
i jej powrotu do domu do Ministerstwa Sprawiedliwości na ręce p. Gowina.
Ostatnie jej ataki bezszczelne i takie same ze strony tego jej gościa, z którym
jest - groźby Policją, donosami i że mam się odp_________ od nich i dać im w
końcu święty spokój. Nie rozumiem dlaczego ten frajer się w to wtrąca jak g to
go obchodzi.


 


 


Proszę o
Pana zdanie na ten temat i jakie widzi Pan dalszy ciąg sprawy, tzn. czy mam się
czuć zagrożony tymi atakami z ich strony?


 


 


Przesyłam
Panu fragment rozmowy moją z tym frajerem od Edyty.


To co
napisał to uważam za hamstwo i beszczelność.


 


 


--


Pozdrawiam
 


 


1. Jeśli uda się Panu NAGRAĆ jak Panu grożą to będzie mozna ich oskarżyć o
groźby karalne.


Napisanie "Sprzataj domek bo napewno tobie wjadą" jest - w
rozumieniu Kodeksu karnego przestępstwem groźby karalnej bo jest to groźba
wszczęcia postępowania karnego i aresztowania.


2. Można oskarżyć tego frajera o przemoc psychiczną wobec Pana. Edytę też.
Fundacja Obrony Praw Dziecka składa takie wnioski do prokuratur. Na tym polega
cierpienie ojców alienowanych. Nie dosyć, że frajer ukradł Panu córkę to
jeszcze wtrąca się w Pana relacje z Edytą.


3. Minister Gowin odpisze, że trzeba czekać na decyzje sądu co do tego,
gdzie ma być dziewczynka i że on się wtrąca w decyzje niezawiłego sądu.


4. Mozna złożyć Skargę na przewlekłość postępowania za to, że nie
wyznaczyli jeszcze terminu rozprawy. Fundacja Obrony Praw Dziecka składa takie
skargi. Normalnie , w Polsce, czeka się na rozprawę kilka miesięcy od dnia
złożenia wniosku, ale dla Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA przewlekłość
rozpoczyna się od ósmego dnia od złożenia wniosku, jeśli sąd nc nie orzeknie
(nie wyda postanowienia).


 


Zpoważaniem,


 


 


 


 


Krzysztof Mariusz Kokoszka


Biegły sądowy z zakresu problematyki alienacji
rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania


p.o. Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw
Dziecka KAMAKA OPP


Pełnomocnik
Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej


Dyrektor Rodzinnego Ośrodka
Diagnostyczno-Konsultacyjnego


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA
OPP


Dyrektor Centrum Mediacji i Negocjacji


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA
OPP


Mediator sądowy i pozasądowy


 


  

 

Dzisiaj stronę odwiedziło już 43062 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja