Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Maile do klientów i działaczy


Skargi przeciwko Polsce Fundacji Obrony Praw Dziecka napisane w Państwa imieniu na mocy udzielonego pełnomocnictwa zostały w Strasburgu rozpatrzone przez sędziego z Norwegii. Napisał on nam, że nie może nadać im dalszego biegu dopóki przynajmniej jedna ze spraw prowadzonych przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA nie zostanie zakończona w dwóch instancjach w Polsce.

 Namówiłem (…), żeby przekopali literaturę fachową celem
wykazania, że nie można Cię oskarżać o zastępczy zespół Műnchausena, bo jest to
zaburzenie polegające na celowym truciu dziecka albo duszeniu go folią, a potem
wołanie lekarzy po pomoc, a nie troska o stan jego zdrowia. Taka jaka występuje
u Ciebie. (…) to Ci to przygotują. Mając taką opinię podważysz każdą
niekorzystną dla Ciebie opinię biegłego psychiatry. W sądzie będzie można też
wykazać, że adwokat „matki” celowo wprowadza sędzię w błąd.
Pozdrawiam,
Niech Pan uważa, żeby nie wywiozła Panu dzieci kiedy będzie Pan w pracy bo tak robią.
Takie zachowania "matek" może tylko ukrócić zmiana prawa.Jak Pan sam widzi sprawa jest poważna. Pan żonę opętał Szatan i -
nie zważając na skutki - niszczy rodzinę, dzieci i Pana.


Pan wierzy w gwiazdy ja jestem przekonany o istnieniu Zła
osobowego, które wpływa na zachowanie ludzi. Według Biblii egzorcyzmy,
astrologia otwiera mu dostęp do ludzi. Obserwując od wielu lat takie sytuacje
jakie mają teraz miejsce w Pana małżeństwie porzuciłem katolicyzm i przeszedłem
na protestantyzm (Kraków, ul. Lubelska 25 soboty o 9.30, ul. Reymonta 15 niedziele
o 9.30). Zauważyłem bowiem, że w tych środowiskach nie ma problemu alienacji
rodzicielskiej i takich sytuacji jakie Pan opisuje w swojej rodzinie. Im
bardziej zgodnie z Biblią żyje małżeństwo tym jest lepiej dla dzieci.
Zielonoświątkowcy, Adwentyści, Świadkowie Jehowy za jedyny autorytet uznają
Biblię. Katolicyzm przywiązuje wagę do Tradycji, nauczania ludzi. Katolicy
wymordowali kilkadziesiąt milionów Europejczyków tylko dlatego, że Ci chcieli
czytać Biblię i żyć zgodnie z jej wskazówkami. Alienacja rodzicielska jest
problem katolików. Zdecydowana większość „matek”, babek, sędzin alienujących –
to katoliczki.   


Prześlę Panu inne moje projekty które nie uzyskały dofinansowania,
dla inspiracji przy poprawianiu FIO.


1.     Najbardziej są potrzebne
pieniądze na opracowanie i opublikowanie badań naukowych bo to pozwoli zmienić
sposób myślenia sędziów i posłów.


2.     W drugiej kolejności na
działania lobbystyczne na rzecz zmian prawa.


3.     A w trzeciej kolejności na
pomoc prawną i psychologiczną osobom alienowanym od dzieci lub zagrożonych tą
patologią.


(___________________________)


Każdy Rodzic Alienowany, w pierwszych dniach alienowania, podnosi hasło integracji ruchu na rzecz opieki wspólnej. Przez kilkadziesiąt lat

to

nie udało

się

nikomu.

Przeszkody są również psychologiczne i nie mam czasu o nich teraz pisać.

Ale jest dużo pieniezy dla organizacji na projekty wspierające inne organizacje, a nasza Fundacja ma w statucie taki cel zapisany.

Jeśli uda się panu zdobyc dofianansowanie do projektu wspierania integracji organizacji działających na rzecz OW to się uda.


(______________________________)

 Chodzi oczywiście o art. 231 k.k. Prowadzimy takie sprawy przaeciwko alienujaćym policjantom, kuratorom, nauczycielom, sędziom itd.

 

Art. 231.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczaj

ąc swoje uprawnienia lub nie dopełniając

obowi

ązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,

podlega karze pozbawienia wolno

ści do lat 3.

§ 2. Je

żeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści

maj

ątkowej lub osobistej,

podlega karze pozbawienia wolno

ści od roku do lat 10.

§ 3. Je

żeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną

szkod

ę,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno

ści albo pozbawienia wolności

do lat 2.

§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje si

ę, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego

okre

ślonego w art. 228.

 

(________________________________) 

Zdecydowana większość "matek" alienujących wycofuje się stopniowo z wcześniejszych obietnic szerokich kontaktów i zaczyna je ograniczać aż do zera. Szczególnie jeśłi poczuje lekceważący stosunek sądu do tej sytuacji. Taki jest przebieg choroby którą nazywamy Zespołem Alienującej "Matki".

 

Dlatego trzeba walczyć o opiekę wspólną w Krakowie.

 

Odnalazłem straszą córkę w szkole po lekcjach wyszła że mna bez problemu, szkoła nie robiła żadnego kłopotu. Dyrekcja zachowała sie ok. Za to w przedszkolu odmówiono mi zabrania córki a nawet jej zobaczenia, skończyło sie policja. W trakcie zajścia kinga wyraziła zgodę bym był z nimi po 16 i oświadczyła że mogę je zabierać na wekend. Teraz znów ma próbuje sie z tych weekendów wycofać, ale moze nie będzie już takich akcji w piątek chcę je zabrać do moich rodziców. Bo szkoda dziewczyn by to musiały przeżywać.
Z grubsza to tyle.

 

Pozdrawiam Karol

Szanowny Panie,
 

 

Do Fundacji Obrony Praw Dziecka wpłynęła apelacja mec. Katarzyny Moskwa od postanowienia SR w Lesznie z dnia 16 października 2012 r. wydanego w sprawie III RNsm 296/11/3 o ograniczeniu władzy rodzicielskiej "matce" poprzez poddanie sprawowania przez nią włądzy rodzicielskiej pod nadzór kuratora. Możemy odnieść się do tej apelacji obalając tezy w niej zawarte.

Niestety, nadal nie otrzymujemy ŻADNEGO dofinansowania do działalności. Instytucje które mogłyby udzielić nam wsparcia nie dostrzegają problemu który jest udziałem Pana rodziny.

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

 

Zespół Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego
 


Szanowny Panie,
 

 

 

Do Fundacji Obrony Praw Dziecka wpłynęło zażalenie ______________ __________ na postanowienia SR w Wadowicach z dnia 4 stycznia 2013 r. wydanego w sprawie III Nsm 352/12.


____________________ na rzecz przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej możemy odnieść się do tego zażalenia obalając tezy w nim zawarte, w szczególności fakt ciągłego powoływania się w nim na Pana skazania za przemoc i pobicia.

Niestety, nadal nie otrzymujemy ŻADNEGO dofinansowania do działalności. Instytucje które mogłyby udzielić nam wsparcia nie dostrzegają problemu który jest udziałem Pana rodziny.Z wyrazami szacunku,

 

Pion prawniczy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego

 


Witam,

 

O ile się nie mylę, mieszka Pani w Bydgoszczy.

 

Trzeba teraz, w pierwszej kolejności:

 

1. Przeprowadzić mediacje z mężem, na przykład telefonicznie.

2. Zgłosić Fundację Obrony Praw Dziecka do sprawy rozwodowej jako przedstaiwciela społecznego na prawach strony.

2. Złożyć do tej sprawy wniosek o orzeczenie opieki wspólnej. Jeśli jej nie orzekną w ciągu 7 dni - skargę na przewlekłość na mocy Ustawy z 2004 r.

3. Przeprowadzić badanie w RODK działającym przy naszej Fundacji, bo jeśliby opinie RODK-ów państwowych gdzie ma pani skierowanie z sądu były właściwe to nie było w Polsce alienacji rodzicielskiej.

 

http://opiekawspolna2.pl.tl/RODK-przy-Fundacji-OPD--g-K-g--OPP.htm

 

Pozdrawiam,
Dzisiaj stronę odwiedziło już 43063 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja