Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Źródło: http://pietkun.nowyekran.pl/post/80591,zamach-na-sedziego

Zamach na sędziego!!!
Sceny jak z gangsterskiego filmu – kilkunastu uzbrojonych żandarmów wojskowych, bez uprzedzenia, wywleka niemal ppłk. Mariusza Lewińskiego z domu, w obecności żony. To na wniosek prokuratorów, których sędzia Lewiński oskarżył o łamanie prawa.
 
Przymusowe badania psychiatryczne, zastraszenia, uzbrojona policja i żandarmi – wojskowy układ prokuratorsko-sędziowki, który ppłk Mariusz Lewiński, jako pierwszy nazwał po imieniu jako zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym, wytoczył przeciwko sędziemu Lewińskiemu najgrubsze armaty. Kilka dni temu pisałem, jak bladym świtem policja wtargnęła do niego do domu, aby zawieźć go na przymusowe badania psychiatryczne. Dzisiaj sytuacja się powtórzyła.
 
Mariusz Lewiński zdążył mi tylko powiedzieć, że jest zabierany do prokuratury. Później rozmawiałem już jedynie z żoną sędziego.
- Było kilkunastu żandarmów – relacjonowała. - Jeden z nich machał mi przed oczami decyzją prokuratury. Zabrali mojego męża. Nie mam z nim kontaktu.
 
Wiemy tylko, że decyzję o doprowadzeniu wydała prokuratura wojskowa z Poznania. To ten sam zespół prokuratorski, który od ponad roku broni się przez warszawskim sądem wojskowym przed słusznymi i udokumentowanymi zarzutami ppłk. Lewińskiego. To, co poruszył Mariusz Lewiński to wierzchołek góry lodowej.
 
Sędziowie i prokuratorzy wojskowi dbają o swoje wzajemne interesy. Umarzają postępowania, załatwiają wyroki. Wielokrotnie byliśmy z kamerą na sprawach sądowych ppłk. Lewińskiego. Zapraszaliśmy go do Nowego Ekranu, gdzie opowiadał o przestępstwach, których był i jest świadkiem w wymiarze sprawiedliwości – choć doprawdy trudno w tym przypadku użyć słowa „sprawiedliwość”.
 
O swoich spostrzeżeniach i dowodach ppłk. Lewiński informował nawet Kancelarię Prezydenta RP. Bezskutecznie. Informował również prokuraturę, sądy i ministerstwo sprawiedliwości. Efekt? Przymusowe badania psychiatryczne. Zatrzymania pod bronią.
 
Poniżej pismo, które jeszcze wczoraj zdążył złożyć sędzia Lewiński. Właśnie w sprawie przymusowych badań psychiatrycznych.
 
 
 
 
Sąd Apelacyjny-Sąd Dyscyplinarny w Krakowie
ul. Przy Rondzie 3
31-547 Kraków
 
Sygn. akt ASD 2/12
 
 
Wniosek o wyłączenie biegłego
 
Niniejszymwnoszę o:
 
  • wyłączenie biegłych dr Joannę BIRECKĄ i dr Annę JUSKOWIAK od wydania opinii dotyczącej stanu mojego zdrowia psychicznego w związku z uzasadnionym podejrzeniem braku obiektywizmu i bezstronności przy przeprowadzaniu przez wskazane biegłe badania.
  • wyznaczenie biegłych psychiatrów z innej placówki medycznej we Wrocławiu, tak aby wykluczyć możliwość sugerowania się wcześniejszą opinią wydaną przez biegłych z tego samego ośrodka.
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
Biegłe dr Joanna BIRECKA i dr Anna JUSKOWIAK przed przystąpieniem do badania wspominały o wydanej wcześniej opinii psychiatrycznej dotyczącej mojej osoby przez lek. med. Irenę Sidorowicz. Irena SIDOROWICZ jest ordynatorem oddziału psychiatrycznego szpitala w którym pracują biegłe dr Joanna BIRECKA i dr Anna JUSKOWIAK.
W swojej wcześniejszej opinii biegła Irena SIDOROWICZ uznała, że mam urojenia, ponieważ mówię o dużej liczbie osób niesłusznie odbywających karę pozbawienia wolności z powodu sfałszowania dowodów ich winy w sądach i prokuraturach wojskowych.
Biegła Irena SIDOROWICZ, która jest przełożoną biegłych dr Joanny BIRECKIEJ i dr Anny JUSKOWIAK nie rozpoznała zatem relacji o rzeczywistych faktach od urojeń. Zasadnym będzie również stwierdzenie, na podstawie treści sporządzonej przez siebie opinii, że biegła Irena SIDOROWICZ nie zrozumiała moich wypowiedzi, a mimo to dokonała subiektywnej projekcji na temat mojego stanu zdrowia psychicznego.
Faktem bezspornym pozostaje, że dziesiątki osób zostały pozbawione konstytucyjnego prawa do właściwego, bezstronnego i niezawisłego sądu przed sądami wojskowymi.
Prawdziwości tego faktu nie podważa nawet Naczelny Prokurator Wojskowy płk Jerzy ARTYMIAK , cyt. ,,Po emisji wspomnianych programów przez TVN Uwaga podjęto decyzję o zbadaniu kolejnych kilkudziesięciu spraw(...) W chwili obecnej proces badania akt nie został jeszcze zakończony." (vide pismo z dnia 18 listopada 2008 r.)
To właśnie na skutek podjętych przez mnie działań i zaprezentowanych wypowiedzi w programie TVN Uwaga, odnoszących się do nieprawidłowości w sądownictwie wojskowym, a które to wypowiedzi zostały uznane przez biegłą Irenę SIDOROWICZ za urojenia, Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej wystąpili do Krajowej Rady Sądownictwa o zaopiniowanie wniosku o odwołanie z funkcji Prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie płk Sławomira Puczyłowskiego. Krajowa Rada Sądownictwa wniosek ten zaopiniowała pozytywnie i płk Puczyłowski nie jest już Prezesem WSO w Warszawie. Z całą pewnością nie stałoby się tak gdyby moje wypowiedzi były urojeniami!!!
Od czasu wydania opinii, przez biegłą Irenę SIDOROWICZ, dotyczącej stanu mojego zdrowia psychicznego, proces nieprawidłowości w sądownictwie wojskowym i prokuraturze wojskowej nadal postępuje. Siłą rzeczy ten narastający proces nieprawidłowości musiałbym w trakcie badania zrelacjonować biegłym.
Mając na uwadze, że oceny stanu mojego zdrowia psychicznego miałyby dokonać podwładne Ireny SIDOROWICZ, uzasadniona jest obawa, że ocena podwładnych nie mogłaby się różnić od wcześniejszej oceny przełożonego.
Boję się, że posiadając wiedzę i dokumenty dotyczące skali nieprawidłowości w strukturach wojskowego wymiaru sprawiedliwości i prokuratury wojskowej i które pozostają bez reakcji nawet ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława KOMOROWSKIEGO, którego wielokrotnie o nich informowałem z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę przyjąć, że wzorem radzieckich psychiatrów może zostać rozpoznana u mnie schizofrenia bezobjawowa oraz konieczność umieszczenia w zakładzie zamkniętym. Obawiam się, że taka właśnie opinia może zostać wydane przez podwładne Ireny SIDOROWICZ, a jej konsekwencje dla mojej osoby mogą okazać sie nieodwracalne.
Mając powyższe na uwadze wnoszę o wyłączenie biegłych dr Joanny BIRECKIEJ i dr Anny JUSKOWIAK.
 
 
 
 
 
sędzia w stanie spoczynku
ppłk rez. Mariusz Lewiński
 
 
 
 

Dzisiaj stronę odwiedziło już 43064 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja