Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka


Popieram wprowadzenie w Polsce przepisów, które będą obligowały sądy rodzinne do orzekania jednej z form opieki wspólnej-równoważnej w każdym przypadku chyba, że jeden z rodziców z tego prawa – odwołalnie – zrezygnuje. Wtedy sąd będzie musiał orzec nie mniejszy zakres kontaktów z dzieckiem niż wnosi o to rodzic, który zrezygnował z prawa wychowywania dziecka zgodnie z kanonami opieki wspólnej-równoważnej. Przystępuję do Obywatelskiego Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej. Popieram też wszystkie działania, wnioski, skargi oraz inne inicjatywy ustawodawcze Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego przeciwdziałające alienacji rodzicielskiej, w tym zagrożenie karą do 3 lat pozbawienia wolności za zachowania z zakresu alienacji rodzicielskiej – art. 211 B k.k. - przedstawione, między innymi, na: www.opiekawspolna2.pl.tl.

L.p.

Imię i

nazwisko

Adres zamieszkania

Numer ewidencyjny PESEL

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklarację z podpisami lub podpisem prosimy przesłać via e-mail: k-kokoszka@wp.pl i na adres: Komitet Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego 32-700 Bochnia, ul. H. Modrzejewskiej 29. Na portalu www.opiekawspolna2.pl.tl znajdują się argumenty na rzecz korzyści wynikających z orzekania przez sąd opieki wspólnej oraz negatywnych konsekwencji jej nie orzekania - celem przekonywania do składania podpisów. Kto przeszkadza w wykonywaniu tej inicjatywy ustawodawczej i zbieraniu podpisów poparcia - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5(art. 19. Ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli - Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688). Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483). Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji OPD K OPP.
Uwaga lobbiści zbierający podpisy osób popierających takie zmiany ustaw, aby alienacja rodzicielska nie była możliwa,


Z deklaracjami poparcia jest jak z dolarami: Nowe wzory nie czynią starych nieważnymi. Dlatego jeśli macie nadrukowane stare formularze, wykorzystajcie je i prześlijcie wypełnione na adres Obywatelskiego Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej przy Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka (32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29). Potem zacznijcie używać formularza najbardziej aktualnego.


Z wyrazami szacunku,


Pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej przy Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka


Krzysztof Mariusz Kokoszka

 


Dzisiaj stronę odwiedziło już 34762 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja